Hoppa till huvudinnehåll

"Så här gör vi alltid, vi begär senare om tilläggsanslag" – biblioteksbygget i Kyrkslätt ser ut att ha haft en öppen nota

Brun biblioteksbyggnad.
Det ombyggda huvudbiblioteket i Kyrkslätt kommer att öppna för allmänheten i oktober. Brun biblioteksbyggnad. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn bibliotek,Kyrkslätt

Redan för över ett år sedan stod det klart att ombyggnaden av huvudbiblioteket i Kyrkslätt kostar mer än budgeterat. Det här visar kommunens egna protokoll. Men politikerna har inte beviljat mera pengar för projektet. Istället ser det ut som att bygget haft en öppen nota där man bygger först och sedan funderar på kostnaden.

Det är en stormig men solig eftermiddag i centrum av Kyrkslätt. Snett bakom kyrkan står det nya biblioteket som både på finska och på svenska fått namnet Fyyri.

Solens strålar speglar sig i bibliotekets fasad, som består av kopparskivor. Kommunen har betalat för kopparskivorna två gånger, men mer om det senare i artikeln.

Vad tycker då Kyrkslättborna om det nya biblioteket?

- Jag väntar på att det ska öppna, men tycker att det är fult. Jag tycker inte om utseendet på kopparskivorna, säger Iris.

Biblioteket är fult.

Anne Lokkinen tycker att biblioteket är fint, men att det inte passar bredvid kyrkan.

- Arkitekturen på biblioteket är så annorlunda, säger hon.

Björn Collin säger att biblioteket är fantastiskt snyggt, men gillar inte att kostnaden överskred budgeten.

- Det är ett dåligt exempel på hur man sköter budgeteringen av så här stora projekt, säger han.

Slutsumman blir mellan 19 och 20 miljoner

Yle Huvudstadsregionen berättade tidigare att kostnaden för ombyggnaden av huvudbiblioteket plötsligt steg med fem miljoner euro. Så ser det ut när man läser lägesrapporten som kommunstyrelsen behandlade i måndags.

I lägesrapporten står att kommunfullmäktige godkänt en kostnad på 14,8 miljoner euro, men att den slutliga kostnaden blir mellan 19 och 20 miljoner euro.

Men redan för över ett år sedan stod det klart att summan på 14,8 miljoner kommer att överskridas.

Den 26 juni 2019 beslutar nämnden för serviceproduktion att SRV Rakennus ska slutföra ombyggnaden efter att Rakennus Omera gått i konkurs.

Nämnden får då veta att bygget så här långt har kostat 10,88 miljoner euro och att SRV kan slutföra det för 5,83 miljoner euro. Det betyder att slutsumman blir ungefär 16,7 miljoner.

Trots det uppges slutsumman i budgeten för 2020 vara 14,8 miljoner euro.

"Hur är det möjligt att bygget kostar mer än den summa som fullmäktige godkänt?"

I budgeten framgår att ombyggnaden av biblioteket i slutet av 2019 har kostat 14,3 miljoner euro och för 2020 reserveras tre miljoner euro för ombyggnaden. Tillsammans blir det 17,3 miljoner och därmed stämmer inte totalkostnaden på 14,8 miljoner, som uppges i budgeten för 2020.

Noora Piili (Pro Kirkkonummi) sitter i nämnden för serviceproduktion och kräver en utredning av kostnaderna.

- Den summan som finns i budgeten är bindande och om den överskrids ska fullmäktige ta ställning till frågan. Det borde ha gjorts i det här fallet. Jag vill att den här processen ska granskas och att det utreds hur det är möjligt att bygget kostar mer än den summa som fullmäktige har godkänt, säger Piili.

Den summan som finns i budgeten är bindande.

En jurist vid Kommunförbundet vill inte ta ställning till det här fallet men skriver i ett mejl att kommunen inte ska ta till åtgärder som kräver tilläggsmedel innan fullmäktige har fattat beslut om beviljande av tilläggsanslag.

Brun kopparfasad.
På grund av den första huvudentreprenörens konkurs försenades ombyggnaden med omkring ett och ett halvt år. Brun kopparfasad. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn bibliotek,Kyrkslätt

"Så här gör vi alltid, vi begär senare om tilläggsanslag"

När Yle Huvudstadsregionen frågar lokalchef Jarno Köykkä varför fullmäktige har åsidosatts förstår han inte frågan. Han påpekar att det i årets budget finns reserverat tre miljoner euro för projektet och att fullmäktige godkänt budgeten.

Men i budgeten står att totalkostnaden är 14,8 miljoner euro trots att de beviljade tre miljonerna gör att den summan överskrids.

Dessutom framkommer det i en delårsrapport att kommunen under det här året till och med slutet av juli använt 4,7 miljoner euro för biblioteksbygget. Det vill säga klart mer än de beviljade tre miljonerna.

- Den slutliga kostnaden är fortfarande oklar. Så här gör vi alltid, vi begär senare om tilläggsanslag. Men nu har vi varit proaktiva och meddelat att budgeten överskrids, säger Köykkä.

I vilket skede stod det klart att de reserverade tre miljoner för det här året inte räcker?

- Under våren började totalkostnaden klarna och vi rapporterade om det till politikerna.

Vi har följt alla regler och jag ser inga motstridigheter.

Men borde inte politikerna ha godkänt att kostnaderna ökade? Varför gjordes det inte?

- Men vi vet inte den slutliga kostnaden ännu. Vi har följt alla regler och jag ser inga motstridigheter, säger Köykkä.

Byggkonsult anser konkursen vara orsaken till de extra kostnaderna

Kommunen borde få omkring två miljoner euro i statsbidrag för projektet och så kommer man också att kräva 3,5 miljoner euro från Rakennus Omeras konkursbo. Köykkä bedömde ändå tidigare det som osannolikt att man får hela den summan.

Joel Gustafsson vid WSP är ledande byggkonsult för projektet. Han säger att kostnadsökningen beror på att den första huvudentreprenören gick i konkurs.

- När Omera gick i konkurs måste arbetet konkurrensutsättas på nytt. Det ledde till förseningar och till att kostnaderna ökade. Innan SRV färdigställde bygget tvingades kommunen göra eget arbete för att skydda byggnaden och förhindra fuktskador, säger Gustafsson.

- I ett så här stort byggprojekt leder en försening på en månad till att kostnaderna stiger med tiotusentals euro eftersom arbetsmängden ökar för alla inblandade, säger han.

Tidigare var planen att ombyggnaden av huvudbiblioteket är färdig 2019.

Tvingades köpa kopparskivor direkt från leverantören

En extra kostnad som konkursen orsakade är att kopparfasaden blev dyrare än beräknat och att kommunen nu har betalat två gånger för kopparskivorna.

När Rakennus Omera gick i konkurs och bygget avstannade hade bolaget redan betalat 160 000 euro för kopparfasaden till leverantören.

- Eftersom kopparskivorna då ännu inte satts upp på fasaden räknades de inte som vår egendom. Leverantören hade ett avtal med Omera och inte med kommunen, säger Köykkä.

För att komma vidare beslöt Kyrkslätt att köpa kopparskivorna direkt från leverantören för 206 000 euro.

- Men vi ingick ett avtal med kopparleverantören om att de ska betala 160 000 euro till oss efter att ärendet retts ut med Omeras konkursbo, säger Köykkä.

Men nu har ni betalat två gånger för kopparfasaden?

- Ja, om man vill se det på det sättet, men leverantören måste returnera summan till oss.