Hoppa till huvudinnehåll

Du trampar också på kinesisk sten - varje år fraktas 77 000 ton granit från Kina till Finland för att bli gator, torg och kantstenar

gatstenar på rad
Kina har tagit över marknaden helt och ungefär 95 procent av alla kantstenar kommer i dag därifrån. gatstenar på rad Bild: Yle/Erica Vasama sten,gatuarbete i borgå

Kommer gatstenarna i de österbottniska städerna från Kina trots att det finns inhemsk granit? Den frågan fick Yle Österbotten av en läsare med anledning av att Åbo ska sätta ut 14 000 kvadratmeter kinesisk sten. Svaret är högst antagligen.

Det finns kapacitet att bryta mycket mer granitblock i Finland än vad det görs i dag. Men stenarna från Kina är billigare och det har lett till att kineserna i fråga om till exempel kantstenar helt tagit över marknaden.

Situationen bekymrar Sini Laine som är verksamhetsledare på Kivi ry som är stenindustrins intresseorganisation.

- Vi vet att importen från Kina ökar stadigt varje år. Kantstenarna som kom från Kina var så förmånliga att inhemska marknaden inte klarade konkurrensen utan flyttade sin kapacitet till andra sorts stenar, säger Laine.

Enligt tullens statistik kom 77 000 ton sten från utlandet år 2019. Det allra mesta kommer från Kina, en del kommer också från Portugal.

- Kina lyckades ta över marknaden helt och ungefär 95 procent av alla kantstenar kommer i dag från Kina. Och det läggs 400 km kantsten varje år i Finland, säger Laine.

Sini Laine är verksamhetsledare på Kivi ry.
Sini Laine är bekymrad över den ökade stenimporten från Kina. Sini Laine är verksamhetsledare på Kivi ry. sten,Kivi ry

Mångdubbelt större koldioxidavtryck för sten från Kina

Enligt Laine är inte prisskillnaden mellan finländsk och kinesisk granit så jättestor utan i en del fall kan de två konkurrera med ungefär samma pris, det beror på vilken produkt det handlar om.

Men den stora konkurrensfördelen som inhemsk sten har är dess miljöpåverkan, enligt Laine.
Intresseorganisationen har jämfört koldioxidavtrycken som finländsk och kinesisk sten skulle lämna till exempel i det aktuella fallet i Åbo där 14 000 kvadratmeter sten kommer från Kina.

Att producera och transportera den mängden i Finland skulle lämna ett koldioxidavtryck på 475 000 kg. Samma från Kina lämnar ett avtryck på 2,1 miljoner kilogram.

- Skillnaden är stor. Många finländare kanske inte kan föreställa sig vad en kilogram koldioxid innebär. Men en finländare lämnar ungefär ett avtryck på 10 000 kilogram per år då man räknar in allt från mat och boende till transporter, säger Laine.

Enligt Laine är det främst den långa transporten med båt som gör att koldioxidavtrycket blir så högt för den kinesiska stenen.

- Att kompensera för nästan två miljoner kilogram är alltså varken lätt eller billigt. Och det är onödig koldioxid eftersom det kunde ha gjorts på annat sätt.

Kommuner kan påverka upphandlingen om de vill

I offentligheten har det talats om att Åboprojektet med sten från Kina blir en halv miljon euro billigare än med finländsk sten.

Det är förstås en hel del pengar, men man kan se det på flera sätt, enligt Laine.

- Genom att välja inhemsk sten kunde företag få jobb, skattepengar skulle stanna i landet och det skulle ge livskraft och arbetsplatser.

Stenar har vi väl i Finland, men finns kapacitet att producera tillräckligt med inhemsk sten om vi ville?

- Kapaciteten finns. Åboprojektet hade till exempel tagit ungefär 10 procent av den kapacitet som finns i Finland idag. Vi är en bransch som vissa delar av året tvingas permittera personal då det inte finns jobb.

Laine hoppas för sin del att städer och kommuner skulle ta tag i frågan och se till att de i upphandlingar kan sätta in klimatpåverkan som en viktig del.

- Det skulle vara underbart att få ut det budskapet, att vi skulle gå från ord till gärning.

Lagen om offentlig upphandling innebär att städer och kommuner i dag inte kan gynna inhemsk sten framom utländsk. Det är till stor del priset som avgör.

Vill en stad kringgå det kan det göras via klimatmål.

- Många städer har klimatmål och mål om koldioxidneutralitet ett visst år, ofta 2030 eller 2035. Det är en sak som direkt påverkar inköpen eftersom man då kan använda klimatkriterier då man begär offerter.

Inte helt enkelt veta var stenarna kommer från

Karleby stad har under fjolåret stensatt en del av Strandgatan och områden vid Havsparken. Just nu stensätter man vid Lottelundsrondellen.

Staden håller som bäst på att utarbeta en ny strategi och där kommer koldioxidneutralitet att skrivas in som ett mål. Men i dag finns enligt stadsmiljödirektör Nina Kujala ingen möjlighet att sätta in att stenarna ska vara inhemska.

Mikko Takkula på tekniska verket säger att man inte vet exakt varifrån stenarna till projekten kommer. Projekten sköts av företag som i sin tur har underleverantörer som köper upp stenar av inhandlare. Vill man ta reda på var stenarna har sitt ursprung går det att göra via deras märkning men det verkar inte vara något som varken staden eller företagen i Karleby har gjort.

Ivanka Capova
Ivanka Capova vill att staden beaktar klimataspekten vid upphandling. Ivanka Capova Bild: Yle/Petter Sandelin ivanka capova

Vasa återanvänder gatsten

I Vasa har inga större stenläggningsprojekt varit aktuella i år. Staden har ett ambitiöst klimatmål, som också gäller gatstenarna.

- I första hand återanvänder vi gatstenar, säger byggnadschef Jan-Ove Ingo vid Vasa stad.

Det betyder alltså att om staden tar bort gatstenarna från någon gata och i stället asfalterar, används stenarna på nytt någon annanstans.

- Det här är något som vi har jobbat rätt mycket med, säger Ivanka Capova (De Gröna) som är ledamot i tekniska nämnden.

Enskilda offerter behandlas inte i nämnden, annat än om det är fråga om riktigt stora projekt. Capova säger att under den pågående mandatperioden har det i alla fall inte i nämnden varit tal om gatsten från Kina.

Men staden har i alla fall inte skrivit in i offertförfrågningarna att stenen måste vara finsk.

- Då våra egna, återanvända stenar inte räcker till är det entreprenören som ordnar det, och då är det nog inte finsk sten. En del kommer från Kina, men också från sydeuropa, säger Jan-Ove Ingo.

Ivanka Capova säger att det ska bli ändring på den saken nu.

- Att frakta sten långa vägar ger ett enormt koldioxidavtryck. Före valperiodens slut ska vi ta i tekniska nämnden ta upp frågan om klimatpåverkan i stadens anskaffningar, säger Capova.