Hoppa till huvudinnehåll

Dåligt nät i Borgås nya skolbyggnader - rektor: Hela lektionen kan gå till spillo

Kvinna står med telefon i handen vid rödorange utevägg.
Rektor Carola Wiksten säger att undervisningen i Strömborgska skolan påverkas av dålig nätuppkoppling. Kvinna står med telefon i handen vid rödorange utevägg. Bild: Yle/ Heini Rautoma grundskolans högstadium,borgå

Om något oväntat händer i klassrummet ska läraren kunna ringa efter hjälp. Men i flera nybyggda Borgåskolor ligger telefonnätet ibland helt nere, så att inte ens nödsamtal går fram. Fönstren och väggarna är för tätt byggda.

Strömborgska skolans rektor Carola Wiksten säger att läsåret har kommit bra i gång i den nya skolan. Årskurserna 1-9 fick i början av året flytta in i en splitterny skola på Pepotvägen, och byggnaden får mycket beröm.

En sak får ändå skarp kritik; telefonhörbarheten är i vissa delar av byggnaden dålig eller obefintlig. Det här beror på tjocka fönster, som inte släpper igenom signalen.

- Det är en säkerhetsrisk. Visst kan eleverna fungera som budbärare, men det kan uppstå situationer då man måste kunna ringa efter hjälp från klassrummet, säger Wiksten.

Klädställning, två soffor och en blomställning i en skolaula
Strömborgska skolan öppnade i januari 2020, och de nya lokalerna togs bra emot. Klädställning, två soffor och en blomställning i en skolaula Bild: Yle/ Fredrika Sundén Borgå,grundskolan,skolor,Strömborgska skolan

Dessutom har Strömborgska skolan inte alltid fungerande internet. Det här påverkar lärarna, som i stor utsträckning behöver nätet i undervisningen.

- Det är ibland mycket ledsna lärare som kommer tillbaka från en lektion när något återigen inte fungerat. Lärarna måste göra upp A, B, C och D-planer för undervisningen.

Till exempel använder skolorna plattformen Teams och Office 365 så gott som dagligen. Om eleverna inte kommer åt undervisingsplattformen kan koncentrationen i rummet påverkas.

- Ibland går en hel lektion till spillo, säger Wiksten.

Wiksten förundrar sig över hur det går ihop att man ska använda mer och mer digitala hjälpmedel i undervisningen, men så fungerar de inte.

Upp till tio telefonovänliga byggnader i Borgå

Vårberga skola har också problem med telefonnätet. I hela det några år gamla Kantelehuset i Vårberga finns rum där telefonhörbarheten är dålig.

Också till exempel den finskspråkiga skolan i Tolkis uppges ha telefonovänliga väggar och fönster.

Nödnumret 112
I en nödsituation måste man kunna ringa efter hjälp utan att någon lämnar klassrummet. Nödnumret 112 Bild: YLE/Sofia Lindahl nödnummer

Hörbarheten varierar beroende på vilket abonnemang man har, och varierar också från dag till dag. Bäst hörs Telia, som staden har kontrakt med.

Alla Borgålärare har inte Telia-abonnemang, eftersom staden inte har försett vanliga lärare med arbetstelefon.

Det är bara rektorer och bland andra en del speciallärare som har arbetstelefon via staden och därmed Telias abonnemang.

I praktiken kan en lärare alltså inte ringa samtal från vissa rum. Om hen råkar ha ett annat abonemang än Telia är uppkopplingen ännu sämre.

Även på andra håll än i Borgå har tätt och energisnålt byggda hus haft problem med hörbarheten.

Dyrt att förbättra hörbarheten

Staden är medveten om telefonproblemet, säger projektingenjör Tony Lökfors vid Borgå stads lokalitetsledning.

- Det finns två saker att göra. Antingen måste man vara i kontakt med dem som upprätthåller nätet så att de stärker signaler från sina basstationer, eller så bygger man ett internt nät i byggnaden.

Tony Lökfors.
Tony Lökfors från stadens lokalitetsledning säger att problemet ska åtgärdas. Tony Lökfors. Bild: Yle/Mikael Kokkola person,tony lökfors

- Problemet är att nätet är bundet till operatören. Det är Telias nät som förstärks ifall man gör ingrepp i fastigheten.

Det är inte helt billigt att bygga förstärkning inne i byggnaderna. Lökfors säger att det handlar om mellan 10 000 och 20 000 euro per byggnad.

På några håll i Borgå har förstärkning redan börjat byggas.

Men varför bygger Borgå skolor där telefonen inte kan användas?

- Det ingår i elentreprenaden att den här saken ska mätas när byggnaden blir färdig, så att vi vet vad läget är när byggnaden blir klar. Men nu måste vi komma till skott med ADB-sidan så att vi får sakerna ordnade i de här byggnaderna.

Lökfors har inte uppgifter om att internet inte skulle fungera i stadens skolor. Skolorna använder stadens trådlösa nät.