Hoppa till huvudinnehåll

Förfallna hus drar ner på helhetsintrycket i Pargas - "det är förfärligt"

Många hus i Pargas centrum har sett sina bästa dagar och borde renoveras eller rivas. Flera Pargasbor tycker att staden borde göra något åt saken.

- De ser förfärliga ut, det borde absolut vara något trendigare. Man borde riva en massa, i synnerhet skjulet bredvid Axos. Kanske det kunde komma ett litet torg istället, säger Pargasbon Anita.

Nagubon Britta besöker Pargas några gånger i året. Hon tycker att framförallt Pargas centrum kunde snyggas upp lite.

- Det skulle vara på sin plats att putsa upp. Här finns mycket snygga saker, men det är trevligare med rena ytor. De vita stenarna vid infarten har blivit så smutsiga, så ta och tvätta dem. Det går enkelt och snabbt med trycktvätt, säger Britta.

"Det spelar inte en så stor roll för mig"

Men alla Pargasbor har inte tänkt så mycket på saken.

- Det spelar inte så stor roll för mig. Axo-huset är klassiskt, egentligen skulle det kunna vara som det är. Det är lite nostalgiskt då man varit där som barn. Men de andra husen kunde man göra något åt, säger Miro Lepola.

- Jag har inte tänkt på det, husen har ju alltid funnits där. Men säkert skulle det vara bra att göra något. Jag hoppas i alla fall att byggnaderna bevaras, säger Walter Erkman.

Bild på pargas taxistation med en taxi bil parkerad bredvid huset
Taxistationen i Pargas är i dåligt skick. Bild på pargas taxistation med en taxi bil parkerad bredvid huset Bild: Arash Matin / Yle Pargas,taxibilar,taxistationen i pargas

Svårt att vidta åtgärder mot privatägda byggnader

Taxistationen ägs av Pargas stad och eftersom byggnaden är i dåligt skick, finns det planer på att riva den och bygga något nytt. Den gamla blomsterhallen och Axo-huset ägs däremot av privatpersoner och då har staden svårare att åtgärda saken.

- Staden kan egentligen inte göra något. Det är på fastighetsägarens ansvar att se till att fastigheten är i skick och att man kan använda byggnaden som planerat, säger Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör vid Pargas stad.

Pargas stad får årligen ta emot cirka tio klagomål av Pargasbor. Oftast klagar man på igenvuxna och oskötta gårdar.

Varje år skickas flera brev till fastighetsägare i Pargas

Byggnadsenheten i Pargas ansvarar för själva byggnaderna, medan miljövårdsenheten ansvarar för gårdar, nedskräpning och annat som påverkar miljön.

Varje år skickar byggnadstillsynen brev till fastighetsägare med uppmaningar om att renovera sina byggnader, städa sina gårdar eller fälla sina träd.

- De flesta fastighetsägare sköter sig, men det finns också de som inte gör någonting, tyvärr, säger Simonen.

ett hus i centrum av pargas
Den gamla blomsterhallen har sett bättre dagar. ett hus i centrum av pargas Bild: Arash Matin / Yle Pargas

Böter som sista utväg

Ifall fastighetsägaren inte sköter sig och åtgärdar problemet trots flera uppmaningar, kan staden ta i med hårdhandskarna. Ibland kan det till om med bli aktuellt med böter.

Först uppmanas fastighetsägaren att åtgärda saken. I samband med uppmaningen informerar staden att om uppmaningen inte efterföljs, så kan staden föra ärendet vidare till bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden kan sedan fatta beslut om att problemet ska åtgärdas inom en viss tid, oftast under en tidsperiod mellan 3 och 6 månader.

- Om åtgärderna inte görs inom den utsatta tiden så kan det bli aktuellt med böter. I de flesta fall räcker det ändå med en uppmaning, säger Petri Huovila, miljövårdsinspektör vid Pargas stad.

Det finns också fall då fastighetsägaren har svårt att åtgärda problemen av exempelvis personliga orsaker.

- Om personen är äldre, sjuk eller har sociala problem så kan det vara svårt att få något gjort. Då försöker vi visa lite förståelse, säger Huovila.