Hoppa till huvudinnehåll

Medborgarinitiativ kräver stamvårdande jakt på varg

En jägare med jakthund går över en åker.
Finlands Jägarförbund vill tillåta jakt på varg. En jägare med jakthund går över en åker. Bild: Mostphotos/Robert Nyholm jakt,jägare,jakthundar,Älgjakt

Jägare och jordbrukare har startat ett medborgarinitiativ för stamvårdande jakt på varg. Man anser att den nuvarande vargstammen inte är på en tolerabel nivå.

Medborgarinitiativets syfte är att trygga vardagen och näringarna för dem som bor både i tätorter och utanför tätorter, skriver ett antal organisationer i ett pressmeddelande.

Enligt organisationerna är målsättningen med jakten framförallt att minska på de skador som vargar förorsakar jakthundar, husdjur och produktionsdjur samt att bevara vargens skygghet för människan och hålla vargen på avstånd från bebyggelse.

Initiativtagare är Finlands Jägarförbund, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och ett antal hundföreningar.

Vargarna har ökat

I juni meddelade Naturresursinstitutet Luke att vargflockarna i landet ökat med 25 procent. Storleken på vargstammen i Finland har ökat och minskat stadigt under 2000-talet, men har varit på uppgång sedan år 2017.

Årets populationsberäkning gjordes med en ny metod. Den bygger på en sannolikhetsmodell, där man tagit fram revirgränserna för att beräkna antalet vargar per revir. Dessutom används ett omfattande dataunderlag som förenar registrerade observationer i Tassu-systemet, DNA-analyser och data om döda vargar.

I medborgarinitiativet vill initiativtagarna att Luke ska ha tillräckliga resurser för att kunna göra en pålitlig bedömning av vargstammen och ha nödvändig utrustning för att utföra en snabb och mera omfattande DNA-analys.

Man anser att bedömningen av den finländska vargstammens storlek måste bli mera begriplig och transparent.

Utöver identifierare och forskningsinstitut behövs, enligt initiativtagarna, en tredje part för att bestyrka att alla vargiakttagelser blir en del av uppskattningen av stammens storlek.