Hoppa till huvudinnehåll

Miljöarbetet får en allt större roll på Finnsementtis fabrik i Pargas

Cementfabrik i Pargas.
Cementfabrik i Pargas. Bild: Carmela Johansson/Yle fabrik,Pargas,cement,finnsementti i pargas

Cementfabriken Finnsementti i Pargas jobbar aktivt för att minska utsläppen och hitta miljövänliga lösningar. I fredags fick Finnsementti pris för årets miljögärning på miljömässan i Pargas. Bolaget fick priset för att de under våren installerat nya textilfilter, som minskar på kalkutsläppen från fabrikens skorsten.

Miljöchef Ulla Leveelahti har arbetat på Finnsementti i 20 år. Då hon började på fabriken talade man om miljöfrågor, men numera gör man också många konkreta åtgärder för att minska på fabrikens miljöpåverkan.

- Vi har många projekt som ska minska på vår miljöpåverkan. Vi har till exempel nyligen bytt ut ammoniak, som används i processen för gasrening, till en närproducerad biprodukt kallad greenammonium. Och istället för att använda dricksvatten för att få ner temperaturen på våra rökgaser, så använder vi nu havsvatten, säger Leveelahti.

Tidigare använde man mest kol som bränsle, men numera finns många alternativa bränslen. Något som man redan länge använt som bränsle på fabriken är bildäck. Det började man med i Pargas redan 1998.

- Bildäck är väldigt bra bränsle för oss, vi har ju hög temperatur i cementtillverkningen, så det brinner väldigt rent. Samtidigt innehåller det metall och andra delar, som blir en del av vår färdiga produkt då de smälter. På det sättet ersätter vi råmaterial som vi annars skulle mata in i ugnen, så det är både energi- och materialtillvaratagande, säger Leveelahti.

Miljöchef Ulla Leveelahti vid cementfabriken i Pargas.
Miljöchef Ulla Leveelahti är nöjd över att man numera jobbar konkret för att minska fabrikens miljöpåverkan. Miljöchef Ulla Leveelahti vid cementfabriken i Pargas. Bild: Carmela Johansson/Yle cement,fabrik,förorenande,Miljö,Pargas,finnsementti i pargas

Nytt textilfilter minskar kalkdammet på bilar

Ett av fabrikens stora projekt är det nya textilfiltret, som installerats för att minska på utsläppen av kalkmoln i omgivningen.

- Tidigare användes ett elektrofilter, Men nu har vi bytt ut hela inre sidan, så att vi har textilpåsar inuti. Det här filtret är effektivare och påverkas inte av störningar, så vi slipper de här kalkmolnen, som har orsakat problem för grannarna, säger Leveelahti.

Kalkdamm på bilar har varit ett återkommande problem för bilarna i grannskapet och ibland kunde dammet sprida sig med vinden flera kilometer bort.

- Från skorstenen kommer det inte längre kalkmoln, men under torra dagar kan det komma damm från stenhögarna i närheten. De närmaste grannarna kan fortfarande få kalk på sina bilar, men dammet transporterar sig inte längre flera kilometer bort, säger Leevelahti.

Många invånare i närheten av fabriken har redan märkt av det nya textilfiltret och är nöjda över att situationen blivit bättre.

Cementfabrik i Pargas.
Det nya textilfiltret finns i det blåfärgade området. Från utsidan syns ingen förändring, förutom att det numera inte kommer någon rök från skorstenen. Cementfabrik i Pargas. Bild: Carmela Johansson/Yle fabrik,Pargas,finnsementti i pargas

Nya alternativ undersöks

Förutom alternativa bränslen har fabriken även forskningsprojekt tillsammans med universiteten och Statens teknologiska forskningscentral (VTT). Meningen är att undersöka olika sätt att ta till vara koldioxid.

- Till exempel undersöker vi om man kunde utnyttja koldioxiden för att producera syntetiskt bränsle eller om det är möjligt att använda sig av el istället för bränsle, säger Leveelahti.

De här är lösningarna är ändå inget som kan tas i bruk just nu, utan något som kan bli aktuellt längre in i framtiden.

Mycket råmaterial återanvänds

Finnsementti strävar efter att främja den cirkulära ekonomin.

- Ungefär femton procent av vårt råmaterial återvinns. Det betyder i praktiken att ungefär 6 000 billaster kommer till oss, istället för att fraktas till soptippen.

Leveelahti påpekar att kunderna i dag fäster alltmer uppmärksamhet på att produkterna framställs på ett miljömedvetet sätt. Men för en storindustri är det inte alltid lätt att komma med snabba lösningar.

- Utmaningen med att vara en storindustri är att vi gör ganska stora och dyra investeringar, som ska hålla i många år. Därför gäller det för oss att försöka hitta miljövänliga lösningar som kan användas i flera år framöver.