Hoppa till huvudinnehåll

Tjugo jobb ska bort då Lovisa samarbetsförhandlar för tredje gången i år – de anställda är oroliga och stressade

Lovisa stads vapen
De mörka molnen har hopat sig över Rådhuset i Lovisa. Stadens ekonomi är dålig och kan det bli uppsägningar. Arkivbild. Lovisa stads vapen Bild: Yle/Fredrika Sundén Lovisa,kommunvapen,lovisa stads vapen

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom konstaterar att alla anställda behövs, och att eventuella uppsägningar kommer synas som nedskuren service. Fackorganisationerna godkänner inte uppsägningar.

– Förstås finns det en viss oro bland personalen kring det här, och det är ju inte något positivt. Gärna skulle man slippa ha samarbetsförhandlingar, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, en av arbetsgivarens representanter i förhandlingarna.

I april inledde Lovisa stad samarbetsförhandlingar på grund av coronavirusläget. Då hade en del av personalen inte något att göra eftersom verksamhet lades ner under den värsta coronaepidemin.

Samarbetsförhandlingarna avbröts eftersom man inte skulle ha fått besparingar till stånd tillräckligt snabbt.

För mjuka åtgärder under förra rundan

I mitten av maj inleddes nya samarbetsförhandlingar, den här gången på grund av det allmänna ekonomiska läget. Lovisa stad gick nio miljoner euro på minus redan i fjol och ekonomin blev inte direkt bättre av coronaviruset.

Då slutfördes samarbetsförhandlingarna och resultatet blev bland annat permitteringar samt personalminskningar via naturlig avgång.

Politikerna var ändå inte nöjda med det här och krävde en ytterligare minskning på 20 årsverken. Därför inleddes nya samarbetsförhandlingar i tisdags (1.9).

– Fullmäktige tyckte att tidtabellen är för långsam och dessutom osäker, eftersom vi hade räknat med en medelålder för när stadens anställda har gått i pension under de senaste åren, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

– Det är ändå upp till var och en själv, inom vissa gränser, att bestämma när man går i pension.

Jan D. Oker-Blom
Enligt stadsdirektör Jan D. Oker-Blom säger att det i värsta fall kan bli uppsägningar. Arkivbild. Jan D. Oker-Blom Bild: Petteri Sopanen / Yle Jan D Oker-Blom,Lovisa,porträtt,jan d. oker-blom

Enligt Oker-Blom skulle osäkerheten ha gjort planeringen och budgeteringen svårare.

– Styrelsen tyckte att en minskning på 20 årsverken måste forceras på ett eller annat sätt, och det här kan i värsta fall förstås leda till uppsägningar.

Fackförbunden godkänner inte uppsägningar

I ett gemensamt skriftligt uttalande, som skickades ut till medierna på onsdagen, konstaterar fackförbundens förtroendemän att de inte heller den här gången godkänner några som helst uppsägningar.

Enligt fackförbunden borde politikerna först uppdatera stadens strategi, och på basis av den göra upp en ny organisation med tillhörande arbetsuppgiftsbeskrivningar.

Det är beslutsfattarnas uppgift att fatta beslut om stadens kommunstrategi och servicestruktur. Först efter det kan man förhandla om effekterna för personalen, står det i uttalandet.

Förtroendemännen påpekar vidare att Lovisa stad saknar aktuella uppgiftsbeskrivningar, vilket försvårar möjligheterna att minska på personalmängden.

Under den senaste organisationsförändringen gjorde man bara upp en ny organisationsmodell för ledningen, medan det så kallade verkstadsgolvet inte var en del av förnyelsen.

Lagen kommer emot vid uppsägningar

Yle Östnyland ringer upp huvudförtroendeman Eveliina Passi från Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Hon representerar arbetstagarsidan i förhandlingarna.

– Vi godkänner helt enkelt inte uppsägningar. Lagen kommer emot, säger Passi.

Hon konstaterar att lagen om kommunala tjänsteinnehavare ger tydliga instruktioner i fråga om uppsägningar.

– Orsaken till uppsägningar måste vara att en viss arbetsuppgift försvinner, inte en omorganisering av arbetsuppgifter.

