Hoppa till huvudinnehåll

Obetydliga mängder radioaktivt silver uppmättes i luften i Kotka - inga risker för människors säkerhet eller miljön

kärnkraftverket i lovisa 25.04.16
Minimala utsläpp kan förekomma när kärnkraftverkens reaktorer underhålls. Arkivbild. kärnkraftverket i lovisa 25.04.16 Bild: Yle/Stefan Härus Lovisa,reaktor

En liten mängd radioaktivt silver mättes i utomhusluften i Kotka i augusti. Halten har ingen betydelse för människors säkerhet eller miljön. Underhåll utfördes samtidigt vid reaktor två vid Lovisa kärnkraftverk.

Strålsäkerhetscentralen STUK observerade i början av augusti en liten mängd radioaktivt silver (Ag-101m) vid övervakningsstationen för radioaktivitetshalten i utomhusluften i Kotka.

Aktiviteten hos silvret som fastnat i STUK:s partikelinsamlare var nätt och jämt observerbar med de känsliga mätinstrumenten.

basis av mätningen fastställdes silvrets genomsnittliga aktivitetshalt i luften till 0,2 mikrobecquerel per kubikmeter.

Mätningarna är mycket exakta och den observerade halten har ingen betydelse för människors säkerhet eller miljön.

Strålsäkerhetscentralens gråa byggnad i Helsingfors.
Strålsäkerhetscentralen har 260 mätstationer runt om i landet. Arkivbild. Strålsäkerhetscentralens gråa byggnad i Helsingfors. Bild: Yle, Taisto Lapila STUK,strålsäkerhetscentralen

Tero Karhunen, inspektör vid STUK, konstaterar att observationen i Kotka stämmer tidsmässigt överens med det årliga underhållet vid Lovisa kärnkraftverk.

Små mängder radioaktiva ämnen, även radioaktivt silver, kan frigöras i luften i samband med underhållsarbete vid kärnkraftverket.

- Det är inte uteslutet att det härstammar från kärnkraftverket och att det kommit ut genom ventilationen i samband med underhållet i augusti, säger biträdande direktör Thomas Buddas.

Buddas säger att ett mjukt ämne som silver inte är särskilt önskvärt i anläggningen, men att det används i små mängder som tätning i till exempel vissa mätinstrument.

Thomas Buddas
Silver hör inte till de vanligaste ämnena i kraftverket, säger Thomas Buddas. Thomas Buddas Bild: Yle/Sofia Strömgård Lovisa,kärnkraft,kärnkraftverk,Hästholmen,thomas buddas

- Vår verksamhet är ingalunda helt utsläppsfri men vi håller oss under eller vid en procent av de lagstadgade gränsvärdena.

Buddas lyfter också upp myndigheternas exceptionellt noggranna mätapparatur, som är känsligare än den apparatur som finns vid Hästholmen.

Årliga underhåll vid Lovisa kraftverk

Det årliga underhållet av enhet två vid Lovisa kärnkraftverk inleddes den 2 augusti och avslutades den 28 augusti. För närvarande utför kärnkraftsbolaget årligt underhåll av enhet ett.

Kärnkraftsbolaget ansvarar för underhållet och dess säkerhet. STUK övervakar att arbetet görs enligt kraven.

Vid underhållet i år har inte inträffat något som påverkar strålningsläget i omgivningen eller som äventyrar människors strålsäkerhet.