Hoppa till huvudinnehåll

Barnskyddet i Raseborg är fortfarande överbelastat - omhändertagningarna har ökat under coronaepidemin

Ett barn sitter i en rutschkana.
Det är svårt att rekrytera socialarbetare till barnskyddet i Raseborg, samtidigt som antalet omhändertagningar ökar. Ett barn sitter i en rutschkana. Bild: Silja Viitala / Yle COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,2020,vår,koronaviruspandemi,barn (familjemedlemmar),barn (åldersgrupper),barnfamiljer,barnbarn,Barn och ungdom,lek (barnlek),familjer,moderskap,faderskap,barnskydd,socialt arbete,barnskyddslag,pojkar,skolmobbning,ensamhet,lekparker,rutschkana

Raseborgs stad har inte tillräckligt med personal inom barnskyddet. Social- och hälsovårdssektorn har inte lyckats förbättra situationen inom barnskyddet i år.

Situationen inom barnskyddet i Raseborg har inte förbättrats under de första sex månaderna i år.

Omhändertagningarna har ökat och totalt 20 nya placeringar har genomförts. Pressen på personalen är fortfarande hög eftersom det saknas två socialarbetare.

Barnskyddet är den största enskilda utgiftsposten inom social- och hälsovårdssektorn.

Konsekvenserna kan bli stora

Revisionsnämnden har tittat på barnskyddet och påpekar att underbemanning kan ha stora konsekvenser i framtiden. Revisionsnämnden rekommenderar social- och hälsovårdssektorn att åtgärda situationen.

Social- och hälsovårdsnämnden konstaterar i sitt utlåtande till revisionsnämnden att samarbetet med andra sektorer har ökat inom barn- och familjevård, men det fungerar inte optimalt på grund av coronaepidemin.

Resurser och kunnande ska kartläggas

Social- och hälsovårdssektorn ska i höst igen börja arbeta med att sätta in stöd för barn och barnfamiljer i god tid.

Man börjar med att kartlägga de resurser och kunnande som finns. Samtidigt gör man upp mål som stöder verksamheten.

Det är en utmaning att rekrytera socialarbetare, skriver social- och hälsovårdsnämnden i sitt utlåtande.

Staden har kunnat anställa andra yrkesgrupper för en viss tid för att underlätta situationen. Det här är ingen hållbar lösning då barnskyddet ofta kräver kompetens som socialarbetare.

Läs också