Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg kräver bättre ekonomiplanering av Kårkulla

Skylt med texten Kårkulla samkommun - en resurs i Svenskfinland
Kårkulla får kritik i ett utlåtande av Raseborgs stad. Skylt med texten Kårkulla samkommun - en resurs i Svenskfinland Bild: Yle Kårkulla samkommun,kårkulla

Raseborgs stad är fortfarande inte nöjd med Kårkulla samkommun. Staden förväntas ge ett utlåtande om ekonomiplanen 2021-2023, men staden har endast fått budgetförslaget för 2021.

Enligt Kårkulla samkommuns grundavtal ska medlemskommunerna få uttala sig om budget och ekonomiplan för följande kalenderår.

Raseborgs stadsstyrelse konstaterar i sitt utlåtande att medlemskommunerna endast fått budgetförslag för verksamhetsåret 2021. Ekonomiplanen saknas däremot.

Det här är inte första gången som staden uttalar kritik mot Kårkulla. Också de övriga kommunerna i regionen har varit kritiska.

Effektiveringsplan saknas

I utlåtandet sägs det också att staden tidigare bett om en effektiveringsplan av Kårkulla, men en sådan har inte gjorts upp i nuvarande budgetförslag.

Staden vill ha en effektiveringsplan för att kunna ta ställning till hur Kårkulla planerar att stävja kostnadsutvecklingen och effektivera verksamheten. I planen behövs också en konsekvensbedömning av de åtgärder som föreslås.

Inga konkreta målsättningar

Raseborgs stad anser också att Kårkullas målsättningar inte är konkreta, tydliga och kopplade till en uppgjord ekonomiplan. Målsättningen är kortsiktigt uppgjord endast för år 2021, sägs det i stadens utlåtande.

Kårkulla samkommun skickade i maj ut följande års budgetförslag för utlåtande till medlemskommunerna.

I budgetförslaget för 2021 kan man bland annat läsa att Kårkulla samkommuns styrelse beslöt att de kommunala priserna för år 2021 höjs med i medeltal 1,6 procent jämfört med 2020 års priser.

Det motiverade man bland annat med att priserna har varit oförändrade från 2019 till 2020, förutom en prissänkning på 30 procent i olika boendekategorier.

Priserna höjs också på grund av ökade satsningar inom informationshantering, allmänna prisökningar, inflation, en väntad avtalsenlig löneförhöjning och ökade fastighetsutgifter.

Tidigt budgetförslag

I sitt utlåtande skriver Raseborgs stad att Kårkulla samkommun redan i maj skickar ut följande års budgetförslag för utlåtande till medlemskommunerna.

Det kommer nya klienter till Kårkulla efter maj, men det meddelas inte till medlemskommunerna så att det kan beaktas i kommunernas budget och ekonomiplan.

Det här betyder också att den budget som slutligen fastställs av Kårkulla samkommuns fullmäktige inte nödvändigtvis samstämmer med det budgetförslag medlemskommunerna gett utlåtande om.

Raseborgs stad anser att medlemskommunerna borde kunna utgå från att Kårkulla producerar tjänsterna i enlighet med det budgetförslag som Kårkulla samkommun sänt kommunen att ge utlåtande om.

Förändringar bör meddelas så att de hinner beaktas då kommunerna gör upp sin budget.

Läs också