Hoppa till huvudinnehåll

Rekryteringssatsning har förbättrat läget med dagisplatser i Helsingfors: "Vi kan erbjuda svenska platser till alla som söker"

Hiekkakakkuja hiekkalaatikossa.
Satsningar på rekryteringar har lyckats råda bot på en del problem inom dagvården i Helsingfors. Hiekkakakkuja hiekkalaatikossa. Bild: Tiina Jutila / Yle barndom,lek (barnlek),dagvård,daghem ,Sandlåda,lekplatser,lekparker

I början av året erbjöds hälften av alla svenskspråkiga familjer i Helsingfors en dagvårdsplats på finska. Nu ser läget betydligt bättre ut men brist på behörig personal är fortfarande en stor utmaning.

Det har under en längre tid varit svårt att få tag på personal till dagvården i Helsingfors och under 2019 blev läget kritiskt.

I januari 2020 tvingades staden erbjuda en dagvårdsplats på finska till hälften av alla svenskspråkiga familjer som sökte en plats.

Niclas Grönholm, direktören för den svenska servicehelheten vid fostrans- och utbildningssektorn, berättar att läget nu har förbättrats.

- Just nu ser det betydligt bättre ut än vad det såg ut i början av det här året.

Det förbättrade läget beror delvis på att staden satsat mer resurser på att rekrytera ny personal. Coronaläget har också bidragit till att det funnits mer rörlig personal tillgänglig.

- De här två sakerna har gjort att vi just nu kan erbjuda svenska daghemsplatser åt alla som söker efter dagisplats.

Bättre läge inför nästa år

Fastän staden i början av året var tvungna att erbjuda finska daghemsplatser till ett tiotal föräldrar så var det endast ett fåtal barn som tog emot en finskspråkig plats.

- Den situationen har förbättrats och alla barn har också kunnat få en svensk plats under början av det här året och nu ser vi inte några sådana problem. Vi har åtminstone löste den här akuta utmaningen vi hade i början av året.

Enligt Grönholm finns det enstaka lediga dagisplatser i de flesta delar av Helsingfors för tillfället. Det förbättrade läget ser också ut att fortsätta en tid framöver.

En man ser in i kameran. Han har en neutral min. I bakgrunden syns folk som pratar.
Niclas Grönholm säger att läget ser lovande ut också inför årsskiftet. En man ser in i kameran. Han har en neutral min. I bakgrunden syns folk som pratar. Bild: Yle/ Lukas Rusk Helsingfors,småbarnsfostran,daghem,Personalbrist,grönholm

- Vi ser att vi har lite färre ansökningar än vad vi hade tidigare. Just nu ser det åtminstone lovande ut inför årsskiftet också.

Grönholm berättar att staden har haft en projektanställd som enbart har koncentrerat sig på att underlätta rekrytering på svenska i Helsingfors.

- Staden har också satsat betydligt mer än tidigare på marknadsföreningen och på det sättet också kunna visa att behovet av personal är stort och att det finns lediga arbetsplatser. Det har säkert medverkat till den här förbättrade situationen.

Fortsatt brist på behöriga lärare

På lång sikt är problemet ändå inte löst. Personalen som staden lyckats rekrytera är oftast obehörig och kan endast jobba en kort tid på ett daghem.

- Behörighetesprocenten har inte påverkats och jag vet att det ännu finns ett väldigt stort behov av behöriga lärare inom småbarnspedagogiken. Inte bara i Helsingfors, utan också i övriga delar av Svenskfinland, säger Grönholm.

Brist på behöriga lärare inom småbarnspedagogiken är fortfarande en stor utmaning.

- För att hitta lärare i småbarnspedagogik för att underlätta situationen på lång sikt tar det ännu tid innan man löser det här frågan och där ser vi ännu inte någon förbättring.

Personalkris i Helsingfors daghem