Hoppa till huvudinnehåll

President Niinistö inför FN: Tyvärr har pandemin lärt oss att vi reagerar nationellt, inte internationellt, på ett akut hot

Sauli Niinistö
President Sauli Niinistö talade via videolänk Sauli Niinistö Bild: Handout Sauli Niinistö

Pandemin berör alla människor och livets alla områden. Den är en global utmaning och på den måste man svara globalt. Inget land kan ensamt kämpa mot denna gemensamma yttre fiende, sa president Sauli Niinistö i sitt tal inför FN:s generalförsamling. Presidenten talade på distans via en videolänk.

Ingen är trygg förrän alla är trygga

President Niinistö sa att Finland ger FN, och speciellt Världshälsoorganisationen WHO, ett orubbligt stöd för alla de insatser som gjorts i kampen mot pandemin.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.
President Niinistö uttryckte sin respekt för FN:s generalsekreterare António Guterrez starka ledarskap under coronakrisen FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. Bild: /All Over Press António Guterres
För det första har vi lärt oss vi måste ta säkerhetsaspekterna inom hälsovården på större allvar än tidigare

- Trots att coronaviruspandemin är allt annat än över så har den redan lärt oss mycket. För det första så har pandemin visat att vi måste ta säkerhetsaspekten inom hälsovården på mycket större allvar än tidigare.

Niinistö betonade vikten av att vara förberedd på nästa pandemi och vidta bättre förebyggande åtgärder, och sa att WHO här kan få värdefullt stöd av samarbetsforumet Global Health Security Agenda (den globala agendan för hälsosäkerhet). 

För det andra har pandemin tyvärr lärt oss hur vi frestas att reagera på omedelbara hot― vi reagerar nationellt, inte internationellt

- För det andra har pandemin tyvärr lärt oss hur vi frestas att reagera på omedelbara hot; vi reagerar nationellt, inte internationellt. Då den här pandemin bröt ut var vår första reaktion inte att enas bakom multilaterala insatser.

Niinistö konstaterade att det då hade behövts ett globalt svar men att vi i stället fick se en rad nationella reaktioner. Enligt honom var detta ändå ganska förståeligt eftersom vi stod inför en helt ny situation.

- Men det väcker farhågor om hur vi ska kunna bekämpa andra globala utmaningar.

För det tredje har vi lärt oss att vi kan reagera radikalt då det behövs - och det är uppmuntrande

- Den tredje lärdomen är mer uppmuntrande: De här sex månaderna har bevisat att vi kan agera radikalt då det behövs. För att förhindra spridningen av smittan har både regeringar, samhällen och enskilda individer varit redo att snabbt ändra beteende. Och då hotets omfattning blev klar söktes det också okonventionella lösningar.
     
- Det här ger oss hopp. Vi kan om vi vill.

President Niinistö ville dessutom påminna sina åhörare om att det också finns ett annat mer obevekligt existentiellt hot mot mänskligheten: klimatförändringen.

Han konstaterade att det här året kanske har inneburit en paus i våra liv men att klimatförändringen nog inte har upphört.

En liten paus i våra liv - men inte för klimatförändringen

- Behovet av modiga och snabba klimatåtgärder blir för var dag allt mer brådskande. Vi måste fullfölja de åtaganden som ingår i Parisöverenskommelsen, och vi måste satsa hårdare än tidigare på att förverkliga dem, sa presidenten.

Enligt Niinistö måste vi göra det nödvändiga till en dygd.

- Nu då hela världen behöver en återhämtningsstrategi måste vi se till att den väg vi väljer leder till en hållbar framtid. I stället för att återgå till våra ohållbara vanor måste vi verkligen tillämpa principen "Building Back Better and Greener" för en bättre och grönare framtid.

Niinistö påpekade att all återhämtningsverksamhet måste bedömas ur en miljö- och klimatsynvinkel.

- Parisavtalet, Agenda 2030 och konventionen om biologisk mångfald måste vägleda oss.

