Hoppa till huvudinnehåll

Åbo stads ekonomiska läge beskrivs som "hemskt" - samarbetsförhandlingar och uppskjutna bussbeslut upprörde Åbopolitiker

En gul Föli-buss på Slottsgatan.
Allt färre åker buss i Åbo, och det betyder ett stort bortfall av inkomster inom kollektivtrafiken. En gul Föli-buss på Slottsgatan. Bild: Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle Åbo,kollektivtrafik,Bussi,bussar


Allt färre åker buss eller betalar för andra tjänster i Åbo, samtidigt som skatteintäkterna minskar. Den senaste rapporten om Åbo stads ekonomi är dyster att läsa.

På måndagen tog Åbofullmäktige del av delårsrapport om Åbo stads ekonomi och diskussionen var lång och tidvis het.

Åbo stad beräknas gå drygt 70 miljoner euro på minus i år. Coronapandemin är en stor orsak till det stora inkomstbortfallet, samtidigt som utgifterna inom social- och hälsovården ökar.

"Allt kan inte skyllas på coronan"

Men flera ledamöter ansåg att allt inte kan skyllas på coronan. Enligt Socialdemokraternas Mari-Elina Koivusalo har coronaläget försämrat ekonomin. Men en stor del av budgetöverskridningarna inom social- och hälsovården gäller vården av äldre och personer med funktionsvariationer, inte själva hälsovården. Vi kan endast delvis skylla på coronan, sade Koivusalo.

- Det är också frågan om ett strukturellt problem inom social- och hälsovården, sade Koivusalo. Hon pekade på mängden köptjänster, som staden tyr sig till och som det är svårt att spara i då det är kärvare tider.

Centerns Jarmo Laivoranta beskrev stadens ekonomiska läge som hemskt.

- Orsakerna till det ligger djupare än i den pågående coronakrisen, sade Laivoranta.

Uppskjutna planer för stombussar upprörde De gröna

Eftersom det ekonomiska läget har försämrats och allt färre åker buss på grund av coronan, så har staden fattat beslutet att skjuta upp beslutet om att ta i bruk stombussar.

Det här är ett helt nytt system för kollektivtrafiken. Stombussarna fungerar som en slags busslinjernas ryggrad och bussarna trafikerar där många bor eller arbetar. Meningen är att passageraren kan ställa sig på busshållplatsen utan att kolla i tidtabellen i förväg.

De gröna var upprörda över beslutet. Enligt Saara Ilvessalo leder det här till tilläggskostnader, eftersom staden måste binda sig vid kortare, dyrare avtal med bussbolagen i väntan på den här bussreformen.

- Nu fattar vi beslut på vaga ekonomiska grunder, som är ett svagare alternativ ekonomiskt på lång sikt, ansåg Ilvessalo.

Men De grönas argument vann inget gehör i stadsfullmäktige.

Samarbetsförhandlingar upprör Vänsterförbundet

Åbo stad inleder samarbetsförhandlingar med sin personal, för att se om man kunde hitta sätt att spara pengar. Det här var något som väckte stor ilska bland Vänsterförbundets ledamöter.

Vänsterförbundets Johannes Yrttiaho föreslog att stadsfullmäktige fattar beslutet om att staden inte alls inleder några samarbetsförhandlingar, men eftersom ärendet inte fanns med på listan, så rann förslaget ut i sanden. Istället skickas frågan som ett klämförslag till stadsstyrelsen.

Samlingspartiets Olli A. Manni konstaterade i sin tur att tuffa ekonomiska beslut väntar staden.

- Nu är staden i ett sådant läge att också jobbiga beslut måste fattas, och att det också kan betyda att vi är tvungna att tumma på servicen, ansåg Manni.