Hoppa till huvudinnehåll

DN: Tegnell tror mildare säsongsinfluensa kan ha höjt dödstalet i covid-19 i Sverige

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell
Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell tror att influensasäsongen kan vara en delorsak till att coronadödligheten i Sverige har varit högre än i andra nordiska länder. Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell Bild: AFP / Lehtikuva Anders Tegnell,statsepidemiolog

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell anser att Sveriges höga dödstal under coronaepidemin delvis kan bero på en mild influensasäsong i landet inför coronaepidemin.

I en intervju för Dagens Nyheter (bakom betalvägg) säger han att det finns en stark koppling mellan en låg överdödlighet i influensa och hög överdödlighet i covid-19.

Tegnell tror att en orsak till att Sverige sticker ut kan vara att den vanliga influensan enligt EU:s smittskyddsmyndighet slog hårdare i Norge och Finland innan coronaviruset nådde Norden.

Enligt Tegnell var Sverige, Storbritannien, Belgien och Nederländerna länder som inför coronaviruset hade flera år av rätt låg överdödlighet i influensa bakom sig. Det bäddade för ett högre dödstal i händelse av en kraftig epidemi.

Enligt Dagens Nyheter var den senaste säsongsinfluensan i Sverige inte särskilt hård, med bara närmare 8 000 bekräftade fall mot 20 000 bekräftade fall 2017–2018.

Tegnell säger att Sverige och andra länder som haft en ganska låg dödlighet i sina influensaepidemier de senaste två, tre åren har en väldigt hög överdödlighet i covid-19.

Samtidigt är dödligheten i covid-19 ganska låg i länder med hög influensadödlighet, som Norge. Det här kan enligt Tegnell vara en delorsak till skillnaderna mellan länderna.

"Finland hade bättre förutsättningar"

Dagens Nyheter nämner Finland som det grannland till Sverige som kanske bäst lyckats skydda både sina äldre och hela befolkningen.

På frågan vad Finland gjorde som var så bra säger Tegnell bland annat att han tror att Finland hade minimal import i form av personer som reste. Dessutom har Finland enligt Tegnell nästan inga invandrargrupper. De drabbades hårt både i Sverige och i andra länder.

Andra orsaker Tegnell räknar upp är avsaknaden av en metropol i samma storleksklass som Stockholms samt att beredskapen var bra, man testade mycket och jobbade hårt från början.

Tegnell tror att förutsättningarna var bättre i Finland.

Läs också