Hoppa till huvudinnehåll

Företag vill bygga padelhall i Jakobstad - måste vänta på detaljplaneändring

En grön padelboll bredvid ett nät på en blå spelplan.
Padeltennis, eller bara padel, är en snabbt växande sport. En grön padelboll bredvid ett nät på en blå spelplan. Bild: Esa Huuhko / Yle padeltennis

Ett företag vill bygga en padelhall i Jakobstad. Problemet är att det i dagsläget inte finns någon lämplig tomt att tillgå.

Tekniska nämnden i Jakobstad tog på onsdagen ställning till att företaget Rusk AB anhållit om att få reservera en tomt för byggandet av en padelhall.

Men i dagsläget kan staden inte erbjuda någon lämplig tomt. En placering intill tennishallen i Bonäs skulle vara mest ändamålsenlig, men det kräver en detaljplaneändring.

Den del av tomten som kommer på fråga saknar nämligen byggrätt i dagsläget.

Tekniska nämnden beslöt, enligt stadsgeodetens förslag, att företaget får reservera tomten avgiftsfritt medan en ny detaljplan utarbetas.

Nämndens ordförande Christer Tonberg (SFP) kan inte säga hur snabbt man kan få till stånd en detaljplaneändring.

Hallen skulle preliminärt bli cirka 1000 - 1200 våningskvadratmeter och höjden cirka 10 meter.