Hoppa till huvudinnehåll

Åbomodellen ska minska skolfrånvaron - trappstegsmodell tar itu med frånvaron i ett tidigt skede

Anonyma studerande i klassrum.
Det är alltid viktigt att hitta orsaken till att eleven inte vill gå till skolan. Anonyma studerande i klassrum. Bild: Mostphotos utbildning,skoltrötthet

Det blir allt vanligare att elever stannar hemma från skolan och har frånvaro som pågår i månader, till och med år. I Åbo har man utvecklat en egen modell för att bättre ta itu med frånvaron i skolorna. Modellen tas i bruk i Åboskolorna under hösten.

Den nya modellen består av en trappstegsmodell, där olika åtgärder sätts in då eleven varit frånvarande över 30, 50 och 70 timmar. Modellen är ett samarbete med elevvårdens representanter från bildningssektorn och välfärdssektorn.

- Det är just samarbetet som behöver förbättras, så att vi på riktigt ska kunna komma åt skolfrånvaron och orsakerna till den. Och det finns tydligt beskrivet i den nya modellen, säger Liliane Kjellman, direktör för svenskspråkig fostran och utbildning i Åbo.

Viktigt att ta reda på orsaken till frånvaron

Forskare uppskattar att minst 4 000 elever i hela landet regelbundet är frånvarande från skolan. För de elever som har problem med frånvaro i lågstadiet ökar problemen ofta i högstadiet och därför är det viktigt att ingripa i tid, innan problemen bli allt för stora.

- Det är viktigt att ta reda på orsaken till frånvaron. Vanliga orsaker till frånvaro överlag är till exempel ångest, depression och psykosomatiska problem, som exempelvis huvudvärk och magont, säger Kjellman.

Även problem med lärare, med andra elever eller problem i hemmet kan göra att eleven inte vill gå till skolan. För att gå till botten med orsakerna till frånvaron, har Åbo stad sammanställt olika blanketter som eleven får fylla i.

Även lovlig frånvaro utreds

Med det nya systemet kan man också följa upp beviljad frånvaro. Alla elever som har en frånvaro på över 30 timmar följs upp.

- Fördelen med det här systemet är att också lovlig frånvaro följs upp. Om det är fråga om till exempel en längre tids sjukdom, kan den förklaringen räcka. Men om det inte finns någon direkt orsak till frånvaron, eller om eleven har psykosomatiska besvär, är det viktigt att saken utreds, säger Kjellman.

Frånvaro på över 30 timmar utreds med hjälp av skolans egen personal, men om frånvaron är över 50 timmar tar skolan kontakt med de sociala myndigheterna och funderar tillsammans med dem vad man kan göra åt saken. Ifall det är fråga om en frånvaro på 70 timmar och orsaken till frånvaron är oklar, kan skolan kontakta barnskyddet och gör en orosanmälan.

Liliane Kjellman, en dam med ljust hår och glasögon, är servicedirektör för svenskspråkig fostran och utbildning i Åbo stad.
Liliane Kjellman tycker det är viktigt att också lovlig frånvaro utreds. Liliane Kjellman, en dam med ljust hår och glasögon, är servicedirektör för svenskspråkig fostran och utbildning i Åbo stad. Bild: Linus Hoffman/Yle Åbo,servicedirektör för svenskspråkig fostran och utbildning

Coronaläget påverkar också

Den nya Åbomodellen började utvecklas före coronapandemin bröt ut, men coronaläget har förstås i viss mån ökat mängden frånvaron,

- Under våren märkte vi att de elever som också annars har svårt att vara närvarande i skolan, också hade det under distansundervisningsperioden. Men någon tydlig ökning av frånvaro var det inte frågan om. Nu på hösten ser vi däremot en större frånvaro, på grund av de direktiv vi fått. Många är också frånvarande flera dagar, eftersom de väntar på svar på sitt coronatest, säger Kjellman.

Tanken är att alla skolor i Åbo ska ta modellen i bruk under hösten. Den finskspråkiga modellen är klar, men modellen bör ännu översättas till svenska.

- Vi måste först se hur den börjar fungera, och vilka effekter den får. Vi hoppas att det här ska vara en tydlig modell, som gör att vi effektivare och i ett tidigt skede kan ingripa mot frånvaro, säger Kjellman.

Läs också