Hoppa till huvudinnehåll

Hus är stora miljöbovar – men Fredrik Sjöblad byggde klimatsmart

Ett trähus i skogen.
Fredrik Sjöblads småhus i Karis är byggt av trä och värms upp med bergvärme. Ett trähus i skogen. Bild: Fredrik Sjöblad hus,klimat

Byggnader leder till stora koldioxidutsläpp. För att minska på branschens miljöpåverkan krävs stora åtgärder, även om klimatsmarta lösningar redan är tillgängliga.

I dagens läge står byggnader för ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen i Finland. Trots branschens stora utsläpp har det under senare år blivit vanligare att bygga klimatsmart i Finland.

En som har gjort det är Fredrik Sjöblad. Då han ritade och byggde sin familjs hus i Karis tog han olika miljöaspekter i beaktande.

– Då en familj bygger ett småhus har det en enorm ekologisk påverkan, det är jämförbart med att flyga ett dussintal gånger. Det är en enorm process.

Porträtt på Fredrik Sjöblad.
Fredrik Sjöblad byggde sitt egna småhus. Enligt honom borde allt fler ta husets livslängd i beaktande då de bygger. Porträtt på Fredrik Sjöblad. Bild: Fredrik Sjöblad porträtt,fredrik sjöblad

Sjöblads hus består av en stockstomme. Det är ett traditionellt sätt att bygga med stolpverk.

Han har även undvikit att använda betong och liknande material i sitt hus och huset använder bergvärme, ett energieffektivt uppvärmningssätt.

Hållbart byggande handlar alltså både om de material som används och om hur huset värms upp. Det behöver inte heller bli dyrare än vanligt byggande.

Enligt Sjöblad är det viktigt att tänka på husets livslängd då man bygger nytt.

– En intressant fråga att ställa sig är om man vill skapa en hög med miljöfarligt avfall när man bygger eller om man vill att materialet man använder återgår till naturen så smidigt som möjligt då huset någon gång rivs.

Stora förändringar behövs

Den här veckan ordnas kampanjen World Green Building Week, som vill öka medvetenheten om bygg- och fastighetsbranschens utsläpp.

Hållbarhetsexpert Antti Ruuska på fastighetsbolaget Ylva säger att kampanjen behövs för att förändra branschen och för att sätta fokus på dess roll i kampen mot klimatförändringen.

– Det finns en enorm mängd möjligheter att minska på koldioxidutsläppen i byggnader och olika företag. Förändringen inom branschen har hittills varit långsam, så nu behövs det snabba åtgärder.

Förr var det byggnadernas energianvändning som hade störst klimatpåverkan. Nuförtiden är det materialproduktionen som står för cirka 70-80 % av utsläppen inom branschen, då allt fler hus blivit energisnåla.

Ruuska säger att allt fler bygg- och fastighetsföretag satsar på att deras byggnader inte ska använda mer energi än vad som produceras med hjälp av av förnybara energikällor, en så kallad nollpåverkan.

Miljömärkning blir sakta men säkert vanligare

Samtidigt har det ändå blivit vanligare med miljömärkning av byggnader. Till exempel finns det nu åtta svanmärkta byggnader i Finland, medan ytterligare 20 håller på att byggas.

För att en byggnad ska få ett Svanen-märke ställs det krav på energieffektivitet, kvaliteten på inomhusluften, byggnadsmaterialets ursprung och återvinningen av byggnadsavfallet.

En stockstomme.
Fredrik Sjöblads hus är uppbyggt med hjälp av en stockstomme, som är ett traditionellt sätt att bygga på. En stockstomme. Bild: Fredrik Sjöblad Stock,Stockstomme

Också Fredrik Sjöblad tror att det kommer att bli betydligt vanligare med klimatvänligt byggande i framtiden.

– Träbyggandet har blivit mer trendigt och mainstream. Kunderna är mer medvetna, vilket tvingar de stora företagen att anpassa sin stil och det de erbjuder till att bemöta kundernas önskemål.