Hoppa till huvudinnehåll

von der Leyen vill se skärpta klimatkrav och solidarisk migrationspolitik – säger att hbtiqa-fria zoner inte hör hemma i EU

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har hållit sitt första linjetal till EU-parlamentet. Hon ser kampen mot klimatförändringen och utbyggnaden av digital infrastruktur som grundpelare för Europas återhämtning.

Bryssel

För att trappa upp kampen mot klimatförändringen föreslår EU-kommissionen att koldioxidutsläppen ska minskas med 55 procent till 2030 jämfört med nivån år 1990. Den nuvarande målsättningen ligger på 40 procent.

– Jag inser att ökningen från 40 till 55 är för mycket för vissa och för lite för andra. Men vår konsekvensanalys visar att vår ekonomi och industri kan klara av detta.

Enligt von der Leyen är det möjligt att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader om andra länder följer Europas ledarskap i klimatfrågan.

von der Leyen betonar att det inte finns ett motsatsförhållande mellan klimatåtgärder och ekonomisk tillväxt.

Tvärtom ser hon satsningarna på miljövänliga lösningar och digitalisering som ett sätt för EU att ta sig ur den rådande ekonomiska svackan.

von der Leyen bekräftade att 37 procent av resurserna i krisfonden Next Generation EU kommer att öronmärkas för ändamål som stöder unionens klimatmålsättningar.

Samarbetet i hälsofrågor måste stärkas

von der Leyen inledde sitt tal med att tacka alla dem som jobbat inom vården i samband med coronakrisen. Hon sa att de anställda inom hälsovården och hälsovårdssystemen uträttat mirakel under de senaste månaderna.

Samtidigt har coronakrisen blottlagt hur sårbart EU är inför globala pandemier. Enligt von der Leyen måste EU i framtiden i större utsträckning kunna svara mot gränsöverskridande hot mot människors hälsa.

von der Leyen säger att EU gjort mer tillsammans än någonsin tidigare under coronakrisen.

– När medlemsländerna stängde gränserna skapade vi gröna korridorer för varutransporter. När 600 000 EU-medborgare var strandade runtom i världen tog EU hem dem.

EU stöder den belarusiska befolkningen

von der Leyen betonar att befolkningen i Belarus borde ha frihet att bestämma över in egen framtid.

– De är inte pjäser på någon annans schackbräde.

Till dem som talar för närmare band till Ryssland påpekar von der Leyen att giftattacken mot Alexej Navalnyj inte är en engångsföreteelse.

– Vi har sett mönstret i Georgien och Ukraina, Syrien och Salisbury. Och i form av (otillbörlig) valpåverkan runtom i världen.

– Mönstret ändrar inte och inget rör kan ändra på den saken, sa von der Leyen med hänvisning till gasledningen Nord Stream 2 som kommit att ifrågasättas i sviterna av giftattacken.

Nya inkomstkällor för EU

Von der Leyen talade också som väntat om behovet av fler egna inkomstkällor för EU.

Hon sa att man kommer att fortsätta jobba för en digital skatt inom ramen för OECD och G20.

Om det inte går att enas på global nivå kommer EU ändå inte att tveka med att lägga fram ett eget förslag i början av nästa år, sa von der Leyen.

EU kommer också att gå vidare med en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna som ska förhindra att producenter med större utsläpp får en fördel i förhållande till europeiska tillverkare.

Rasism och förtryck har ingen plats i Europa

von der Leyen drog också en lans för ett öppet Europa där ingen plats finns för diskriminering eller rasism.

Hon säger att kommissionen inom en snar framtid kommer att lägga fram ett en strategi för att stärka LGBTGI-personers rättigheter.

– Hbtiqa-fria zoner är zoner utan mänsklighet. Och sådana har ingen plats i unionen, sa von der Leyen med en uppenbar hänvisning till sexuella minoriteters ställning i Polen.

Klimat, digitalisering och covidkrisen väntas vara i fokus under Ursula von der Leyens linjetal i Bryssel i dag.

Kommissionsordförandes årliga tal till parlamentet syftar till att blicka tillbaka på sådant kommissionen åstadkommit och på det som fortfarande återstår att göra.

Efter talet har EU-parlamentet möjlighet att ställa frågor till von der Leyen.

Följ med vår liverapportering här:

Läs också