Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheterna efterlyser specificeringar i regeringens planerade coronatestlag

kvinna står på terminal med ryggen mot kameran.
En utländsk resenär som kommer till Finland kan bli tvungen att visa upp ett negativt coronatestresultat för att få komma in i landet. kvinna står på terminal med ryggen mot kameran. Bild: Mostphotos/kasto80 Resa,Ungdom

Regeringen planerar en lagändring som gör att utländska resenärer inte kan komma till Finland utan att uppvisa ett negativt coronatestresultat. Testet får vara högst 72 timmar gammalt.

Ser man på de offentliga utlåtanden som hittills lämnats in på sajten utlåtande.fi är myndigheterna generellt sett positivt inställda till lagförslaget, men samtidigt hyser man en oro för att lagförslaget är för vagt.

Hur ska man avgöra varifrån en resenär kommer?

I sitt utlåtande lyfter Polisstyrelsen fram att de som reser självständigt, det vill säga inte via en researrangör, inte omfattas av lagförslaget.

I förslaget ligger ansvaret för att bekräfta att resenären har ett negativt coronatestresultat hos den som erbjuder en transportservice, det vill säga hos till exempel ett flygbolag.

Polisstyrelsen påpekar också att en resenär enligt lagförslaget kan kringgå bestämmelserna genom att resa från ett högriskland till ett land med lägre coronarisk och sedan direkt resa till Finland från detta land. Det är alltså svårt att veta var resenären har inlett sin resa.

Samma problem oroar också Transport- och kommunikationsverket Traficom. Verket tar upp ett exempel där en studerande som ska resa till Finland först vistas en vecka i något tredje land. Vilket är då det land som räknas som startdestination? frågar sig Traficom.

Strikta tidsbegränsningar och jämlikhetsprincipen väcker oro

I justitiekanslerns utlåtande är det jämlikhetsprincipen som är ett frågetecken.

Enligt lagförslaget behöver finländska medborgare, personer som permanent är bosatta i Finland och asylsökande inte uppvisa negativt coronatestresultat då de reser till Finland.

För att säkra att jämlikhetsprincipen följs uppmanar justitiekanslern att lagens motiveringar görs utförligare.

Traficom konstaterar i sitt utlåtande att resetiderna kan variera mycket mellan olika transportmedel och att tidpunkten för när testet har tagits därmed kan variera.

En flygpassagerare kan ha tagit sitt test samma dag, medan en kryssningspassagerare däremot kan ha ett flera dagar gammalt testresultat i bagaget.

Också arbetsmarknadsorganisationerna har lämnat in utlåtanden i frågan. Överlag ser man positivt på lagförslaget, men organisationerna kritiserar strikta tidsbegränsningar.

Bland annat Finlands näringsliv EK föreslår att gränsen på 72 timmar ska lättas.

Lapplands förening inom resebranschen (Lapin Matkailuelinkeinon Liitto) önskar att alla resenärer som stannar i Finland i mer än 72 timmar inte skulle vara tvungna att ta ett andra coronatest och att de inte behöver sitta i karantän tills de får resultatet.

Lagen ska träda i kraft i höst och vara i kraft fram till den 31.12.2021.

Källa: STT

Läs också