Hoppa till huvudinnehåll

Fler olovliga installationer ifjol överraskade Sibbo vatten - avgifter för kontraktsbrott i den nya prislistan

Vatten rinner ur kran
Fastighetsägare har tjuvat vatten på olika sätt i Sibbo. Vatten rinner ur kran Bild: Mostphotos vatten,vattenledningsnät,hushållsvatten,vattenledningar,rör,kranvatten,dricksvatten,Vattenkran,vattenkvalitet

Sibbo vatten får bättre möjligheter att uppbära avgifter för olovliga anslutningar och uppbrutna spärrventiler. Den nya prislistan för serviceavgifter omfattar både leverans- och kontraktsbrott.

Från årsskiftet blir det möjligt för affärsverket Sibbo vatten att ingripa om man upptäcker att fastighetsägare kopplat upp sig till vatten- eller avloppsnätet utan lov.

Förutom klara ekonomiska förluster för kommunen kan olovliga installationer som utförts utan rätt kompetens leda till orenheter eller fekala bakterier i vattennätet.

Problemet med hur leverans- och kontraktsbrott ska hanteras kom upp när direktionen möttes i måndags för att uppdatera prislistan för serviceavgifter.

Ung man i mörkblå tröja framför en karta över en kommun.
Matti Huttunen vill att vattenförsörjningen i Sibbo är trygg och säker. Ung man i mörkblå tröja framför en karta över en kommun. Sibbo,affärsverk,offentliga affärsverk,dricksvatten,avloppsvatten,mati huttunen

I den nuvarande prislistan saknas nämligen påföljdsavgifter för brott mot leverans- och kontraktsvillkor.

Från årsskiftet införs därför påtagliga avgifter som förhoppningsvis får invånare att tänka två gånger.

- I den nya prislistan för serviceavgifter kommer det att finnas en tariff för om vattenverket måste ingripa om fastighetsägaren själv öppnat en plomberad ventil. Samma gäller om man gjort en olovlig rörinstallation, då finns det ett par olika alternativ för hur stor avgiften är, säger affärsverksdirektör Matti Huttunen vid Sibbo vatten.

Antalet kontraktsbrott har ökat

Antalet incidenter där fastighetsägare låtit installera olovliga uppkopplingar är ett större problem än väntat och som dessutom medför risker.

- Tidigare år har det inte varit ett stort problem utan vi pratar om några få olovliga installationer till vattennätet, men 2019 var de fler än 30. Fjolårets ökning är nog markant, säger Huttunen.

Installationerna i stamnätet har utförts av ägarens entreprenörer från egna ledningar på tomten.

- Vi har upptäckt dem i samband med att vi har anslutit fastigheter till stamnätet och installerat nya vattenmätare och sett att de redan är anslutna.

Vattenmätare i ett hushåll.
Fuffens upptäcks bland annat när nya vattenmätare installeras. Arkivbild. Vattenmätare i ett hushåll. Bild: yle/Petra Thilman vattenmätare,vattenmätare,vattenmätare i ett privat hushåll i sjundeå

Affärsverkets montörer har också upptäckt främmande installationer när de rört sig i terrängen. De är lätta att känna igen eftersom montörerna har god koll på sina egna arbeten.

Olovliga installationer är utförda på olika håll i kommunen där det har byggts.

- Man kan inte säga att det bara skulle gälla en viss del av Sibbo utan de finns lite här och var, säger Huttunen.

Merparten är utförda på tomter med småhus eller villor, men olovliga installationer har också förekommit i höghus i kommunens tätorter.

- Jo, några sådana ställen finns också så man kan inte säga att det gäller någon viss byggnadstyp. Fast det byggs långt fler småhus så antalet olovliga installationer är fler på de här tomterna.

Huttunen nämner till exempel gamla hus som renoveras och redan är anslutna när de ska kopplas upp till stamnätet och förses med nya vattenmätare.

Inga följder för lagbrytare idag

Eftersom olovliga installationer inte omfattats av nuvarande prislista för serviceavgifter är följderna närmast obefintliga för de fastighetsägare som nu ertappats.

Huttunen säger att man varken gjort brottsanmälningar eller kunnat skicka räkningar i efterskott.

- Det strider mot kontraktet, men det har inte funnits en möjlighet att uppbära en avgift eftersom följder för olovliga installationer inte hittills funnits med i prislistan.

