Hoppa till huvudinnehåll

Rödsö delägarlag får skjuta skarv i Karleby

Skarv i bo, Vasa skärgård
Arkivbild. Skarv i bo, Vasa skärgård Bild: YLE/Joakim Lax storskarv,skarvar (släkte),fåglar,skarvbo

Rödsö delägarlag i Karleby har beviljats undantagslov för att skjuta 300 skarvar under tre år. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) är ny ordförande för den regionala samarbetsgruppen för skarv.

Den regionala samarbetsgruppen för skarv möttes på tisdagen.

På mötet konstaterades att skarvbeståndet i Österbotten och Mellersta Österbotten totalt minskat med 8 procent, även om det lokala beståndet i Mellersta Österbotten har ökat.

Skarven häckar nu på totalt tolv grynnor eller skär längs den österbottniska kusten. I Nykarleby åt havsörnen upp nästan hela ungproduktionen med resultatet att beståndet minskade med över hälften.

300 skarvar får skjutas

I Karleby ökade beståndet och skarven häckar nu på tre små skär eller öar. Rödsö delägarlag hade på våren ansökt om att få skjuta skarv och olja ägg.

Tillstånd för att olja ägg beviljades inte med motiveringen att åtgärder under häckningstid kan störa andra häckande fåglar på de naturskyddsområden där skarven häckar.

Däremot beviljades tillstånd att skjuta 100 skarvar per år i tre års tid, det vill säga totalt 300 skarvar. Under en dag får högst fem fåglar skjutas och jakten får bedrivas från den 1 augusti till den 31 oktober.

Avskjutningen tillåts med motiveringen att skydda sik och öring som vandrar upp vid mynningen till Perho å.

Beslutet delgavs den 7 september och har därmed ännu inte vunnit laga kraft. Rödsö delägarlag ansökte om att få inleda jakten redan under besvärstiden, men det gick inte NTM-centralen med på.

NTM-centralen i Egentliga Finland håller på att uppdatera ansökningsanvisningen för undantagslov gällande skarv. Uppdateringen strävar till att underlätta ansökningsförfarandet.

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) valdes till ny ordförande för skarvgruppen. Sedan gruppen grundades år 2016 har ordförandeskapet tillhört NTM-centralen i Södra Österbotten.