Hoppa till huvudinnehåll

Vasa stads personal permitteras – trots det uppnår man inte sparmålet

En reklamskylt för staden Vasa står på en stenkaj.
En reklamskylt för staden Vasa står på en stenkaj. Bild: Yle/Roger Källman Vasa,Skylt,marknadsföring

Vasa stads personal kommer att permitteras i två etapper. Det är resultatet av samarbetsförhandlingarna inom staden.

Vasa stad har slutfört samarbetsförhandlingarna som rör hela personalen och som resultat kom man överens om att för stadsstyrelsen föreslå i första hand permittering av personalen som en sparåtgärd.

Personalen kan permitteras i 3 till 14 dagar och permitteringarna kan genomföras i år eller nästa år. Permitteringarna kommer att gälla totalt cirka 4 500 personer, det vill säga alla sektorer.

Med permitteringarna nås hälften av sparmålet

Målet för samarbetsförhandlingarna, som inleddes i juni, var att med personallösningar uppnå besparingar på högst 4,85 miljoner euro i år.

Detta var cirka hälften av det underskott på 9,7 miljoner som behöver åtgärdas för att resultatmålet ska kunna uppnås.

Under förhandlingarnas gång konstaterades det att sparmålet inte kommer att uppnås med permitteringar i år och därför beslöt man att för stadsstyrelsen föreslå en tvåårig permitteringsplan.

Förhandlingsresultatet innehåller permitteringsförslag för åren 2020 och 2021 uppgående till totalt cirka 2,7 miljoner euro.

- Under samarbetsförhandlingarna kartlades också andra sparåtgärder, men sådana hittades inte i nämnvärd grad, så vi blev tvungna att ta till permitteringar, konstaterar personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen.

- Utöver permitteringarna bör staden dessutom spara cirka 2,1 miljoner euro med andra personallösningar i år och nästa år, för att inbesparingsmålet ska kunna nås.

Tufft ekonomiskt läge även framöver

Ingen lättnad i det ekonomiska läget utlovas nästa år heller. På grund av coronaläget säger prognoserna att skatteintäkterna kommer att bli mindre än väntat.

Press på ekonomin uppkommer också, om man ännu nästa år måste täcka underskottet.

- När det finns ett ackumulerat underskott på över 25 miljoner euro i balansräkningen behövs alla åtgärder för att täcka det, påminner strategidirektör Miia Äkkinen.

- Även om Vasa gör ett positivt resultat och även om staten skulle ge extra stöd för att underlätta ekonomin, till exempel en höjning av statsandelen enligt prövning, finns det ännu hål att lappa. Permitteringarna är nödvändiga.

Läs också