Hoppa till huvudinnehåll

Lärarfacket säger nej till streamning i klassen – kan vara nödlösning för årets abiturienter

Inger Damlin är ordförande för Finlands svenska lärarförbund.
Inger Damlin är bekymrad över lärarnas ork under pågående pandemi. Inger Damlin är ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Bild: FSL/Frida Lönnroos ordförande,lärare,finlands svenska lärarförbund

Lärarfackets nya ordförande Inger Damlin säger bestämt nej till streamning av lektioner i grundskolan. Streamning är varken när- eller distansundervisning utan innebär ett ytterligare element för läraren att beakta i klassen.

Damlin kommenterar frågan med anledning av att Åbo stad har öppnat för streamning för abiturienter. Katedralskolan i Åbo har greppat möjligheten.

Debatten kring skolans olika sätt att undervisa går het i Svenskfinland. Föräldrar befarar att abiturienter inte är jämlika då en del får närundervisning, andra deltar i lektioner på distans, och en del har hybridmodeller av dessa, som Katedralskolan i Åbo.

Svenska Yle rapporterade om läget i epidemins centrum i Helsingfors, som har lett till att alla abiturienter nu jobbar på distans inför höstens studentskrivningar.

– Jag lär mig bättre i klassrummet men jag förstår att det inte är möjligt på grund av epidemiläget, sa Sam Westerlund, abiturient vid Tölö gymnasium i Helsingfors. De blygare typerna klarar sig bättre på distans, medan de utåtriktade lider av bristen på människor omkring sig. Vi vill ändå alla hållas friska under skrivningarna.

Streamning ingen hållbar lösning― Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund

När Lärarförbundets Damlin hörde om dessa mellanting, eller hybridmodeller för undervisning, reagerade hon genast på Twitter:

Hoppa över Twitterpostning

Sakta i backarna, fortsätter Lärarförbundets ordförande.

– Hybridmodeller eller streamade lektioner till elever hemma via en kamera i klassrummet är en nödlösning men bara det.

Så här utvecklar hon sitt resonemang:

– Som lärarförbund kan vi inte godkänna streamning av lektioner i förebyggande syfte (för att förebygga att coronasmittan sprids). Streamning är inte hållbart, varken för elever eller lärare, säger Damlin. Lagen känner inte heller till streamning.

Hon poängterar att läraren måste få vara trygg i sin roll i klassen och ge undervisning där. Att streama är ytterligare ett element i den vanliga närundervisningen och det tror förbundet inte på.

Hon förstår att årets abiturienter är utsatta just nu.

– Streamning må vara en lösning på kort sikt men definitivt inte på lång sikt, säger hon. Abiturienternas sits är däremot besvärligare just under den här känsliga perioden före studentskrivningarna.

På lång sikt uppmanar hon ändå utbildningsanordnare att försöka hitta en hållbarare lösning.

– Pandemin pågår inte bara i september eller under hösten. Vi måste greppa den på sikt. Hybridmodeller i undervisningen är inte en långsiktig lösning. Modellerna försöker däremot lösa vår situation just nu.

Många lärare hör av sig till Lärarförbundet

Damlin har följt med diskussionen kring skolornas olika sätt att undervisa med oro.

– Vi får in nya kommentarer av lärare i jämn ström, berättar hon. Många lärare är trötta på grund av utmaningar i och med coronaregler i skolan.

Lärarnas arbetsbörda har ökat markant under coronaepidemin och facket vill värna om lärarnas ork under en utdragen epidemi.

– Vi försöker ge stöd via sociala medier och på alla tänkbara sätt.

Damlin betonar betydelsen av lärarens lugn i alla situationer, lugnet får man som en del av lärarutbildningen.

– Behåll lugnet, i alla situationer. Just nu behövs lärarnas professionalitet, summerar hon.

Läs också