Hoppa till huvudinnehåll

Tuberkulosfall i Träskända – dagisgrupp kan ha exponerats

Stetoskop upphängt på en vägg.
Tuberkulosfall bland barn är ovanliga i Finland. I fjol konstaterades allt som allt 224 fall i landet. Stetoskop upphängt på en vägg. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS),hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare,patientrum,Stetoskop

En person har konstaterats ha insjuknat i tuberkulos i Träskända, uppger Mellersta Nylands vårdsamkommun (Keusote) i ett pressmeddelande. Personen har arbetat vid ett daghem i Träskända mellan mars och maj i år, på en restaurang i juli och studerat vid yrkesinstitutet Keuda i augusti.

Keusote uppger att ingen studerande eller någon från personalen vid restaurangen har smittats eller exponerats för smittan.

Vad är tuberkulos?

  • Tuberkulos är en infektion som orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis.
  • Lungtuberkulos är den vanligaste formen av tuberkulos. Tuberkulos kan dock uppträda i vilket organ som helst.
  • Endast en tredjedel av dem som exponeras får smittan.
  • Risken för smitta påverkas av hur nära kontakten är, exponeringstid, eventuella sjukdomar eller läkemedel som kan försämra immunförsvaret hos den exponerade personen och
  • mängden tuberkulosbakterier i luften.
  • Små barn är särskilt mottagliga för tuberkulosinfektioner och om de smittas, för allvarliga former av sjukdomen.
  • Majoriteten av dem som får tuberkulosinfektion visar inte några symtom.
  • De första symtomen på sjukdomen uppträder vanligen inom två år från smittillfället. De kan dock visa sig först efter tiotals år när immunförsvaret försämras till följd av ålder, underliggande sjukdomar eller läkemedelsbehandlingar som försvagar motståndskraften.
  • Tuberkulos förebyggs bland annat genom vaccinering av barn med BCG-vaccin, det vill säga vaccin mot tuberkulos, som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

– Vi fick veta om att personen insjuknat i går på fredag och började genast kartlägga vem som kan ha exponerats, säger direktör för Keusote, Pirjo Laitinen-Parkkonen, till Yle Uutiset.

Begränsade grupper kan ha exponerats för smitta, men risken för att någon faktiskt har smittats är liten, enligt vårdsamkommunen. Det eftersom personen som konstaterats ha smittan endast har haft lindriga symptom då hen jobbat.

Enligt pressmeddelandet finns ingen smittorisk i nuläget och det är tryggt att vistas i skolan och på daghemmet. Fallet påverkar heller inte restaurangens verksamhet.

Åtgärder vidtas för barn och personal vid specifik dagisgrupp

Situationen kartläggs och enligt Keusote vidtas åtgärder som berör 22 barn i en daghemsgrupp, 14 personer som hör till personalen vid daghemmet, en person som jobbar i restaurangen och en person som hör till den tuberkulossmittade personens näromgivning.

För de andra daghemsgruppernas del behövs inga omedelbara åtgärder, men vårdsamkommunen uppger att man kommer överens om noggrannare praxis i samarbete med enheten för smittsamma sjukdomar vid Keusote, daghemmet i fråga och restaurangen i fråga samt med en infektionsläkare, en barnläkare och med företagshälsovården.

Tuberkulos är en allmänfarlig sjukdom

Risken för tuberkulossmitta ökar om personen har vistats i samma utrymme med den som bär på smittan. Risken minskar om man vistats med en smittad person utomhus eller en kort tid.

Tuberkulos hör till allmänfarliga sjukdomar. Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL är en smittsam sjukdom allmänfarlig om smittsamheten är stor, sjukdomen är farlig och sjukdomsspridningen kan förhindras med åtgärder som riktas mot den som har eller misstänks ha insjuknat eller utsatts för sjukdomsalstrare.

De barn som kan ha utsatts för smittan ska undersökas i enlighet med infektionsläkarnas anvisningar och det är Keusotes läkare, som ansvarar för smittsamma sjukdomar, som planerar undersökningarna för de vuxnas del.

En person som har utsatts för tuberkulos kan inte föra smittan vidare ifall personen inte själv får lungtuberkulos.

I fjol konstaterades enligt THL 224 tuberkulosfall i Finland. Bara fyra procent av de här fallen konstaterades hos under 15-åriga barn.

Artikeln uppdaterades klockan 16.02 med ett citat av direktören för Keusote.