Hoppa till huvudinnehåll

Österbottens handelskammare vill ha pengar till riksåttan och snabbare tågförbindelser

Långtradare på riksväg 8.
Riksåttan behöver mycket mer pengar, enligt Österbottens handelskamamre. Långtradare på riksväg 8. Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle Riksväg 8,Maxmo,bilism,vägar,Scania,långtradare

Handelskamrarna i Finland har listat de enligt dem viktigaste trafikprojekten i Finland. I Österbotten är riksåttan i fokus och vd Juha Häkkinen vill att EU:s stödpengar används till infrastrukturen.

Finlands 18 handelskammare har sammanställt en förteckning över de viktigaste projekten gällande landsvägar, spårvägar och vattenförbindelser.

Med förteckningen vill man stöda den nationella 12-åriga trafiksystemplanen som är under arbete.

Riksåttan och järnväg

Österbottens handelskammare lyfter som väntat upp riksåttan och att finansiering behövs för följande projekt.

Omkörningsfiler mellan Vasa och Karleby, det fyrfiliga vägavsnittet vid Södra leden i Karleby och genomförandet av den planskilda korsningen i Ytterjeppo.

– Våra företag har sina marknader ute i världen och de konkurrerar globalt. Logistiken är enormt viktig i den konkurrensen, säger Österbottens handelskammares vd Juha Häkkinen.

– För närvarande är riksväg 8 inte säker för användaren. Ställvis är vägen i sådant skick att den kan skada både frakten och transportfordonet, säger Halpa Hallis logistikchef Timo Tupeli.

Man lyfter också fram den fortsatta planeringen och genomförandet av Vasa hamnväg och försnabbandet av tågsträckan Vasa–Seinäjoki.

Förbättringen av bangården och dubbelspåret till hamnen i Karleby samt GigaVaasas stickspår finns också med på listan.

Tåg på en tågstation
Snabbare förbindelse mellan Vasa och Seinäjoki finns på listan. Tåg på en tågstation Bild: Yle/Chanette Härus tåg,Perrong,VR,Pendling,Vasa järnvägsstation,järnvägsstationer,tågresenärer

Österbottens handelskammare: Ta pengarna från EU:s stödpaket

Avsikten med handelskamrarnas förteckning är att i varje region identifiera de mest ändamålsenliga åtgärderna med vilka man kan säkerställa effektiva exporttransporter.

Juha Häkkinen tycker att en del av EU:s coronastöd på 750 miljarder euro, varav Finland får 3,2 miljarder, ska användas till infrastrukturen.

- Så att vi kan behålla vår exportindustri. Vi vill att de viktiga projekt vi lyfter upp får finansiering från EU-paketet och det ganska så snabbt, säger Häkkinen.

En plan på tolv år i all ära, men det räcker inte, menar Häkkinen.

- Det är nu det händer och nu man ska satsa.

Utöver EU-pengarna vill ni säkert att staten annars också satsar på dessa projekt?

- Utan vidare. Men finska staten har inte värst mycket överlopps pengar de kommande åren, säger Häkkinen.

Riksåttan behöver mer

Riksväg 8 har fått en del finansiering men det behövs mycket mer, enligt Häkkinen.

- De bitarna som vi nu lyfter fram på vår lista behöver alla finansiering.

- Våra företag är viktiga för Finland och därför kräver vi att våra logistikmöjligheter är i skick. Vi är långt borta från huvudmarknaden och det innebär extra kostnader att köra varorna till Mellaneuropa och ut i världen, säger Häkkinen.

Trafiksystemplanen under arbete

Syftet med den riksomfattande trafiksystemplanen, som är under arbete, är att trygga tillgängligheten i hela Finland och att svara på de behov som näringslivet, pendlingstrafiken och boendet ställer.

I planen ingår ett 12-årigt åtgärdsprogram och ett statligt finansieringsprogram. Meningen är att planen ska vara klar våren 2021.

Den arbetsgrupp som styr beredningen av trafiksystemplanen leds av kommunikationsminister Timo Harakka (SDP).

Läs också