Hoppa till huvudinnehåll

Fabriksudden i Hangö fick sin plan - nu kan det byggas hotell på tomten

Flygbild av Fabriksudden i Hangö.
På området går det nu att lägga till ett hotell efter att bygglov beviljas och förutsatt att det inte blir besvär mot planen. Flygbild av Fabriksudden i Hangö. Bild: Yle/Christoffer Westerlund Hangö,Västnyland,roxx

Den långa processen kring planen för Fabriksudden är nu över, om det inte blir ytterligare besvär. Fullmäktige godkände en plan som bland annat gör det möjligt att bygga ett hotell på Fabriksudden.

En plan för Fabriksudden var aktuell redan för några år sedan. Den godkändes av stadsfullmäktige i maj 2017, men Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade planen eftersom den inte hade lagts fram till påseende efter ändringar.

Nu har processen gjorts om och planen är till stora delar den samma som år 2017. Planen gör det möjligt att bygga hotell och året om bosättning på området.

I planen gör man det också möjligt för människor att besöka badhuset på Fabriksudden. Användningen av badstranden och strandparken slås också fast i planen.

Detaljplanen möjliggör sammanlagt 8 800 kvadratmeter byggnader på området, av det har drygt 6 200 kvadratmeter redan byggts. Badhuset är 29 kvadratmeter stort, spa 1 312 kvadratmeter och bostäderna 4 871.

Debatt

Stadsfullmäktiges ledamot Rolf Nyström (Obundna) ansåg under fullmäktigebehandlingen att planen inte ska godkännas. Han ansåg att det fanns en hel del brister i planen och förklaringarna. Han ansåg också att det fanns brister i bilagorna.

Nyström ansåg också att staden genom att godkänna planen beslutar att till exempel restaurang Roxx flyttas från Östra hamnen eftersom det kommer fram i en av de äldre bilagorna i ärendet.

Porträtt på Rolf Nyström.
Rolf Nyström var inte nöjd. Porträtt på Rolf Nyström. Bild: Yle/Bubi Asplund Hangö,Västnyland,rolf nyström

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen svarade att hon nog anser att det tydligt kommer fram detaljer om bygget i bilagor och planer.

Hon sa också att det nu bara handlar om Fabriksudden. Tidigare var det aktuellt med en bredare plan, men nu handlar det bara om Fabriksudden och inte hur det går för Roxx framtid. Den frågan avgörs inte i planen.

En kvinna med kort mörkt hår och gröna glasögonbågar håller i en bunt papper. Hon heter Kukka-Maaria Luukkonen.
Kukka-Maaria Lukkonen fick svara på frågor från oroliga ledamöter om Roxx framtid. En kvinna med kort mörkt hår och gröna glasögonbågar håller i en bunt papper. Hon heter Kukka-Maaria Luukkonen. Bild: Yle/Christoffer Westerlund Hangö,luukkonen kukka-maaria

SFP:s Yrjö Sahlstedt konstaterade att han har varit med i processen ända från början. Det är en så lång process att då den körde i gång fick backhoppningsesset Matti Nykänen alla guldmedaljer i tävlingarna i Calgary.

Sahlstedt hoppades att processen skulle ta slut nu, men han tyckte att man inte kan dela ut stilpoäng för processen.

Han ansåg att en bottennotering var när man i processen försökte gå förbi fullmäktige genom ett undantagsförfarande.

Sahlstedt ansåg att det nu var rätt att fullmäktige fick besluta om Fabriksuddens markanvändning.

Sahlstedt ansåg att man ska fatta beslut utgående från det förslag som nu presenterades och inte gå igenom de visioner man en gång i tiden hade för olika typer av hotell.

Yrjö Sahlstedt leder guidade vandringar under rubriken Arkitekturen i Hangö
Yrjö Sahlstedt har varit med i processen ända sedan starten. Yrjö Sahlstedt leder guidade vandringar under rubriken Arkitekturen i Hangö Arkitektur i Finland,pensionat

Raili Peni (VF) ville påminna om att man skulle göra det möjligt att röra sig hinderfritt runt Fabriksudden.

