Hoppa till huvudinnehåll

Coronaviruset i Österbotten – läget 21-27.9

Sjukskötare i skyddsutrustning tar coronaprov på patient.
Sjukskötare i skyddsutrustning tar coronaprov på patient. Bild: Silja Viitala / Yle augusti,2020,Östra centrum,Helsingfors,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirusutbrottet i Europa 2020,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet i Finland 2020,pandemier,smittsamma sjukdomar,epidemier,provtagning,Coronatestning,Covid-19-provtagning,coronavirus disease,närvårdare

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Söndag 27.9: Inga nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

I Vasa sjukvårdsdistrikt har inga nya fall av coronasmitta dykt upp under det senaste dygnet. Antalet fall är därmed fortfarande 101 stycken.

75 personer har testats sedan lördagen.

Söndag 27.9: Ett nytt fall i Södra Österbotten

I Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporteras på söndagen om ett nytt fall av coronasmitta.

Antalet bekräftade fall ligger nu på 74 stycken. Under det senaste dygnet har man i distriktet testat 265 personer.

Fortsättningsvis behöver några av distriktets coronapatienter sjukhusvård.

Lördag 26.9: Två nya fall i Mellersta Österbotten

Alla elever i årskurs tre och fyra och deras lärare i Chydenius skola kommer tillfälligt att övergå till distansundervisning. Orsaken är att en av skolans elever har fått corona.

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt Soite skriver i ett pressmeddelande på lördag kväll att man har konstaterat två nya fall av coronasmitta i Karleby.

Bägge smittade befinner sig i hemmakarantän och inom Soite arbetar man med smittspårningen.

Ett av fallen är skoleleven, där Soite uppger att det finns tiotals exponerade.

Under den senaste tvåveckorsperioden har man inom Soites område konstaterat sju fall av coronasmitta. Det totala antalet i sjukvårdsdistriktet sedan pandemins början är 47 stycken.

Lördag 26.9: Ett nytt fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterar på lördagen om ett nytt bekräftat fall av coronasmitta.

Det är fråga om en Vasabo som smittats på en middag vid hotell Scandic Waskia.

Antalet fall är nu uppe i 101 stycken. Under det senaste dygnet har man testat 181 personer.

Lördag 26.9: Ett nytt fall i Södra Österbotten

I Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt fanns på lördagsförmiddagen ett nytt bekräftat fall av coronasmitta.

Antalet bekräftade fall är därmed 73 stycken. Några patienter får sjukhusvård på grund av coronaviruset.

Under det senaste dygnet har man i distriktet testat 385 personer.

Fredag 25.9: Ett nytt fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Sjukvårdsdistriktet meddelar på fredag förmiddag om ett nytt bekräftat fall. Det betyder att antalet fall nu är uppe i totalt 100.

Personen, med hemkommun i Österbotten, smittades på en fest i Helsingfors och befinner sig i isolering i sitt hem där.

Fredag 25.9: Inga nya fall i Södra Österbotten

Inga nya fall att rapportera i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt på fredag förmiddag.

Antalet bekräftade fall är 72 och ett antal patienter får sjukhusvård på grund av coronaviruset.

Torsdag 24.9: Inga nya fall i Mellersta Österbotten

Mellersta Österbottens vårdsamkommun Soite rapporterar att inga nya fall av coronsmitta uppdagats i landskapet det senaste dygnet.

Det totala antalet coronafall i Mellersta Österbotten är 45.

Torsdag 24.9: Överläkare i Vasa rekommenderar användningen av munskydd

Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat sina rekommendationer om användningen av munskydd. När coronavirusepidemin accelererar rekommenderar THL användning av munskydd i kollektivtrafiken, på allmänna platser inomhus och vid publikevenemang där det inte går att undvika närkontakt.

Ledande överläkaren i Vasa, Heikki Kaukoranta, rekommenderar nu användning av ansiktsskydd vid sådana tillfällen då man inte kan hålla tillräckligt avstånd, eller där ventilationen är bristfällig.

