Hoppa till huvudinnehåll

Företag vill förstora det omtvistade stenbrottet i Pickala i Sjundeå

En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock.
Företaget vill bryta mera sten efter att verksamheten vid Stallmossaberget norr om stamväg 51 har stått nästan helt stilla sedan förra våren. (Arkivbild) En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock. Bild: Yle/Kati Enkvist torkkala

Det omtvistade stenbrottet i Pickala kan växa om det lokala stenbrytningsbolaget får som det vill. Ur kommunens synvinkel finns inga planmässiga hinder för ett större stenbrott, säger tekniska nämnden.

Det är ändå byggnads- och miljönämnden som avgör om bolaget får tillstånd att bryta mera sten i Pickala.

Bolaget Göran Hagelberg har redan tidigare brutit sten på samma område vid Stallmossaberget och verksamheten har då varit föremål för utdragna rättstvister.

120 000 stenkross per år

Nu vill bolaget alltså bryta mera sten och har lämnat in ansökan om ett tioårigt marktäkt- och miljötillstånd. Det nya stenbrottet ligger sydost om det befintliga.

Den här gången vill företaget bryta sten på ett 4,6 hektar stort område. Den totala verksamhetsytan på 11,6 hektar innefattar det området som bolaget använt sig av tidigare.

Planen är att bryta och sedan krossa i genomsnitt 120 000 ton sten per år. Dessutom vill bolaget krossa sten från byggarbetsplatser och ta emot överskottsmark för slutförvaring. Den totala mängden marksubstans uppgår till 380 000 kubikmeter på tio år.

Vägen til stenbrottet i Pickala.
Här leder vägen till bergstäkten. Vägen til stenbrottet i Pickala. Bild: Yle/ Maria Wasström Sjundeå,Västnyland,stenbrott göran hagelberg

Det är Sjundeå kommun som avgör om bolaget får förverkliga sina planer. Kommunen samlar in information för att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna ta det slutliga beslutet.

När nämnden tidigare har beviljat företaget marktäkt- och miljötillstånd har beslutet följts av högljudda protester och rättstvister.

Inga hinder att förverkliga kommunens planer

I ett utlåtande menar tekniska nämnden att stenbrottet inte har någon inverkar på kommunens målsättningar för södra Sjundeå.

I delgeneralplanen för sydöstra Sjundeå finns stenbrottet på ett område för affärsverksamhet och gränsar till ett område för jord- och skogsbruk.

Planområdet för Pickala-Marsudden och stenbrottet finns på varsin sida om stamväg 51, påpekar nämnden.

Stenbrottet har enligt nämnden inte heller någon "märkvärdig inverkan" på Sjundeås målsättningar i den nya temageneralplanen. Kommunen gör just nu upp en temageneralplan som tar fasta på natur- och miljöskydd, trafik, värdefulla klippområden och kulturhistoriska områden.

Tekniska nämnden godkände sitt utlåtande den 1 september.