Hoppa till huvudinnehåll

Skolavtal sägs upp mellan Raseborg och Hangö - barn i Öby ska gå i skola i Ekenäs

Pojke gör uppgifter i skolan
Tidigare har Öbybarnen gått i skola i Lappvik i Hangö. Pojke gör uppgifter i skolan Bild: Mostphotos undervisning,grundskolan,grundskolans lågstadium,lågstadiet,skolelever,elev,barn (familjemedlemmar),barn (åldersgrupper),barn i skolåldern,skolor,teckning (konstnärligt skapande),klassrum,klassrumsarbete,läxor

Raseborgs stad har ett samarbetsavtal med Hangö stad om att anvisa elever i Öby till skolorna i Lappvik. Det avtalet sägs nu upp.

Avtalet ingick i oktober 2011. I avtalet anvisades Raseborgselever som är bosatta i Öbyområdet till Lappvik skola eller Lappohjan koulu.

Raseborg ordnar dagligen skoltransport för elever i högre årskurser från Öbyområdet till skolor i Ekenäs. Därför kan elever i lägre årskurser nu samåka.

Läsåret 2020-2021 har Raseborgs stad ingen elev i skolorna i Lappvik.

Raseborg sade upp avtalet i juni i år. Avtalet upphör från och med läsåret 2021.

Bildningsnämnden i Hangö har antecknat uppsägningen av samarbetsavtalet mellan städerna till kännedom.

Samarbete på andra vis utreds

Bildningsdirektörerna i de båda städerna har också diskuterat hur man ska fortsätta samarbetet med att ordna undervisning för elever med behov av särskilt krävande stöd.

Bildningsnämnden i Hangö godkände att bildningsdirektören, tillsammans med Raseborgs stads bildningsdirektör, utreder vilka möjligheterna är att samarbeta om undervisning för elever med särskilt krävande stöd från och med hösten 2021.

Läs också