- Alltid om man reser med tåg eller buss, oavsett om det är lokal- eller fjärrtrafik, så bör man använda ansiktsskydd. Ventilationen är bristfällig och avstånden är korta, säger Kaukoranta.

Torsdag 24.9: Sex nya fall vid Vasa sjukvårdsdistrikt

På torsdagsförmiddagen har man bekräftat sex nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Fyra personer har blivit smittade av en person som deltagit i det studentevenemang som hölls föregående vecka i Helsingfors.

Det femte fallet är kopplat till fallet där en person fått smittan utomlands.

Alla ovanstående fem smittade personer har redan tidigare varit satta i karantän på grund av att de har blivit utsatta för coronaviruset.

De smittade personerna har lindriga symtom och är hemma i isolering.

Ursprunget till det sjätte smittfallet är inte känt, men den smittade personens närkontakter har kartlagts och dessa personer har satts i karantän.

Antalet bekräftade coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt är nu 99.

Under det senaste dygnet togs 181 test, sammanlagt har 11 789 personer testat sig för coronaviruset.

Vasa centralsjukhus fungerar som normalt för tillfället, men är i höjd beredskap på grund av pandemin.

Torsdag 24.9: 160 i karantän efter coronasmitta konstaterad hos frisör i Vasa

Omkring 160 personer har exponerats och är nu försatta i karantän efter att en frisör vid frisörsalongen Hair House i Gamla Vasa testade positivt för coronaviruset.

Smittan konstaterades på tisdag kväll och personen var alltså en av de två fall i Vasa som redovisades på onsdagen.

Torsdag 24.9: Två nya fall i Södra Österbotten

På onsdag bekräftades två nya fall av coronaviruset inom Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Ett av fallen kommer från utlandet. Det andra kan kopplas till den senaste smittkedjan.

Under det senaste dygnet testades 518 personer. Antalet bekräftade fall i Södra Österbotten är nu 72.

Onsdag 23.9: Coronasmittade besökte hotell och restaurang i Vasa

Hotell Scandic Waskia håller stängt resten av veckan eftersom mellan tio och 15 personer ur personalen är satta i karantän efter att en gäst testade positivt för coronaviruset.

Gästen hade deltagit i en fest med ungefär 40 gäster. Flera gäster fick meddelande om smittan via coronablinkern.

Den smittade gästen bor inte inom Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Restaurang Dallas Pizza Palazzo i Gerby har också tvingats hålla en del av personalen hemma eftersom en person som senare testade positivt för corona besökte pizzerian fredagen den 18 september.

Onsdag 23.9: En till smittad i Mellersta Österbotten

Inom vårdsamkommunen Soites område har ett till cocronafall påträffats. Personen har smittats av en person som redan tidigare hade konstaterats smittad.

Smittan hör alltså ihop med en tidigare känd smittkedja som konstaterades under veckoslutet, och inga nya personer har exponerats för viruset. Den smittade personen befinner sig i hemkarantän.

Det har nu konstaterats sammanlagt 45 fall av coronavirussmitta i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Onsdag 23.9: Vasabo smittad i Jakobstad

En Vasabo har testat positivt för coronavisruset. Hen smittades i Jakobstad när hen träffade en person som senare visade sig bära på coronaviruset.

När Jakobstadsbons test var positivt satte sig också Vasabon i karantän. Trots det räknar Vasas ledande överläkare Heikki Kaukoranta med att ungefär 20 personer kan ha utsatts för smitta och ska placeras i karantän.

Antalet bekräftade coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt är nu 94.

Under det senaste dygnet togs 164 test, sammanlagt har 11 608 personer testat sig för coronaviruset.

Onsdag 23.9: Inga nya fall i Södra Österbotten

Inga nya fall av coronaviruset har konstaterats inom Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Det totala antalet fall är fortfarande 70 och några patienter får sjukhusvård.