Det kan dessutom vara mycket svårt att bevisa att en anslutning verkligen har varit i användning.

- I praktiken har vi gått miste om intäkterna för vattnet. Ägaren har sparat in den utgiften som vi skulle ha uppburit om vattenverket hade installerat uppkopplingen, säger Huttunen.

Risker med bakterier i dricksvattnet

Fastighetsägaren har samtidigt tagit risken för att det kan uppstå problem med installationen som sedan drabbar alla som använder nätet.

Förutom rent tekniska problem kan det vara fråga om bakterier och andra orenheter som gör vattnet skadligt att använda. Ansvaret ligger på den som utfört installationen.

- Man måste först försöka spåra var problemet finns och fastighetsägaren kan bli ersättningsskyldig om det visar sig vara en läcka i en viss installation som är orsaken, säger Huttunen.

Om det gäller hygienisk risk desinfincerar man dricksvattnet med klor eller låter det rinna en längre tid. Räkningen tillfaller fastighetsägaren.

Inget problem med olovliga anslutningar i Borgå

- Det är nog väldigt sällsynt i Borgå, i synnerhet att någon gör uppkopplingar själv. Jag kan inte komma på när någon skulle ha gjort något sånt i Borgå, säger Peter Ekstam, arbetschef vid Borgå vatten.

man framför blå skåpbil
Olovliga installationer är väldigt sällsynta i Borgå, säger arbetschef Peter Ekstam. man framför blå skåpbil Bild: Yle/Helena von Alfthan Borgå,Peter ekstam

Ekstam säger att det förekom vissa missförstånd i samband med när Andelslaget Borgå skärgårdens vattentjänstverk togs över av Borgå vatten 2016, men inga avsiktliga installationer.

- Det enda man kan göra är att stänga anslutningen. Om någon gjort en olovlig installation gör man upp ett avtal och fastighetsägaren betalar anslutningsavgiften.

För övrigt har Ekstam inte hört om att det här fenomenet skulle ha förekommit i andra kommuner och att olovliga anslutningar inte är ett allmänt problem inom branschen.

Öppnar slutna plomberingar

Förutom invånare som gör olovliga installationer har Sibbo kommun också ett småskaligt problem med personer som bryter plomberingar och öppnar spärrventiler efter att vattenverket stängt dem.

- De är inte så många, kanske ett 20-tal per år som vi är tvungna att stänga av vattnet för att de har räkningar obetalda. De flesta betalar snällt sina räkningar, men så finns det alltid någon som själv öppnar ventilen.

Trähus byggda bredvid varandra i ett småhusområde.
De flesta tjuvkopplingarna har skett i småhus, men också i höghus. Illustrerande arkivbild. Trähus byggda bredvid varandra i ett småhusområde. Bild: Mostphotos / Karl Andrén småhus,småhusområden,villaområde

Också det här är ett kontraktsbrott, men Huttunen betonar att handlingar av det här slaget får påföljder i den nya prislistan som träder i kraft vid årsskiftet.

Sällsynt fenomen i Borgå

I Borgå är det också väldigt sällsynt att fastighetsägare kopplar på vattnet på egen hand om det har stängts av, menar arbetschef Peter Ekstam vid Borgå vatten.

- Det att någon skulle koppla på vattnet tillbaka har vi någon gång i tider haft, men det är ganska sällan som vi stänger vatten åt folk som lämnar räkningarna obetalda. Det är ett mycket litet problem med obetalda räkningar hos oss.

Om någon ertappas kan Borgå vatten göra en brottsanmälan, men Ekstam minns inte att det någonsin skulle ha hänt. Man strävar efter att göra upp i godo genom ett avtal med fastighetsägaren.

Få resurser för övervakning

Huttunen är däremot tveksam till om kommunen har resurser att övervaka om invånarna verkligen upphör med riskfyllda installationer.

- Vi har inte resurser till att övervaka, vi är få på vattenverket för det. Vi vill lita på att folk handlar rätt och hoppas på att det här ekonomiska rättesnöret ska få alla att göra det. I slutändan upptäcks ju nog egna anslutningar förr eller senare.

04.09.20 kl 13.05 Artikeln har uppdaterats med kommentarer om läget i Borgå stad av Peter Ekstam, arbetschef vid Borgå vatten.