Hoppa till huvudinnehåll

Joakim Strand hoppas att EU:s stödmiljarder används rätt: "Även om vi bygger en cykelväg runt hela Finland genererar det inga exportintäkter"

Joakim Strand framför Replotbron
Joakim Strand (SFP) vill se satsningar på miljöteknologi, energiteknologi och digitalisering. Joakim Strand framför Replotbron Bild: Ville Viitamäki / Yle Joakim Strand,ordförande,politiker,Kvarkenbron

På onsdag eftermiddag debatterar riksdagen EU:s återhämtningsfond. Medan Sannfinländarna och Kristdemokraterna ännu på allvar försöker fälla hela paketet drömmer andra politiker om hur man ska sätta sprätt på Finlands del av kakan.

På onsdag klockan 14 ger statsminister Sanna Marin (SDP) riksdagen en så kallad upplysning om EU:s återhämtningsfond och långtidsbudget. Debatten väntas bli häftig eftersom Sannfinländarna meddelat att deras viktigaste politiska målsättning i höst blir att fälla stödpaketet i riksdagen.

Samtidigt inleds nu en debatt om hur Finland ska använda sin del av kakan som väntas bli 3,3 miljarder euro.

– Nu är det livsviktigt för hela EU att man kanaliserar de här pengarna till sådana projekt som förnyar strukturer och lägger en grund för ny tillväxt; miljöteknologi, energiteknologi och digitalisering. Man måste vara noga med att man inte göder förlegade strukturer, säger framtidsutskottets ordförande Joakim Strand (SFP).

Enligt statsminister Sanna Marin ska regeringen tillsammans med näringslivet, kommunerna och arbetsmarknadsparterna göra upp en plan för hur pengarna bäst kan användas. Planen ska presenteras för riksdagen i oktober.

– Förutom grön tillväxt, digitalisering och innovation ska Finland särskilt satsa på sysselsättande åtgärder, sa Marin på tisdag under en träff med journalister.

Pengarna är redan begärligt byte för politiker och intresseorganisationer.

Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) lovade till exempel under ett besök i Jämsä att de ska användas för att hitta jobb för drabbade pappersarbetare när UPM lägger ner fabriken i Kaipola.

Både näringslivets och fackets organisationer har hunnit efterlysa stöd till företag och infrastruktur.

Det är viktigt att vi kanaliserar pengarna så att de stöder exportindustrin – uttryckligen teknologiexporten – och inom den uttryckligen energi- och miljöteknologi― Joakim Strand (SFP)

Joakim Strand efterlyser strategiska val.

– Man kan inte bara allmänt säga att man ska satsa på infrastruktur. Även om vi bygger en cykelväg runt hela Finland så genererar det inga nya exportintäkter och det gör inte att globala bolag koncentrerar sin forsknings- och utvecklingsverksamhet till Finland, säger Strand.

Enligt Strand finns det en risk för att kriterierna ska missgynna regioner med traditionellt hög sysselsättning, som västra Finland, vars exportindustri nu lider på grund av coronapandemin ute i världen.

– Det är extra viktigt att vi internt i Finland kanaliserar pengarna så att de stöder exportindustrin – uttryckligen teknologiexporten – och inom den uttryckligen energi- och miljöteknologi på systemnivå, eftersom det skapar grund för framtida export, säger Strand.

Kan oppositionen ännu stoppa stödpaketet?

Kritiken mot EU:s återhämtningsfond har varit frän inom hela oppositionen, men också inom regeringspartiet Centern.

Särskilt Sannfinländarna och Kristdemokraterna strävar ännu på allvar efter att fälla hela paketet i riksdagen.

– Det här är inget återhämtningspaket. Vi betalar 6,6 miljarder och får bara 3,3 miljarder tillbaka säger Peter Östman (KD) som är beredd att fälla paketet oavsett vilka följder det får för EU.

– Det är mycket som står på spel. Men förr eller senare kommer Europa att stå inför ännu större frågor än brexit. Jag tror tyvärr inte att vi får det Europa vi drömde om när vi gick med i EU, fortsätter Östman.

Hallituksen kyselytunti 5.3.2020
Sannfinländarna hoppas fälla EU:paketet med hjälp av bänkgrannarna på högerflanken. Hallituksen kyselytunti 5.3.2020 Bild: Pekka Tynell / Yle Sannfinländarna,Samlingspartiet,riksdagsgrupper,Finlands riksdag

– Jag vore stolt om just Finland skulle vara det land som säger att vi inte kan acceptera det här. Vi har alltid varit den snälla flickan i EU och vad har vi fått ut av det? frågar sig riksdagsledamoten Lulu Ranne (Sannf).

Oppositionen har två möjligheter att fälla EU:s återhämtningsfond. Ett alternativ är en interpellation, men möjligheterna att fälla regeringen är små. Därför är Sannfinländarnas strategi att få till stånd en omröstning i grundlagsenlig ordning i riksdagen. Då kan en tredjedel av ledamöterna fälla paketet.

– Det behövs 67 ansvarsfulla ledamöter. Då räcker inte vi och KD utan vi måste titta åt Centerns och Samlingspartiets håll, säger Ranne, som tror att det kan finnas kritiska röster inom Centern även om den nyvalda partiledaren Annika Saarikko stöder paketet.

Sannfinländarnas plan ingen räkmacka

Det är ändå långt ifrån självklart att Sannfinländarna får den omröstning de hoppas på.

En av riksdagens största EU-experter, stora utskottets utskottsråd Peter Saramo, ser bara en teoretisk möjlighet för planen. Då handlar det om en detalj i paketet – ett beslut om EU:s egna medel – eller möjligheten att bära upp vissa skatter och medlemsavgifter. Beslutet som tas i rådet ska ratificeras av medlemsländerna.

– Riksdagen ska troligen ta ställning till det i december och då tillämpar man grundlagens bestämmelser om ikraftsättande av internationella avtal. De antas med enkel majoritet om inte fördraget innebär en betydande överföring av kompetens från Finland till EU. I så fall gäller två tredjedels majoritet, säger Saramo.

Det är inget nytt att EU kan bära upp medlemsavgifter och skatter― Peter Saramo, stora utskottets utskottsråd

Saramo har ändå svårt att förstå varför det här avtalet borde godkännas i grundlagsenlig ordning.

– Det är inget nytt att EU kan bära upp medlemsavgifter och skatter. Och att man lägger ut mera pengar än förut kan jag inte förstå som en ny kompetens. Jag har svårt att inse vad det skulle handla om, men grundlagsutskottet har naturligtvis sista ordet, säger Peter Saramo.

Sannfinländaren Lulu Ranne medger att det kan vara kvistigt att fälla stödpaketet i riksdagen. Men om det misslyckas ställer hon sitt hopp till andra och mer kritiska länder, som Ungern.

– Det finns några länder som kunde fälla det här i rådet där det krävs ett enhälligt beslut, säger Ranne.