Hoppa till huvudinnehåll

Är du snygg? Då har du större chans än övriga att bli invald i kommande kommunalval, speciellt om du är högerkandidat

Personer som sitter i ett möte.
Högerpolitiker har större fördel av ett fördelaktigt yttre än vänsterpolitiker. Understrykas bör att skönhet inte speglar kompetens, men heller inte utesluter det. Personer som sitter i ett möte. Bild: Mostphotos. Business,team,Office,affärsmän,bärbara datorer,teknologi,övertidsarbete,presentation,seminarier,Hugo Boss,Football Conference,Kvinnor

Vi människor är överraskande överens om vem som är vacker. Det här gagnar politiker med ett fördelaktigt yttre, eftersom vi förknippar skönhet med andra goda egenskaper så som exempelvis kompetens. Snygga människor tjänar också mer och därför hittas de ofta högerut på den politiska skalan.

Den omfattande internationella studien "The right look: Conservative politicians look better and voters reward it" är egentligen inte ny, den utkom 2017 och fick då stor uppmärksamhet.

Men med tanke på att vi har ett kommunalval på kommande under våren kan det vara skäl att reflektera över hur vi undermedvetet resonerar då vi röstar i val.

Den nämnda forskningen har studerat valbeteendet i Finland och Europa, USA och Australien och är bland de första i världen att studera sambandet mellan skönhet och framgång i politiska val.

Över tiotusen respondenter från olika länder deltog i undersökningen och de fick titta på foton av finländska politiker och bedöma hur attraktiva de var.

Man fann att konservativa högerpolitiker är snyggare än liberala vänsterpolitiker. Högerpolitikerna har också större nytta av ett attraktivt yttre.

Den statistiska analysen visade tydligt att ju högre skönhetspoäng politikerna fick, desto fler röster fick de bland väljarna.

Snygga människor antas vara lyckade människor

Panu Poutvaara är professor och forskningsledare vid Ifo-institutet och är en av dem som genomförde studien.

Han finner flera förklaringar till varför vi röstar på snygga politiker och den ena förklaringen utesluter inte den andra.

- För det första har människor en tendens att tro att snygga människor också har andra positiva egenskaper, konstaterar Poutvaara.

Det här kallas för den så kallade halo-effekten.

En människa som anses snyggare än medeltalet bedöms nämligen också som mer kompetent, som behagligare och smartare.

Det här leder till att den väljare som inte är särskilt insatt i vad olika kandidater står för, undermedvetet tillskriver en snygg kandidat andra goda egenskaper så som exempelvis kompetens.

- Den andra möjliga förklaringen är att väljarna tänker att en snygg kandidat har bättre möjligheter att få igenom sitt budskap, eftersom sannolikheten att de bjuds in till en tv-debatt är större.

Den tredje förklaringen är att vi hellre tittar på en politiker med ett tilltalande yttre.

- Det är helt enkelt en så kallad visuell preferens vi har.

panu poutavaara
Panu Poutvaara är professor och en av forskarna bakom studien i fråga. Studien är unik i sitt slag, den är en av de första internationella studierna som studerat sambandet mellan skönhet och framgång bland politiker. panu poutavaara Bild: © ifo Institut 2019 - Romy Vinogradova professor,forskare,ekonomiforskningsinstitut,forskning,panu poutavaara

Högerpartierna drar längsta strået

Att vara snygg gynnar speciellt högerpolitiker, och här ser Poutvaara två möjliga förklaringar.

- Det ena är att folk som anses snyggare än medeltalet också förtjänar mer.

Om vi då tänker på vad det innebär på en höger-vänsterskala så kan man dra slutsatsen att eftersom det är ekonomiskt fördelaktigt att vara vacker så är en sådan person i regel mera ekonomiskt välbeställd och därmed mindre benägen att bejaka en omfördelningspolitik.

Inom psykologin har flertalet studier kunnat slå fast att om man har ett fördelaktigt yttre så blir man även bättre behandlad av sin omgivning.

- Vi kan därför anta att snygga människor upplever samhället som mera rättvist eftersom det råder mindre risk för att de diskrimineras eller blir felbehandlade.

Det här kan i sin tur resultera i en mer politiskt konservativ syn och det kan väljarna tolka som en signal om personens förväntade politiska ställning.

- Vi bedömer därför att en snygg kandidat högst troligen är konservativ.

Tanja Karpela
Ett klassiskt exempel på en politiker som valdes in i riksdagen utan tidigare politisk erfarenhet är Tanja Karpela, före detta Miss Finland. Hon valdes in i riksdagen 1999 och i följande val blev hon röstdrottning. Ett snyggt utseende utesluter dock inte kompetens, men är heller ingen garanti för det. Tanja Karpela Bild: Centern karpela

Kommunalvalet skiljer sig från riksdagsvalet

I kommunalval syns det här sambandet särskilt tydligt eftersom kandidaterna i kommunalval i regel är relativt okända.

