Hoppa till huvudinnehåll

De gröna vill avkriminalisera bruket av cannabis och utreda lagstiftningen

Cannabis planta.
Cannabis stor fråga på De grönas partikongress Cannabis planta. marijuana,cannabis

De gröna har på sin partikongress beslutat att partiet vill avkriminalisera bruket av cannabis och utreda en reform av cannabislagstiftningen. Ett nytt principprogram styr partiets politik de närmaste åren.

De gröna har diskuterat avkriminalisering och legalisering av cannabis på sin partikongress.

Partiet beslutade efter motionsbehandling att det i första hand vill avkriminalisera bruk, innehav av små mängder och odling av cannabis för eget bruk.

Beslutet är i linje med partiets politiska program.

De gröna vill också göra en utredning om ''alternativen för en reform av cannabislagstiftningen''. I den vill partiet jämföra erfarenheter som andra länder har av en legalisering.

"Ett steg i rätt riktning"

Initiativtagarnas förslag var mer radikalt, men ordförande Amanda Pasanen vid Gröna unga är inte besviken.

– Det är ett steg i rätt riktning. Vi tycker det är jätteviktigt att De gröna nu har tagit en starkt ståndpunkt för att man måste se över cannabislagstiftningen, och också reda ut hurudana effekter legaliseringen har haft på olika håll i världen.

Amanda Pasanen hör till De gröna.
Amanda Pasanen (på bild) är ordförande för Gröna unga tillsammans med Brigita Krasniqi. Amanda Pasanen hör till De gröna. Bild: Yle/Anna Savonius De Gröna,Helsingfors,miljörörelsen,unga gröna

Enligt Pasanen går partiets rusmedelspolitik ut på att det ska bli
lättare för folk att söka hjälp.

– Kriminalpolitik är inte sättet på vilket vi borde göra vår rusmedelspolitik, utan det borde handla om socialpolitiska åtgärder. Därför vill vi tala för en humanare rusmedelspolitik.

Principprogram ska förbättra världen

De gröna godkände på söndagen ett nytt principprogram för år 2020-2028. Programmet ska styra de stora riktlinjerna i partiets politik.

Rättvisa, bekämpning av klimatförändringen, antirasism och bildning är tankar som präglar programmet.

– Grundtanken är att världen går att göra bättre och vi vill bjuda in alla för att arbeta för en förändring, sa riksdagsledamoten Saara Hyrkkö.

De grönas partikongress ordnades på distans på grund av coronavirusepidemin. Motioner behandlades och omröstningar ägde rum på söndag förmiddag, men präglades av tekniska problem.

Till exempel motionen om cannabis behandlades redan en gång, men på grund av oklarheter i röstningsförfarandet öppnades motionsbehandlingen på nytt.

Tillägg klockan 15:50: nytt principprogram.