Hoppa till huvudinnehåll

Små tallar och vresros ska tas bort på strand i Hangö önskar miljöcentralen

Vresros med lila blommor växer i sanden.
Vresros är en invasiv art som trivs på Hangös torra stränder. Vresros med lila blommor växer i sanden. Bild: Ronnie Holmberg / Yle Vresros

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland vill avlägsna framförallt vresros med hjälp av grävmaskiner från strandområdet mellan Stora Tallholmen och Råudden i Hangö.

Också små tallar som på brösthöjd är max åtta centimeter i diameter vill centralen ta bort.

De tallar som skulle tas bort växer främst mellan en promenadstig och stranden. Också alla tallar på sanddynerna skulle tas bort.

En karta där ett strandområde är utmärkt med röda och gröna markeringar.
På kartan ser man själva området och dessutom utmärkt var vresrosorna finns som ska tas bort. En karta där ett strandområde är utmärkt med röda och gröna markeringar. Bild: Hangö stad kartor,Hangö

Arbetena ska utföras under hösten redan i år.

Tillräckligt med information behövs

Åtgärderna är i enlighet med den vård- och nyttjandeplan som har gjorts upp för Kolaviken redan år 2017, men planen har inte behandlats i stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen i Hangö behandlar ansökan på måndag (18.9) och förslaget är att staden ger NTM-centralen grönt ljus.

Villkoren är att NTM-centralen står för alla kostnader och ansöker om alla tillstånd som behövs.

Dessutom ska centralen informera allmänheten på svenska och finska tillräckligt väl om åtgärderna, via medier, med informationsskyltar, på stadens hemsidor och stadens officiella Facebook-sida.

Läs också