Hoppa till huvudinnehåll

Vanda stad stämmer revisionsbyrå – omorganisering av bostadsbolag gav skattesmäll på tre miljoner euro

Byggarbetsplats med en stor lyftkran.
VAV-koncernen äger sammanlagt närmare 11 000 bostäder. Byggarbetsplats med en stor lyftkran. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Vanda,bostäder,byggarbetsplatser,VAV Asunnot

När Vanda stads bostadsbolag arrangerade om sina bolag fick staden experthjälp från revisionsbyrån BDO för att ändringen skulle vara skatteneutral. Men staden fick en skattesmäll på tre miljoner euro och drar nu revisionsbyrån inför rätta. För att åtgärda missen föreslog revisionsbyrån att dokument kan fejkas för att slippa kvarskatten.

- Jag har tyvärr inget att kommentera, säger skatteexperten vid BDO och slår därefter luren i örat innan han hört en enda fråga.

Men vi tar det från början.

Måndagen den 3 december 2018 var ett ödesdigert datum för Vanda stads bostadsbolag VAV Yhtymä Oy. Det som hände då kan utgöra ett prejudikat för skattetvister i Finland.

När det begav sig var det bara ett datum för en administrativ förändring inom VAV-koncernen, som helt och hållet ägs av Vanda stad.

Den dagen separerades moderbolaget VAV Yhtymäs fritt finansierade bostadsproduktion från VAV Asunnots ARA-finansierade bostäder.

- Det här gjordes för att skilja åt de fritt finansierade bostäderna från de statligt stödda ARA-bostäderna. De ska enligt ARA:s bestämmelser vara åtskilda i bokföringen. Därför beslöt vi att separera dem i skilda bolag, säger vd:n för VAV-koncernen, Teija Ojankoski.

"Vi behövde experthjälp utifrån"

Den här förändringen var en del av en helhet där VAV-koncernen gjorde flera administrativa omorganiseringar. Under hela processen, som pågick i flera år, gav rådgivnings- och revisionsbyrån BDO experthjälp.

- Liknande omorganiseringar av bolag och skattefrågor räknas som specialkunnande och därför behövde vi experthjälp utifrån, säger Ojankoski.

BDO har anlitats av Vanda stads dotterbolag sedan 2013.

Trots att processen pågick i flera år verkar ingen ha funderat närmare på tidpunkten för omstruktureringen.

- Under alla år som den här omorganiseringen förbereddes lyftes det aldrig fram vilken dag den borde ske, säger Ojankoski.

Gul tegelfasad där det högst upp står VAV.
VAV-koncernen ägs helt och hållet av Vanda stad. Gul tegelfasad där det högst upp står VAV. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Vanda,bostadsproduktion,bostäder,VAV Asunnot

"Skattelagstiftningen utgår från situationen under årets sista dag"

Hade bostadsbolaget väntat med omstruktureringen i 28 dagar hade man sluppit de extra miljonerna i kvarskatt.

- Skattelagstiftningen utgår från situationen under årets sista dag för att man ska få göra en skatteavskrivning. Det här insåg vi när vi gjorde bokslutet för 2018, säger Ojankoski.

Då insåg man att eftersom omstruktureringen genomfördes den 3 december 2018 flyttade avskrivningarna och bostadshusreserveringarna till VAV Asunnot och kunde därmed inte dras av i VAV Yhtymäs beskattning.

Skattemyndigheterna gick senare med på att använda bostadshusavskrivningarna i beskattningen, annars skulle man ha krävts på ytterligare kvarskatt på 3,2 miljoner euro.

VAV har begärt att skattemyndigheterna omprövar också den övriga skatten, men koncernens rättelseyrkan har ännu inte avgjorts.

"Vi kunde inte gå med på det för det är inte enligt lagen"

Det mest anmärkningsvärda i den här härvan skedde den 9 januari 2019. Då föreslog revisionsbyrån BDO en rad åtgärder för att rätta felet och komma undan kvarskatten.

Det mest anmärkningsvärda i den här härvan skedde den 9 januari 2019

Yle Huvudstadsregionen har tagit del av ett PM som revisionsbyråns skatteexpert gjort upp. Han föreslår att man i efterhand ändrar i alla dokument där omstruktureringen omnämns så att 3 december 2018 ändras till 1 januari 2019.

Skatteexperten skriver "Det att omorganiseringen tekniskt sker 1.1.2019, men enligt dokumenten den 3.12.2018 kan orsaka diskussion med skattemyndigheterna om de vill se dokumenten."

Han föreslår därför ändringar i överlåtelsehandlingar, i bokföringen, i lagfarten och i olika mötesprotokoll.

- Vi kunde inte gå med på det för det är inte enligt lagen, säger vd Teija Ojankoski.

Kräver skadestånd via tingsrätten

Skatteexperten skriver i PM:et att man för bostadsbolagets styrelse understryker att det handlar om en teknisk fråga som bara ges till styrelsen för kännedom.

PM:et finns som bevis i den stämningsansökan som Vanda stad och VAV Yhtymä i september lämnade in till Östra Nylands tingsrätt.

Staden kräver 2,9 miljoner euro i skadestånd av BDO eftersom skatten uppstod på grund av "grov vårdslöshet" från revisionsbyråns sida.

Om skattemyndigheterna omprövar beslutet kan VAV Yhtymä också välja att inte gå vidare med skadeståndskraven.

"Vi har skött uppdraget på ett lämpligt sätt"

Yle Huvudstadsregionen når revisionsbyråns skatteexpert men han slår luren i örat innan han fått en enda fråga. Vd:n för BDO, Taneli Mustonen, ber om ursäkt för det och ställer upp på intervju.

- Det är en beklaglig situation, men jag kan på grund av sekretess inte gå in på detaljer. Vi kommer att ge vårt svar till tingsrätten och anser att kravet på skadestånd är obefogat, säger Mustonen.

Varför anser ni det vara obefogat?

- Vi har skött uppdraget på ett lämpligt sätt. Jag kan och får inte kommentera det mer än så.

Mustonen säger att BDO inte uppmanar till lagbrott och att deras principer är att agera enligt lagen och etiskt rätt. Det här som en kommentar till att bostadsbolaget inte gick med på skatteexpertens förslag eftersom man anser att de inte var lagenliga.

"Det är en exceptionell situation"

Det kan räcka flera år innan den här processen är slutförd.

Vd Teija Ojankoski, kallar skattesumman på nästan tre miljoner euro för betydande men försäkrar att den inte kommer att synas i höjda hyror för invånarna.

Sammanlagt äger VAV-koncernen omkring 11 000 bostäder.

Enligt Ojankoski har experter hon varit i kontakt med sagt att fallet är unikt.

- Det är en exceptionell situation att skattesumman som betalas i samband med en omstrukturering är så stor. I diskussioner med skattemyndigheterna har det kommit fram att det är ett prejudikat.

Läs också