Hoppa till huvudinnehåll

Sjukskötarna är årets Fredrikor: "Tacket går till alla sjukskötare för deras fina jobb"

Sjukskötare knyter fast ett ansiktsskydd i sjukhusmiljö.
Sjukskötarna får årets Fredrikastipendium. Illustrerande arkivbild. Sjukskötare knyter fast ett ansiktsskydd i sjukhusmiljö. Bild: Henrietta Hassinen / Yle Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,Helsingfors universitets centralsjukhus,Jorv sjukhus,Esbo,juli,2020,Helsingfors,sjukhus,Wuhan-coronavirus,coronavirus,COVID-19,hälsa,social- och hälsovårdstjänster,virussjukdomar,smittsamma sjukdomar,karantän,Förkylning,influensa,intensivvård,intensivvårdsavdelningar,sjukvård,operation,operationssalar,sjukskötare,koronaviruspandemi,hälso- och sjukvård,epidemier,pandemier,andningsskydd,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkare,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,patientrum,desinfektion,handdesinfektionsmedel,desinfektionsmedel,ansiktsskydd,handtvagning,handhygien,mun-nässkydd (sjukvård)

Årets Fredrika Runeberg-stipendium går till Sjuksköterskeföreningen i Finland. Sjukskötarna prioriterar dagligen osjälviskt patienterna framom sin egen säkerhet, betonar stipendiekommittén.

Sjukskötarna är vardagshjältarna som dagligen gör ett fysiskt och psykiskt krävande arbete när vardagen är satt på undantag. I synnerhet under coronapandemin som har krävt stora uppoffringar.

Det är andemeningen i motiveringen till att just sjukskötarna är mottagare av årets Fredrika Runeberg-stipendium.

- Alla som jobbar inom sjukvården är mycket pressade idag, men samtidigt är vårdarna också lojala och plikttrogna.― verksamhetsledare Sandra Alldén

- Alla som jobbar inom sjukvården är mycket pressade idag, men samtidigt är vårdarna också lojala och plikttrogna. För oss inom vårdyrket är det självklart att fortsätta sköta jobbet varje dag, trots att många sjukskötare riskerar både sin egen och familjemedlemmarnas hälsa. För mig syns Fredrika Runebergs samhällsmoderlighet i vårdarna själva, i yrkesetiken och i ansvarskänslan för samhället.

Det säger Sandra Alldén, sjukskötare och verksamhetsledare för Sjuksköterskeföreningen i Finland rf.

Fredrika Runeberg-stipendiekommittén gav i år första gången allmänheten möjlighet att nominera sin kandidat för Fredrika Runeberg-stipendiet.

Både sjukskötarna som yrkesgrupp och Sjuksköterskeföreningen återkom flera gånger bland de nästan fyrtio förslagen på personer och organisationer som gjort tydliga och samhällsmoderliga insatser.

Porträtt av mörkhårig medelålders kvinna i en mörkblå skjorta
Sandra Alldén är Sjuksköterskeföreningens verksamhetsledare. Porträtt av mörkhårig medelålders kvinna i en mörkblå skjorta Bild: Pressbild: Tage Rönnqvist / Svenska kulturfonden Sjuksköterska,sjukskötare,verksamhetsledare,förbund,Fredrika Runeberg-stipendiet,sandra alldén

Stipendiekommittén betonar att sjukskötarna dagligen osjälviskt prioriterar patienterna framom sin egen säkerhet.

Trots personalbrist och stor osäkerhet i samhället jobbar sjukskötarna hårt för att svara på alla behov och förväntningar under coronapandemin.

- Att vara vårdare kräver att man är modig, osjälvisk och professionell. Fredrikastipendiet ger både erkänsla och synlighet för jobbet som alla sjukskötare gör. Det visar att sjukskötarna har en viktig roll i samhället. Trots att det är föreningen som nu får stipendiet, tänker jag att tacket går till alla sjukskötare för deras fina jobb, säger Sandra Alldén.

Sjukskötarna prioriterar patienten framom sig själv

I stipendiekommitténs motivering lyftes bland annat fram att sjukskötarna prioriterar osjälviskt patienten framom sin egen säkerhet.

Därtill har coronapandemin krävt ytterligare uppoffringar av dem som jobbar vid frontlinjen.

Sjukskötarna har, speciellt under den pågående pandemin, visat prov på den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för Fredrika Runeberg.

Stipendiekommitténs motivering i sin helhet

Mottagaren av årets Fredrika Runeberg-stipendium är en förening som representerar en yrkesgrupp vars medlemmar varje dag utför arbetsuppgifter som är både fysiskt och psykiskt krävande. Sjukskötarna prioriterar osjälviskt patienten framom sin egen säkerhet och coronapandemin har krävt ytterligare uppoffringar av dem som jobbar vid frontlinjen".

När Fredrika Runeberg-stipendiet instiftades var tanken att uppmärksamma kvinnor i Svenskfinland som, i Fredrika Runebergs anda, osjälviskt bidrar till att stärka samhällsutvecklingen.

Sjukskötarna har, speciellt under den pågående pandemin, visat prov på den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för Fredrika Runeberg. Därför är de väl värda ett stipendium ur den fond vars syfte är att bevara minnet av hennes gärning.

Fredrika Runeberg var mycket samhällsaktiv och grundade föreningar för att höja kunskapsnivån bland kvinnor och för att motarbeta nöden.

Sjuksköterskeföreningen som grundades 1898 har ett liknande syfte: att höja sjukvårdarnas yrkeskunskaper. Föreningen främjar också samarbetet mellan svenskspråkiga sjukskötare i Finland.

WHO har utsett år 2020 till Sjukskötarens och barnmorskans år.

Genom Fredrika Runeberg-stipendiet vill man uppmärksamma inte bara stipendiemottagaren utan alla som jobbar inom vården i Finland, oberoende av modersmål eller kön.

Sjuksköterskeföreningens syfte är att höja sjukvårdarnas yrkeskunskaper. Föreningen främjar också samarbetet mellan svenskspråkiga sjukskötare i Finland.

Genom Fredrika Runeberg-stipendiet vill man uppmärksamma inte bara stipendiemottagaren utan alla som jobbar inom vården i Finland, oberoende av modersmål eller kön.

Prisutdelningen sker virtuellt

På grund av det osäkra coronaläget ordnas inte den traditionella utdelningsfesten i Runebergshemmet i Borgå.

Fredrika Runeberg och årets stipendiat uppmärksammas istället med en videoproduktion som från och med onsdagen den 2.9 finns på Svenska Kulturfondens webbsida.

Kort om Fredrikastipendiet

Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Fredrika var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. I sina skrifter tog hon ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete.

Ateljefotografi av Fredrika Runeberg.
Fredrika Runeberg är en förebild i kampen om kvinnors samhälleliga rätgtigheter. Ateljefotografi av Fredrika Runeberg. Bild: SLS, Runebergbibliotekets bildsamling Fredrika Runeberg

Fredrika Runeberg-stipendiet utdelas varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september till förtjänta personer som arbetar i hennes anda.

Stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté.

I kommittén finns representanter för Finlands svenska Marthaförbund, Svenska kulturfonden, Svenska kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner.

Fredrika Runebergs stipendiefond grundades 1986 på initiativ av fil.dr. Karin Allardt-Ekelund.

Läs också