Hoppa till huvudinnehåll

Pensionsslussen delar åsikterna i riksdagen – oenighet om huruvida slussen är bra eller dålig för äldre arbetslösa

Arbetsförmedlingsbyråns skylt med en man med munskydd i förgrunden
Pensionssluss eller TE-byrån, vart ska 60-plussare skickas? Arbetsförmedlingsbyråns skylt med en man med munskydd i förgrunden Bild: Olivia Ranta / Lehtikuva arbetsförmedling,sysselsättning,arbetsliv,arbete,pensionärer,medelålder

En knapp majoritet av riksdagsledamöterna vill ha kvar pensionsslussen, men frågan är kvistig och några ledamöter kan inte bestämma sig, rapporterar Yle Uutiset.

Pensionsslussen går ut på att en långtidsarbetslös som har nära till pensionen kan få arbetslöshetsdagpenning ända tills man går i pension. Finansministeriet föreslår att systemet ska slopas.

Enligt en enkät som Yle har gjort bland riksdagsledamöterna kan slussen ändå få finnas kvar.

Av våra 200 ledamöter har 122 svarat på Yles enkät. Av dem anser knappt 52 procent att pensionsslussen ska få finnas kvar, knappt 39 procent tycker att den borde avskaffas och 10 procent säger att de inte vill eller kan svara.

Åsikterna går isär

Det här är en fråga som delar både regeringen och oppositionen.

De partier där flest ledamöter har svarat att de vill avskaffa pensionsslussen är SFP och De gröna i regeringen, samt Samlingspartiet och Rörelse Nu i oppositionen.

De som vill ha den kvar är regeringspartierna Socialdemokraterna och Vänsterförbundet, samt oppositionspartiet Sannfinländarna.

Centern och Kristdemokraterna är splittrade i frågan.

Enligt ett tjänstemannaförslag från Finansministeriet skulle sysselsättningen och den offentliga ekonomin förstärkas om pensionsslussen avskaffas.

Ministeriet räknar med att sannolikheten ökar för att äldre arbetslösa ska få jobb igen om det inte finns en sluss.

Enkätresultat på frågan "Borde man avskaffa pensionsslussen i enlighet med Finansministeriets förslag, ja 47 stycken, nej 63 stycken, kan inte säga 12 stycken".
Av de 122 ledamöter som svarade säger majoriteten att de inte vill slopa pensionsslussen. Enkätresultat på frågan "Borde man avskaffa pensionsslussen i enlighet med Finansministeriets förslag, ja 47 stycken, nej 63 stycken, kan inte säga 12 stycken". Bild: Yle pension,arbetslöshet,långtidsarbetslöshet,pensionssluss

Upp med sysselsättningen om pensionsslussen slopas

Motiveringar för att slopa pensionsslussen är bland annat att det behövs mera arbetskraft, och systemet leder till att arbetslösa över 60 år låter bli att söka jobb.

De grönas Satu Hassi vill följa Finansministeriets förslag för hon tror att slussen utnyttjas av arbetsgivare.

– Pensionsslussen är som ett svepskäl för många arbetsgivare. Det blir okej att säga upp äldre arbetstagare eftersom det finns en pensionssluss, säger Hassi.

Även SFP:s Sandra Bergqvist vill slopa slussen, hon säger att det skulle vara viktigare att jobba för att arbetstagarna både vill och orkar stanna kvar i arbetslivet längre.

Samlingspartiets Anna-Kaisa Ikonen påpekar att sysselsättningen har ökat bland de som är nära pensionen i takt med att åldersgränsen för slussen har höjts, och den nuvarande modellen ska utvärderas med det som bakgrund.

Harry Harkimo från Rörelse Nu hör till dem som tror att en slopad pensionssluss skulle öka sysselsättningen.

Skapa sysselsättning på andra sätt

Men det finns, som sagt, fler ledamöter som vill ha kvar slussen än de som vill slopa den.

Sannfinländaren Sami Savio tror att det finns för få arbetsplatser för arbetsföra i slutet av arbetslivet, och det vore bättre att till exempel försöka påverka arbetsgivare för att på så sätt öka sysselsättningen i åldersgruppen.

Vänsterns Markus Mustajärvi anser att systemet skapar en trygghet för äldre arbetslösa som kan ha haft tuffa och splittrade år i arbetslivet.

SDP:s Anneli Kiljunen är inne på samma linje. Kiljunen vill åtgärda problemet från ett annat håll.

– Vi måste fästa uppmärksamhet vid åtgärder som förbättrar sysselsättningen, arbetshälsan, arbetsförmågan, kunnandet och möjligheterna till individuella och flexibla arbetsformer för äldre, säger hon.

Å ena sida, å andra sidan

Inom Kristdemokraternas fyra personer starka grupp är åsikterna delade, men partiordförande Sari Essayah är beredd att se över villkoren för slussen.

Personligen vill Essayah behålla det nuvarande systemet.

Centerledamöterna har ingen enhetlig linje i frågan. Osäkerheten kan beskrivas med hjälp av intervjun med Jouni Ovaska.

– Å ena sidan ska vi se till så äldre har möjlighet att jobba och att de mår bra. Å andra sidan finns det också ett skriande behov av sysselsättningsåtgärder, velar Ovaska.

Texten är en översatt och bearbetad version av artikeln Ylen kysely kansanedustajille: Enemmistö vastaajista säilyttäisi eläkeputken – Kokoomuksen, vihreiden ja RKP:n edustajilta tukea poistolle av Ari Hakahuhta. Översättningen är gjord av Jonas Blomqvist.