Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå vill utlokalisera underhållet av fastigheter

Verktyg.
Det behövs ett brett kunnande för att sköta fastigheter. Verktyg. Bild: Yle/Fredrika Sundén hammare

Sjundeå kommun äger allt färre fastigheter samtidigt som fastighetsservicen blir alltmer specialiserad. Den här kombinationen leder till att kommunen nu helt och hållet vill utlokalisera sitt fastighetsunderhåll.

I praktiken sker det inga förändringar för personalens del.

Sedan september 2019 har fastighetsservicen redan skötts som inköpstjänst. Orsaken till det är att man inte har hittat tillräckligt kompetent personal och att man har gått in för att förverkliga det nya bildnings- och välfärdscentret genom så kallad livscykelmodell.

Det innebär att det är byggföretaget som äger och sköter servicen för byggnaden i 20 års tid och det belastar inte kommunens fastighetsservice.

Samtidigt har Sjundeå gjort sig av med fastigheter eller står i beråd att göra det.

Störsviks daghemsverksamhet har avslutats och Päivärinteen koulus fastigheter har sålts. Från och med sommaren 2022 behövs ingen fastighetsservice i Aleksis Kiven koulus tillfälliga lokaler eller i Sjundeå svenska skola.

Specialiserad verksamhet

Fastighetsskötseln kunde i teorin i Sjundeå skötas av en person. Men i praktiken skulle det ändå behövas minst tre personer för att skötseln kunde fungera dygnet runt hela året.

Därutöver är fastighetsskötseln numera väldigt långt specialiserad och det behövs en bred kompetens. Det handlar om specialisering i elektronik, datateknik, elteknik, ventilation, uppvärmning samt vatten och avlopp. Det är svårt för en endaste en person att ha koll på allting.

Tekniska nämnden i Sjundeå anser därför att det är bättre att utlokalisera fastighetsservicen permanent. De erfarenheter man har hittills av köptjänster har varit goda.

Ekonomiskt lönsamt just nu

Nu skulle det vara klokt ekonomiskt att konkurrensutsätta och utlokalisera fastighetsskötseln, anser nämnden.

I dagens läge har den utlokaliserade fastighetsservicen kostat cirka 80 000 euro.

Ärendet ska behandlas i både kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.