Porträttbild på Raili Peni.
Raili Peni ville att det ska gå att röra sig hinderfritt kring Fabriksudden. Porträttbild på Raili Peni. Bild: Yle/ Bubi Asplund Hangö,Västnyland,politiker,Kommunalvalet 2017,kommunalpolitik,kommunfullmäktige,kommunfullmäktigeledamöter,kommunalpolitiker,Vänsterförbundet,Raili Peni

Ordföranden Jouko Kavander (SDP) sa att han nog tror att den frågan kommer att bli av i något skede. Frågan har diskuterats många gånger.

Jouko Kavander
Ordföranden Jouko Kavander uppmanade alla ledamöter och tjänstemän att hålla sig till sak och inte tala osakligt till varandra. Jouko Kavander Bild: Yle/ Jonas Sundström fn-steel

Pertti Ruuska (Sannf) sa sig ha lyssnat på Rolf Nyström och han blev orolig för att det här ska betyda att Roxx måste flytta. Han önskade att också stadsdirektör Denis Strandell skulle svara på om det betyder att Roxx måste flytta.

Strandell sa att det inte finns någon som helst orsak till oro för Roxx framtid i det här beslutet. Det område där Roxx finns ingår inte i planen.

När den här planen är godkänd kommer man att börja titta på planen för Östra hamnen och i den ingår också platsen för Roxx och för de små försäljningsbodarna på områdena.

Denis Strandell
Denis Strandell underströk flera gånger att Roxx inte ingår i planen. Denis Strandell Bild: Yle/Maria Wasström Hangö,Västnyland,denis strandell

Barbro Wikberg (SFP) ville gå in på vad Ruuska och Nyström hade sagt. Hon sa sig vara upprörd över att Nyström och Ruuska inte på förhand hade tagit reda på att Roxx inte är med i beslutet.

Också ordföranden Jouko Kavander ville poängtera att Roxx inte är med i planen.

Även Marko Niemi (Obunden Sannf) var orolig för Roxx, men nöjd över att det inte var med i planen och att stadsdirektören lovade i direktsändningen från fullmäktigemötet att Roxx framtid inte hotas i och med planen.

Rolf Nyström ansåg fortfarande att det i tidigare bilagor från ärendet nämns att Roxx framtid påverkas av planen. Han var orolig för att om man godkänner planen så godkänns också saker som har sagts i bilagor.

Han ansåg också att viktiga bilagor saknades och att det på det här sättet finns fog för besvär och att planen kommer att kullkastas. Han ville att planen skulle remitteras för ny behandling så att alla detaljer blir rätt.

Stadsdirektör Denis Strandell poängterade att fullmäktige i januari godkände fem års avtal för Roxx. Roxx är inte med i nuvarande beslut.

Kanslichef Lasse Tallqvist talade också han om vad fullmäktige skulle godkänna. Förslaget var att godkänna plankartan och detaljplanen från 7.9.2020 och inte äldre material.

Han poängterade att gammalt material finns till kännedom för fullmäktige, men att det nu handlade om att godkänna planen från 7.9.

Marko Niemi ansåg att det var fel att kritisera ledamöter för att ta upp frågor i fullmäktige. Man ska få ta upp frågor på mötet som man är orolig för.

Marko Niemi står vid ett bord i en lekpark, redo att dela ut gratis mat till barn.
Marko Niemi ansåg att alla ledamöter ska få fråga om saker som oroar dem. Marko Niemi står vid ett bord i en lekpark, redo att dela ut gratis mat till barn. Bild: Privat Hangö,stadsfullmäktigeledamöter,marko niemi

Yrjö Sahlstedt ville förklara processen som en tratt. Det görs många utredningar, men i slutändan "trattas" ärendet ned till ett förslag.

Man kan gå tillbaka i materialet och se på hur diskussionen har gått, men förslaget är bara en komprimerad del av det som har framkommit under diskussionens gång.

Ingen ledamot understödde Nyströms förslag om remittering så planen godkändes.