Under det senaste dygnet testades 380 personer, hittills har 25 217 tester tagits.

Tisdag 22.9: Ett nytt fall i Mellersta Österbotten

Soite meddelar om ett nytt positivt fall under tisdagen.

Fallet är kopplat till en tidigare smittkedja, så det finns inga nya personer som blivit exponerade.

Personen är hemma i karantän. Totalt har man nu 44 bekräftade fall inom Soite.

Tisdag 22.9: Personal på UPM I Jakobstad i karantän

Ungefär tio anställda på UPM i Jakobstad håller sig sedan i söndags i karantän och jobbar på distans. De som exponerats för coronasmitta deltog alla i samma möte tisdagen den 15 september.

Enligt fabrikschef Simon Fagerudd följer man säkerhetsföreskrifterna noggrant på företaget.

- Vi höll mötet i ett auditorium där vi hade mätt upp och märkt ut sittplatserna med två meters mellanrum. Det fungerar bra att hålla avstånd hos oss och när det inte går använder vi munskydd, säger Fagerudd.

Fagerudd berättar att det är färre som jobbar på distans nu än i våras.

- Jobbet fungerar som vanligt trots att vi nu jobbar hemifrån, fabriken rullar och vi håller våra möten på distans.

Tisdag 22.9: Inga nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt har inga nya fall att rapportera.

Antalet bekräftade fall är 93.

Tisdag 22.9: Företagshälsovård i Jakobstad håller stängt

Botnia företagshälsovård i Jakobstad håller bara mottagning på distans på grund av coronasmitta.

Vd Riitta Huhtala kan inte berätta om det är en patient eller anställd som blivit smittad eller om någon ur personalen är satt i karantän.

Elina Kärna, överläkare vid Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt, bekräftar att smittan vid företagshälsovården hör ihop med de två fall som framkom i Södra Österbotten på tisdagen.

Företagshälsovården håller sina lokaler stängda från och med idag och åtminstone hela veckan och eventuellt nästa vecka.

Tisdag 22.9: Två nya fall i Södra Österbotten

Två nya fall har konstaterats inom Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

De båda fallen hör ihop och smittan har de dragit på sig utanför landskapet. Spårningsarbetet pågår och i nuläget har ett tiotal personer försatts i karantän.

Det totala antalet fall är nu 70 och några patienter får sjukhusvård.

Måndag 21.9: Nya fall också i Mellersta Österbotten

Också inom vårdsamkommunen Soite i Mellersta Österbotten har man nya fall av coronasmitta.

Under veckoslutet har tre nya fall bekräftats. Inget av fallen hör ihop med någon tidigare känd smittokedja och inte heller är de tre nya fallen kopplade till varandra på något sätt.

Alla de smittade befinner sig i hemmakarantän och detsamma gäller för samtliga närkontaker som exponerats. En av de smittade har sin hemort utanför landskapet och hens eget sjukvårdsdistrikt sköter smittspårningen där.

Det totala antalet fall i Mellersta Österbotten är nu uppe i 43 stycken sedan pandemins början.

Måndag 21.9: Inga nya fall i Södra Österbotten

I Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt har inga nya fall bekräftats sedan söndagen.

Antalet kända fall hittills ligger därmed kvar på 68 stycken. Under det senaste dygnet har man tagit 202 tester.

Måndag 21.9: Flera nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

I Vasa sjukvårdsdistrikt rapporteras flera nya fall av bekräftad coronasmitta på måndagen.

Antalet fall har stigit med sju stycken till 93 från tidigare kända 86.

Enligt de uppgifter som finns till förfogande på måndagsförmiddagen är smittkedjorna kända och leder utanför sjukvårdsdistriktet, skriver distriktet i ett pressmeddelande.

Tre av de nya fallen är personer som smittats i en redan tidigare drabbad familj. De fyra övriga är österbottniska studerande som smittats på sin studieort.

Läs också