Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad stramar åt med 6,5 miljoner nästa år – höjda skatter och sparåtgärder föreslås balansera ekonomin

Anne Ekstrand och Ove Sjölund säger att man nu stakat ut budgetramarna för nästa år.
Tf. stadsdirektör Anne Ekstrand och stadsstyrelsens ordförande Ove Sjölund (SFP) anser att man skapat realistiska ramar för nästa år. Anne Ekstrand och Ove Sjölund säger att man nu stakat ut budgetramarna för nästa år. Bild: Yle/Mikaela Löv Jakobstad,budget,Ove Sjölund

En kombination av höjda skatter och inbesparingar ska få Jakobstads ekonomi i balans nästa år. Totalt fattas 6,5 mijoner euro för att kostnader och intäkter ska gå jämt ut. Nu går ärendet vidare till stadsfullmäktige.

En åtstramning på totalt 6,5 miljoner euro är nödvändig nästa år för att intäkter och kostnader ska gå ihop i Jakobstad. Stadsstyrelsen behandlade budgetramarna på sitt möte på måndagen.

Att spara in över 3 miljoner kommer att påverka vardagen för stadsborna.

- Vi kan inte undvika att servicen påverkas av åtstramningarna, säger tf. stadsdirektör Anne Ekstrand.

Vill höja skatten

Stadsstyrelsen i Jakobstad föreslår att kommunalskatten höjs med en halv procent nästa år. Det skulle innebära ett skatteöre på 21,75 procent.

Man vill också höja den allmänna fastighetsskatten. Det innebär att fastigheter som inte är bebodda, affärslokaler och företag, får en högre fastighetsskatt. Privatbostäder drabbas inte enligt det här förslaget.

De höjda skatterna betyder knappa 3 miljoner euro mera i kassakistan, alltså knappt hälften av åtstramningskravet.

Nämnderna behandlar sparkraven

Den resterande dryga hälften, 3,5 miljoner ska sparas in sektorsvis. Ärendet ligger just nu på tjänstemännens bord. Hur de olika sektorerna påverkas vill Ekstrand och Sjölund inte svara på i nuläget. Det kommer budgetförslaget att ge svar på.

Stadsstyrelsens ordförande Ove Sjölund säger att sektorcheferna varit med och påverkat hur och var man kan och bör spara.

- Därför är ärendet redan delvis förankrat hos tjänstemännen. Det är inga påhittade summor. Men naturligtvis kämpar de, säger Sjölund.

Klart är ändå att de två största sektorerna, tekniska verket och social- och hälsovården får dra det tyngsta lasset.

Realistiska ramar

Anne Ekstrand säger att budgetramarna som nu byggts upp är realistiska. Men samtidigt är den stora utmaningen att hålla budgeten.

Även i år var siktet inställt på att landa på plus, men coronan kom att omkullkasta de målsättningarna. Coronaläget gör det svårt att förutse framtiden när det gäller den ekonomiska utvecklingen.

I år har staten via tilläggsbudgeter i hög grad kompenserat kommunernas skatteinkomstbortfall. Hur det blir med statligt stöd nästa år är ännu mycket osäkert.

Permitteringar är inte uteslutna

Den enda utgiftsposten som tillåts växa nästa år är personalkostnaderna. Lönekostnaderna tillåts stiga med 1,8 procent under 2021.

- Det kan tolkas som att vi inte har för avsikt att skära i personalstyrkan, säger Ekstrand.

Ekstrand säger att det inte är någon idé att varje år permittera personal och införa nya sparåtgärder. Istället borde man få ner kostnaderna permanent.

Permitteringar är ändå inte uteslutna. I beredningen står det att till den del budgeten visar underskott verkställs permitteringar i den mån
som behövs för att uppnå ett nollresultat under 2021.

I första hand kommer personalen ändå att uppmanas att ta ut eventuella sparledigheter.

Budgetramarna behandlas av stadsfullmäktige måndagen den 21 september.

Läs också