Jag har inga pusselbitar att leka med eftersom det inte finns några uppgiftsbeskrivningar. Och jag borde inte ens få vara med och lägga pusslet eftersom jag inte är politiker― Eveliina Passi, huvudförtroendeman

Enligt Passi har hon också under de tidigare förhandlingarna ifrågasatt varför de fackliga förtroendemännen sitter och gör beslutsfattarnas jobb.

Då man säger upp anställda leder det oundvikligen till försämrad service i staden. Passi konstaterar att det inte är hennes uppgift att fatta beslut om nedskärningar i servicestrukturen.

Hon anser att stadens strategi borde uppdateras först eftersom det finns löften där som staden just nu inte har råd att uppfylla. Att den ska uppdateras i början på nästa år är ett dåligt svar, enligt henne.

– Jag har inga pusselbitar på bordet att leka med eftersom det inte finns några uppgiftsbeskrivningar. Och jag borde inte ens få vara med och lägga pusslet eftersom jag inte är politiker, säger Eveliina Passi.

Stadsdirektören: Alla anställda behövs

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom tror en utdragen process i sig är illa och att samarbetsförhandlingarna därför borde slutföras så snabbt lagen tillåter, för att personalen ska få klarhet.

– Dessutom är det tråkigt. Det är speciellt tråkigt för dem som drabbas hårdast. Om det till exempel blir uppsägningar så är det dramatiskt.

Stadsdirektören vill ändå lyfta fram att det totalt finns ungefär 1 000 årsverken och nästan 1 200 anställda inom Lovisa stad. Risken att bli uppsagd är alltså mindre än två procent.

Han konstaterar vidare att varje person har behövts samt att alla anställda jobbar mycket och hårt.

– Det är inte fråga om att vi skulle ha en massa extra människor som inte gör något, utan det är fråga om det ekonomiska läget. Pengarna räcker inte till för att upprätthålla hela den här organisationen och servicenivån. Jag tror det här är det nya normala som vi måste vänja oss vid.

Inte lätt att hitta de jobb som ska bort

Politikerna i Lovisa upplevde som sagt att de förra samarbetsförhandlingarna ledde till för mjuka åtgärder.

Yle Östnyland frågar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom hur han ser på möjligheterna att den här gången nå fram till ett resultat som stadsfullmäktige kan omfatta.

– Vi har mer specifika målsättningar och ett mycket konkret önskemål av fullmäktige om att 20 årsverken ska bort. Dessutom klubbades ett ganska omfattande balanseringsprogram igenom under sommaren, säger Oker-Blom.

Man ska inte tro att det går att minska personalstyrkan med 20 årsverken utan att det syns någonstans― Jan D. Oker-Blom

Han säger att utgångsläget för förhandlingarna är bra med tanke på det här.

– Sedan är det en annan sak att det inte är lätt att hitta de 20 personerna som ska bort utan att vi riskerar lagstadgade uppgifter och saker som kvalitativ vård och utbildning, eller att vi över huvud taget ska kunna sköta staden och invånarna på ett så bra sätt som vi är vana vid.

Man ska inte tro att personalminskningarna inte syns någonstans, säger Oker-Blom, för de kommer att synas i en försämrad service.

– Det kommer att synas i det där lilla extra som vi har njutit av tidigare. Förstås är det tråkigt, men en nödvändighet.

Psykiskt tungt för personalen

Huvudförtroendeman Eveliina Passi från FOSU berättar att många av de anställda är stressade i och med att det här nu är de tredje samarbetsförhandlingarna inom ett halvt år.

– Alla upplever stress eftersom de känner att det kan gå ut över dem, fastän det inte riktigt stämmer. Det finns vissa jobb som inte kan lämnas ogjorda enligt lagen.

Det är psykiskt tungt för personalen, konstaterar hon.

– Mängden telefonsamtal jag har fått visar nog på att det råder ett visst nödläge, säger Passi.

Samarbetsförhandlingarna inleddes den 1 september, och Lovisa stad strävar efter att avsluta dem senast i mitten av oktober.

Läs också