Hoppa till huvudinnehåll

Nu har Malmska i Jakobstad redogjort för hur man ska trygga tvåspråkig vård - väntar på svar från RFV

Pietarsaaren sairaalan johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström, Pietarsaari, 3.12.2018.
Pia-Maria Sjöström tar kritiken på allvar men betonar ändå att det är fråga om små marginaler. Pietarsaaren sairaalan johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström, Pietarsaari, 3.12.2018. Bild: Jari Kovalainen / Yle läkare,Jakobstad,vaccinering,immuniseringsprogram,mässling,mässlingsvaccin,Measles virus,hälsovård,Österbotten

Tidigare i år prickades jouren på Malmska sjukhuset i Jakobstad för brister i den finskspråkiga servicen. Nu har man i flera repriser redogjort för sina ansträngningar att förbättra läget och väntar på svar från RFV.

- Vår kompletterande utredning skulle vara inlämnad senast idag och den skickade vi in förra veckan, så nu väntar vi och ser vad Regionförvaltningsverket svarar. Det tar väl ett par månader, säger Pia-Maria Sjöström som är chefsläkare i Jakobstad.

Vid årsskiftet krävde RFV att det görs en utredning av hur servicen fungerar. I bakgrunden ligger det faktum att man i Jakobstad, liksom på många andra österbottniska orter, haft svårt att rekrytera tillräckligt många tvåspråkiga läkare.

Samtidigt visade en undersökning bland besökare på jouren i början av 2019 att nästan hälften av de finskspråkiga patienterna inte hade fått service på sitt modersmål.

Pia-Maria Sjöström tar kritiken på allvar men betonar ändå att det är fråga om små marginaler.

- På hälsovårdscentralen har vi inte det här problemet, då kan vi vi styra varje patient till en läkare som talar deras språk. Det handlar uttryckligen om jouren, där det har varit svårt att pussla med arbetspasslistorna så att det varje kväll och natt finns läkare som talar både svenska och finska.

Mobilenhet vid jouren på Malmska i Jakobstad.
Jakobstad har haft svårt att rekrytera tillräckligt många tvåspråkiga läkare. Mobilenhet vid jouren på Malmska i Jakobstad. Bild: Yle/Mikaela Löv Jakobstad

Språkkurser fortsätter

Sjöström påpekar också att man fortsätter tackla problematiken på bred front.

Dels försöker man bli ännu bättre än tidigare på att beakta språkkunskaperna när man gör upp arbetslistorna, utan att för den skull överbelasta de tvåspråkiga läkarna.

Stadens social- och hälsovårdsverk har också organiserat språkkurser för vårdpersonalen.

- Språkkurserna fortsätter vi med nu i höst, säger Sjöström.

På grund av att det under en längre tid varit svårt att hitta tvåspråkiga läkare till Malmska har man varit tvungna att frångå språkkraven och anställa läkare som bara behärskar ett av språken. En nyckel till framgång är därför att jobba på lång sikt med rekryteringen, tror Sjöström.

- På grund av coronapandemin har det inte ordnats så många utbildnings- och rekryteringsmässor, men för en månad sedan deltog vi i en digital mässa. Och ifjol fick vi napp på en sådan mässa, så det lönar sig att hålla sig framme.

Hälsovårdscentralen i Jakobstad
Språkkurser, rekrytering och distansläkare ska garantera finskspråkig service. Hälsovårdscentralen i Jakobstad Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Jakobstad,HVC,mottagning,sjukhus

Viktigt locka de egna ungdomarna

Att värna om regionens egna läkarstuderande är också centralt enligt Sjöström.

- Nu under sommaren hade vi några riktigt fina vikarier den vägen. De är inte klara med sin utbildning ännu och har återvänt till studierna nu i höst, men min förhoppning är att vi ska kunna locka läkare också den här vägen.

Jakobstad listar även distansläkare som ytterligare ett sätt att garantera finskspråkig service. Om det på plats inte finns någon som talar finska kan man konsultera läkare via video.

- Det kan vara ett fungerande alternativ till att ha någon från den övriga vårdpersonalen på plats som tolk.

Läs också