Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg tycker allt gick rätt till när man beslutade lägga ner Klinkbackan koulu

Ett beige skolhus med två cyklar parkerade framför. I förgrunden syns fasaden på en annan byggnad.
Klinkbackan koulu ska läggas ned hösten 2021 har Raseborgs stadsfullmäktige beslutat. Föräldrarna är kritiska till beslutsprocessen och hur de har hörts. Ett beige skolhus med två cyklar parkerade framför. I förgrunden syns fasaden på en annan byggnad. Bild: Pia Santonen / Yle Pojo, Raseborg,Åminnefors, Raseborg,skolor,skolbyggnader,klinkbacka

Inga fel begicks när Raseborgs stad beslutade att lägga ner Klinkbackan koulu. Det är stadsstyrelsens hälsning till Helsingfors förvaltningsdomstol, som behandlar ett besvär kring skolnedläggningen.

Missvisande och otydlig information, brist på information, skolors ojämlika behandling, faktafel i beredningstexter och bristfällig möjlighet för personal och föräldrar att uttala sig om skolnedläggningen.

Bland annat de här punkterna finns med i det besvär som föräldrar till barn i Klinkbackan koulu lämnade in till förvaltningsdomstolen.

I besväret kräver föräldrarna att staden slutar förbereda skolnedläggningen och att Raseborg behandlar ärendet på nytt.

Bör förkastas

Raseborgs stad kräver i sitt utlåtande att Helsingfors förvaltningsdomstol förkastar besväret som ogrundat eftersom staden har gjort allting rätt.

I motiveringen står det att staden har berett ärendet öppet och grundligt.

Staden nämner också att skolnedläggningarna i Raseborg har granskats från fall till fall och att besluten kan påverkas av bland annat läge, elevantal, andra närliggande skolor, skolskjuts och skolbyggnadens skick.

Det var den 8 juni som Raseborgs stadsfullmäktige beslutade att stänga Klinkbackan koulu. Skolnedläggningen fanns med som ett åtgärdsförslag i stadens stora utredning kring servicen i staden.

Helsingfors förvaltningsdomstol har meddelat att stadens får lämna in sitt utlåtande om skolstängningen senast den 28 september.

Läs också