Hoppa till huvudinnehåll

Allvarlig situation för sysselsättningen i Egentliga Finland – NTM-centralen förbereder dämpande åtgärder då Neste samarbetsförhandlar

Porten till raffinaderiområdet i Nådendal.
Neste har meddelat om planer på att lägga ner raffinaderiet i Nådendal. Situationen är tråkig och oroväckande med tanke på sysselsättningen i regionen, säger direktör Kjell Henriksson vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå. Porten till raffinaderiområdet i Nådendal. Bild: Yle/Marie Söderman Neste Abp,nådendal

Tilläggsutbildningar och andra stödåtgärder kan bli aktuella för drygt 300 anställda som berörs av samarbetsförhandlingar vid Nestes raffinaderi i Nådendal.

Närings-, trafik- och miljöcentralen samarbetar med arbets- och näringsbyråerna för att fundera ut vilka åtgärder man kan ta till för att stöda de personer som eventuellt blir utan arbete.

Enligt direktör Kjell Henrichson vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå är situationen tråkig och allvarlig.

- Det är klart att det är en stor situation för oss att klara av, säger han.

Direktör Kjell Henrichson står på möte i vit kavaj och vit skjorta.
Arkivbild på Kjell Henrichson från Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå. Direktör Kjell Henrichson står på möte i vit kavaj och vit skjorta. Bild: Yle/Jesper Alm. te-byrå

Flera åtgärder att ta till

På måndagen meddelade Neste om planer på att lägga ner raffinaderiet i Nådendal. Samarbetsförhandlingarna berör upp till 470 personer – av vilka 330 arbetar i Nådendal.

I siffran ingår också utlokaliserad verksamhet. Målet är att spara cirka 50 miljoner euro i årliga fasta kostnader.

Enligt Kjell Henrichson är det svårt att säga exakt vilka följder samarbetsförhandlingarna kommer att ha för sysselsättningen i regionen.

Dels beror det på att förhandlingarna inte är slutförda, dels på att det är oklart hur många av de anställda som jobbar i Nådendal som också bor i regionen.

- I det här läget försöker vi ge information om alla möjligheter vi har i framtiden. Beroende på hur samarbetsförhandlingarna slutar har vi många sätt att dämpa det hela, men det hänger på hur många anställda det gäller, säger Henrichson.

Viktigt med information

Henrichson säger att NTM-centralen kan upphandla olika utbildningsmöjligheter, och att företag vanligtvis gör upp olika stödprogram. Arbets- och näringsbyråerna samarbetar sedan med dem kring det här.

- I dagens läge finns det rätt så bra med pengar för att stöda olika åtgärder och köpa upp olika åtgärder, men om det inte finns lämpliga nya arbetsplatser för de uppsagda så blir det fråga om olika tilläggsutbildningar och så vidare, säger Henrichson.

Förutom detta har arbets- och näringsbyråerna också en viktig uppgift i att informera sina kunder om utkomststöd och att de som berörs av uppsägningarna kommer till dem som arbetssökande.

Situationen inte helt oväntad

Permitteringarna ökade kraftigt under våren och enligt Henriksson fick arbets- och näringsbyråerna upp till 30 000 nya kunder.

Under sommaren upplevde man att antalet permitteringar minskade, men nu i höst har de börjat öka igen. I det här fallet handlar det däremot inte om permitteringar, då en hel verksamhet läggs ner, så utgångspunkten är en annan, säger Henrichson.

Enligt Henrichson har man varit förberedda på att något sådant här kunde ske i höst.

- Vi har ett visst organiseringssystem som gjort så att vi ganska snabbt kommer i gång med vissa arbetsgrupper och så vidare. Tyvärr har vi behövt fundera på det viset.

Läs också