Hoppa till huvudinnehåll

"En mardröm för oss föräldrar" – Sibbobor mycket skeptiska till kommunens nya skolskjutsprinciper

Skolelev vid rött ljus
Vissa Sibbobarn har fråntagits rätten till gratis skolskjuts (arkivbild). Skolelev vid rött ljus Bild: Mikael Crawford Borgå,skolelever,Skolväg,trafik

I mitten av augusti beslöt Sibbo låta ett utomstående program avgöra vilka skolvägar som är farliga.

Programmet heter Koululiitu och upprätthålls av bolaget Ramboll Finland.

– Tidigare använde vi bara en del av programmet. Då beslöt också bildningsutskottet om vilka vägar som är farliga. Nu har det helt överlåtits till Koululiitu, säger Sibbos bildningsdirektör, Jukka Pietinen.

Programmet klassificerar alla kommunens skolvägar i åtta olika kategorier. I den första kategorin anses vägarna vara ofarliga och i de återstående kategorierna beror farligheten på elevens ålder.

Elever, vars skolväg anses farlig, har rätt till gratis skolskjuts även om skolvägen är under tre kilometer lång.

Kritik mot programmet

De nya skolskjutsprinciperna finns till för att göra skolvägarna tryggare än tidigare.

– Det är inte frågan om att skära i kostnader, intygar bildningsdirektör Pietinen.

Ändå innebär det här en betydligt mera otrygg skolväg för en del Sibboelever.

Bland annat för dem som färdas på Immersbyvägen, Kalkstrandsvägen och Gumbovägen, skriver Sibbobon Mikko Mäkinen i ett mejl till Yle Östnyland.

Han kritiserar också bristen på öppenhet i programmets avväganden.

– Inga kriterier eller argument har offentliggjorts. Bildningsdirektör Pietinen skrev till mig att informationen är offentlig men för stor för att publicera på kommunens webbplats. I praktiken har kommunen alltså utlokaliserat utvärderingen men informationen den grundar sig på är gömd.

Bilar parkerade på båda sidor längs en landsväg.
Kalkstrandsvägen klassificeras inte längre som en farlig väg. Bilar parkerade på båda sidor längs en landsväg. Bild: Yle/Stefan Paavola Östnyland (tidning),Sibbo

Gumbovägen farlig enligt invånare

Mari Berg är en av dem som har barn i Gumbostrands skola och som drabbas av det här.

– Det har inte gjorts något åt Gumbovägen på många år. Den är i sämre skick än någonsin och har massor av gropar, berättar hon.

Vägen har heller inga cykelvägar eller trottoarer.

– Barnen kan knappt cykla på den. Vägbelysningen är dålig, vägen är väldigt kurvig och det växer vegetation över den.

Det hjälper inte att hastighetsbegränsningen är 40 kilometer i timmen.

– Det är sällan någon kör 40 där.

Många nära ögat-situationer har ägt rum på Gumbovägen, enligt Berg.

– Att låta en sjuåring gå ensam längs den vägen, speciellt under vintern när det är mörkt och halt, är en mardröm för oss föräldrar.

Utsikten från Gumbohuset en vacker septemberkväll, hav, båtar, FBK.s röda torn.
Gumbovägen leder ner till Gumbostrand. Utsikten från Gumbohuset en vacker septemberkväll, hav, båtar, FBK.s röda torn. Bild: Yle/Helena von Alfthan kväll,september,Gumbostrand,sibbo skärgård

Ingen lokalkännedom

Tidigare har barn från förskoleåldern till årskurs tre fått gratis skolskjuts på Gumbovägen, berättar Berg. Nu fråntas de helt den rätten, vilket Berg anser absurt.

– Koululiitu-programmet är säkert ett bra verktyg för att få basinformation om i vilket skick och hur farlig vägen är. Man kan ändå inte fatta ett beslut som enbart baserar sig på programmet, utan måste också använda andra instanser och lokalkännedom, säger Berg.

Hon är själv ordförande för Hem och Skola i Gumbostrand och intygar att många andra föräldrar och bybor håller med henne i den här frågan.

– Kommunen hör inte de lokala invånarna över huvud taget.

rött skolhus en sommarmorgon
Barn i Gumbostrands skola blir utan skolskjuts. rött skolhus en sommarmorgon Bild: Yle/Helena von Alfthan byskolor,gumbostrands skola

Bristfällig information

En annan sak som gör det hela mer förvirrande är kommunens uttalande i samband med beslutet om att ta i bruk Koululiitu-programmet.

Enligt det skulle inga elever som redan beviljats skolskjuts för läsåret 2020–2021 bli utan.

Det blev de inte heller. För kommunen hade redan i ett tidigare beslut i juni dragit in skolskjutsar – och de berörda eleverna hade därefter inte beviljats rätt till skolskjuts för läsåret 2020–2021.

Det här hade däremot inte nått alla föräldrar.

– Beslutet gjordes väldigt i smyg. Ingen visste om det, inga föräldrar fick information om saken, säger Mari Berg.

Bildningsdirektör Jukka Pietinen säger till sitt försvar att han trodde det hade nått alla föräldrar. Han medger ändå att informationen misslyckats.

De nya principerna baserar sig på objektivitet

Grundlagens krav på likabehandling är anledningen till att Sibbo kommun tagit i bruk det nya programmet, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen.

– Koululiitu-programmet gör en objektiv granskning.

Han hänvisar också till objektiviteten då han svarar på invånarnas kritik.

– Vi kan inte fastställa hur farliga vägar är på basis av folks åsikter.

Polisen kopplades in

Om någon väg bör kontrolleras extra är det, enligt Pietinen, polisen kommunen bör vända sig till. Vilket den också gjorde efter att många Gumbostrandbor motsatt sig de ändrade skolskjutsprinciperna.

I polisrapporten tolkade kommunen vägen som ofarlig. Mari Berg är ändå skeptisk.

– Jag har ringt polisen om saken och där fick jag som svar att de inte drar några slutsatser huruvida vägar är farliga eller inte. Då tycker jag också det är fel att kommunen rider på den här rapporten.

Jukka Pietinen har inte mycket mer att säga om det.

– Polisen är den enda myndighet som kan hjälpa oss med det här.

Ni överväger inte fråga invånarna?

– Som jag sa måste det vara objektivt, inte subjektivt.

4.9.2020 klockan 13.20: Avsnittet med rubriken "Bristfällig information" lades till.