Hoppa till huvudinnehåll

Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen efter dyster helg: "Naturligtvis är 17 år gamla förare mer olycksbenägna"

tutkimuspäällikkö Juha Valtonen, Liikenneturva
Juha Valtonen är forskningschef på Trafikskyddet. tutkimuspäällikkö Juha Valtonen, Liikenneturva Bild: Markku Pitkänen / Yle Trafikskyddet

Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen säger att 17 år gamla förare löper större risk att råka ut för olyckor än äldre bilister. Trots att ett statistiskt samband ännu inte kan fastställas, vet man att unga är mer benägna att ta risker och de påverkas mera av sin sociala omgivning.

Veckoslutets allvarliga trafikolyckor, som inbegrep 17 år gamla förare, har väckt diskussion om åldersgruppens möjlighet att avlägga körkort med specialtillstånd.

I juli 2018 trädde en ny lag i kraft som gav hugade ungdomar möjlighet att ansöka om körkort med dispens, ifall kollektivtrafiken inte möjliggör rimliga resor till skola och hobbyer.

Den här chansen att få körkort i förtid har ivrigt utnyttjats av ungdomar.

Statistik saknas än så länge

Statistiskt sett är det svårt att dra slutsatsen att den här åldersgruppen är mer riskbenägen än äldre ungdomar - helt enkelt för att det är en så pass kort tid sedan 17 år gamla förare började dyka upp i trafiken.

Men unga är överlag mer olycksbenägna, säger Juha Valtonen, forskningschef på Trafikskyddet.

- Vi vet att 18 år gamla bilister toppar olycksstatistiken, men ännu kan vi inte säga om sjuttonåringarna statistiskt sätt oftare råkar ut för olyckor än personer som är ett år äldre.

Han tror därför att de 17 år gamla förarna svävar i en större fara än andra att råka ut för olyckor.

- Naturligtvis är de det, inte minst för att de saknar erfarenhet av att köra.

Förstår ungas behov av autonomi

Valtonen säger att det tar 2-3 år innan förmågan att läsa trafiken utvecklats så att olycksbenägenheten blir mindre. Det finns dock specifika orsaker som gör att just unga utgör en större riskgrupp.

Ungdomar är mer benägna att ta risker och de påverkas starkare av sin sociala omgivning

- Ungdomar är mer benägna att ta risker och de påverkas starkare av sin sociala omgivning.

Det kan alltså oftare uppkomma situationer där föraren vill imponera på sina kamrater eller böjer sig för grupptryck.

Valtonen säger att han förstår ungdomars behov av att vara autonoma och han tror inte att rätten till dispens kommer att frångås.

- Jag har inte ett definitivt svar på frågan om hur vi kan minska på olyckorna, men jag tror att mer utbildning och tekniska lösningar, som förbättrar kontrollen av bilen, kan minska på olyckorna.