Hoppa till huvudinnehåll

M/S Amorella flyttas till Långnäs hamn på onsdag – hur fordonen ska returneras till sina ägare utreds

Viking Lines fartyg M/S Amorella på grund 20.9.2020
M/S Amorella som körde på grund i söndags sitter för tillfället fast i Järsös lerbotten. Viking Lines fartyg M/S Amorella på grund 20.9.2020 Bild: Sjöräddningscentralen i Åbo M/S Amorella,Viking Line,evakuering,fartyg,grundstötning,skeppsbrott

M/S Amorella ska bogseras till Långnäs på onsdagen, berättar Viking Line. Efter det är fartygets nästa hållplats Åbo reparationsvarv i Nådendal.

Någon exakt tidtabell för arbetet finns ännu inte. Viking Line bestämmer i samarbete med berörda myndigheter om vilka kommande åtgärder som ska vidtas.

Tidigare har Viking Line informerat att de planerar att pumpa in vatten i fartygets dubbelskrov i fören och dessutom förflytta lasten till aktern för att underlätta lösgörningen. För tillfället sitter fartyget stadigt fast i Järsös lerbotten.

Beslut angående fordon och frakt fattas senare. Ett alternativ är att lasta av fordonen i Långnäs.

Återlämnandet av fordon utreds

Att få fordonen till sina ägare är ett problem för sig.

- Vi arbetar med situationen som bäst och är i kontakt med ägarna, säger Viking Lines informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström.

Angående ersättningar följer rederiet de existerande riktlinjerna i fraktvillkor och i sjölagen.

- Vi uppmanar alla att vara i kontakt med sina försäkringsbolag, vilka i sin tur sedan förhandlar vidare med oss och vårt försäkringsbolag, säger Boijer-Svahnström.

Ombord på fartyget finns kring 40 personbilar och lika många lastbilar. Dessa har inte skadats under grundstötningen, uppger Boijer-Svahnström.

Storleken på ersättningarna ännu ett frågetecken

Om man varit tvungen att skaffa ett ersättande fordon, till exempel hyra en personbil, uppmanar Bojer-Svahnström att ta kontakt med Viking Lines Claims-avdelning.

Viking Line är i kontakt med sina kunder gällande det kvarlämnade bagaget och eventuella tilläggskostnader som kan ha uppstått i koppling till bagaget.

Enligt Boijer-Svahnström finns inga färskvaror bland frakten ombord på fartyget. Beträffande ersättningar som orsakas av förseningar i transporter följer rederiet fraktavtalens ansvarsregler.

Hur stora de eventuella ersättningarna kommer att bli kan Bojer-Svahnström inte svara på.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel Amorella siirretään Ahvenanmaalle satamaan keskiviikkona – ajoneuvojen toimittamista omistajilleen selvitetään skriven av Jaakko Mannermaa och Jouni Koutonen. Artikeln har översatts av David Fagerudd.