Hoppa till huvudinnehåll

Svårt få läkare till Raseborg - förslag: staden vänder sig till privata serviceproducenter

En läkare med blå plasthandskar och ett stetoskop runt halsen.
Rasebogs stad har akut behov av läkare. En läkare med blå plasthandskar och ett stetoskop runt halsen. Bild: Mostphotos läkare,hälsovård,sjukvård,Stetoskop

Hälsovårdscentralen i Raseborg har från början av september ingen överläkare och ingen biträdande överläkare. Raseborgs stad har inte lyckats rekrytera någon till tjänsterna.

Social- och hälsovårdsnämnden möts den 3 september och förslaget är att staden besluter att köpa läkartjänster av privata serviceproducenter hösten 2020.

Det får kosta högst 380 000 euro. I förslaget sägs det att den här summan används endast om det finns formellt kompetenta läkare.

Ingen sökte tjänsterna som överläkare och biträdande överläkare. Ingen privat serviceproducent har heller kunnat erbjuda seniorläkartjänster.

På hälsovårdscentralen behövs tolv läkare, det inkluderar överläkare och biträdande överläkare.

Målsättningen är att ha alla tjänster besatta. Det är nödvändigt att ta emot köpläkare från privata serviceproducenter för att arbetsbelastningen ska vara rimlig för läkarna, sägs det i beredningstexten till mötet.

Hälsovårdscentralen i Raseborg har hälsostationer i Pojo, Karis och Ekenäs.

Så här ser det ut i september

Den svåra läkarbristen påverkar hälsovårdscentralerna i Raseborg tydligt redan i september.

Hälsovårdscentralens brådskande vård är ordnad så att två sjukskötare både i Ekenäs och Karis tar emot patienter måndagar klockan 9-11 och klockan 12-16 och övriga dagar klockan 12-16. På vardera orten finns en läkare som tar hand om de patientärenden skötaren begär. Det kan vara fråga om recept, telefonsamtal, undersökning eller annat.

Dessutom brukar brådskande vård ordnas i Ekenäs måndagar, tisdagar och onsdagar kvällstid, klockan 16-18.

Men då läkarbemanningen i september endast är hälften av vad den borde vara, kan ingen kvällsmottagning hållas under september månad.

Fortsättningen beror på bemanningssituationen, heter det i beredningstexten till social- och hälsovårdsnämnden.

Stycket efter mellanrubriken "Så här ser det ut i september" lades till tisdag 1.9.2020 vid 12-tiden.

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt den 3 september att köpa läkartjänster av privata serviceproducenter hösten 2020.