- Vi har ofta väldigt lite information om kandidater i kommunalval och därför blir utseendet viktigare än i andra val, säger Poutvaara.

I riksdagsval har kandidaterna oftast redan varit med en längre tid och väljarna har därför i regel mera information om dem.

Vad har då detta för betydelse för resultaten i politiska val?

- Det kan i viss utsträckning innebära en större sannolikhet att bli invald om du är en snygg högerpolitiker. Det kan då delvis påverka både kommunal- och riksdagsvalsgruppernas sammansättning.

I studien har man faktiskt delvis kunnat mäta detta. Om en högerkandidats utseende ligger en standardavvikelse över en annan högerkandidat, får snyggingen cirka tjugo procent fler röster.

Den här effekten är inte lika tydlig på vänsterkanten, då är den motsvarande skillnaden åtta procent fler röster för den vänsterkandidat som anses snyggare än medeltalet.

Poutvaara tror definitivt att partierna tar detta i beaktande då de gör sina kandidatlistor.

- Bara det att man trycker upp valaffischer med alla kandidaters namn och nummer och foto visar att man förstår utseendets betydelse.

Det visuella mediet blir dessutom bara starkare, idag drivs en stor del av de politiska kampanjerna på sociala medier.

Undermedvetna och subtila processer som påverkar

Åsa von Schoultz, som är professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet, säger att detta är seriös forskning som bör tas på allvar.

von Schoultz refererar ofta själv till den här forskningen eftersom resultatet säger mycket om hur väljarna tänker då de röstar.

- Vi kan använda det för att förstå vilka märkliga beslutsprocesser vi väljare färgas av.

von Schoultz säger att vi använder utseende som en informationsgenväg.

Politiska val är svåra för många och kräver att vi är informerade och pålästa för att göra rationella och logiska val.

- Men all den information som finns tillgänglig blir helt enkelt övermäktig för väljarna att ta till sig.

Kandidaterna är för många för att vi ska kunna jämföra dem på likvärdiga grunder, och därför behöver vi genvägar för att kunna fatta ett beslut.

"Too much information"

Det finns många olika sådana genvägar.

- Vi vet att många väljare utgår från sin egen hemort och därför gärna röstar på en lokal kandidat, politisk erfarenhet är en annan informationsgenväg, då vi gärna röstar på en som redan är invald.

De här olika genvägarna får väldigt stort genomslag i valresultaten.

Det beror på att väljarna ställs inför en övermäktig beslutssituation och behöver verktyg för att hantera det, och då är utseendet just ett sådant hjälpmedel.

- Vi är knappast medvetna om att vi använder det här som en form av beslutsstrategi. Det handlar snarare om subtila och undermedvetna processer.

I grunden hittar vi här en evolutionär förklaring.

Vackra drag tas som en indikator på starka och friska gener och därför förknippas det med positiva egenskaper, och detta översätter vi till att även handla om politisk framgång.

Åsa von Schoultz.
Åsa von Schoultz, professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet, säger att även om vi påverkas av en kandidats yttre är vi knappast medvetna om det, eftersom det sker på en undermedveten nivå. Åsa von Schoultz. Bild: Dann Pettersson EU-val,åsa von schoultz

Ju mer kunskap, desto mindre spelar utseendet någon roll

Från den ekonomiska forskningen vet vi att det finns ett tydligt samband mellan utseende och inkomst. Snygga människor tenderar helt enkelt att tjäna mer än genomsnittet.

Från den politiska forskningen vet vi att ekonomisk framgång påverkar var man står politiskt och vilka värderingar man har.

- De som tjänar mer pengar tenderar då att ideologiskt stå mer till höger och då inte förespråka ekonomisk omfördelning i så stor utsträckning.

Då partierna nominerar sina kandidater föregås det av en screeningprocess där man utser vem man vill nominera.

- Där tycks i synnerhet högerpartier lägga vikt vid utseendet eftersom deras kandidater i snitt uppfattas som vackrare. Även deras väljare svarar bättre på ett vackert utseende än vänsterväljare.

von Schoultz understryker att det är viktigt att komma ihåg att det i stor utsträckning handlar om undermedvetna processer och att effekterna är starkast då annan information saknas.

- Tar man sig bara över den första tröskeln och blir medveten om kandidaternas olika styrkor så sjunker utseendets betydelse. Och det känns ju betryggande om väljarna kan basera sina val på annat än enbart utseende.

Läs också