Niinistö sa att Finlands regering står fast bakom sitt mål att göra Finland klimatneutralt före 2035 och därmed göra landet till världens första fossilfria välfärdssamhälle.

- Finland kommer därför att fortsätta att integrera målen för hållbar utveckling i statsbudgeten. Finland ska omvandlas till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle under det här årtiondet.

Presidenten nämnde också finansministrarnas växande koalition för klimatpolitik, som leds av Finland och Chile. Det handlar om ett samarbete som hjälper länderna att integrera klimathänsyn i den ekonomiska politiken, skattepolitiken och finanspolitiken.

Gemensamma institutioner, normer och värderingar står under ett allt hårdare tryck. Vi måste vända på denna trend

President Niinistö poängterade betydelsen av globala lösningar, och varnade för riskerna med inåtriktad nationalism.

- Multilateralismen lider av både inåtriktad nationalism och stormaktskonkurrens. De institutioner som vi har byggt tillsammans under årtionden står under ett allt hårdare tryck.

Enligt Niinistö utmanas och tolkas internationella avtal, normer och principer allt mer på ett sätt som försvagar både deras potential och legitimitet.

Han konstaterade att om respekten för de gemensamt överenskomna reglerna försvinner så kommer det slutligen inte att finnas mycket kvar av en regelbaserad ordning.

- Vi måste vända på denna trend. Mer än någonsin behöver vi ett effektivt multilateralt samarbete. Mer än någonsin behöver vi FN.

Kärnvapen håller på att bli ett särskilt oroande exempel

President Niinistö bekymrar sig över att det ena avtalet efter det andra förfaller och han befarar att vi snart riskerar att förlora även de sista resterna av kärnvapenkontroll.

- Det vore utomordentligt viktigt för kärnvapenstaterna att hitta ett sätt att bygga upp samförstånd och ömsesidigt förtroende. Även i detta avseende stöder vi idén om en närmare dialog mellan de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. Och detta gäller inte bara vapenkontroll.

President Niinistö talade också om rättsstatens betydelse.

- Rättsstatsprincipen är ett centralt element. Om vi tiger och vänder bort blicken kommer vi bara att ge förövarna mer makt och befria dem från rättsligt ansvar. Vi får inte längre låta förövarna förbli ostraffade. Detta bör gälla alla, även dem som är starka och har makt.

Pandemin har drabbat kvinnor hårt

Niinistö påpekade vidare att pandemin har drabbat kvinnor hårt.

- De svåra ekonomiska och sociala konsekvenserna för kvinnor har utplånat de framsteg som gjorts under de senaste årtiondena. Försöken att undergräva kvinnors och flickors rättigheter - särskilt vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - fortsätter.

För Finland är det ytterst viktigt att främja kvinnors och flickors rättigheter och jämställdhet. I UN Womens kampanj Generation Equality har Finland en ledande roll när det gäller att överbrygga den digitala klyftan mellan könen.

Presidenten talade också om fredsbyggandet, förebyggande av konflikter och främjandet av mänskliga rättigheter.

- Utöver att lösa konflikter måste vi satsa mera på att förebygga konflikter. Varje konflikt som undviks är en konflikt mindre att lösa i framtiden. Vi är redo att erbjuda våra tjänster, och Finland är också fortsatt engagerat i FN:s fredsbevarande insatser och politiska specialuppdrag.

- Vårt långsiktiga engagemang i att främja mänskliga rättigheter är anledningen till att mitt land ansöker om en plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter 2022–2024.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.
President Niinistö uttryckte sin vördnad för FN:s generalsekreterare António Guterres starka ledarskap under coronakrisen. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. Bild: /All Over Press António Guterres
En tom ingång till FN:s generalförsamling.
Det är inte många som besöker FN:s generalförsamling i New York. De flesta talare kommunicerar via videolänk. En tom ingång till FN:s generalförsamling. Bild: AFP / Lehtikuva FN:s generalförsamling,USA,New York
Sauli Niinistö spelar in sitt videotal som hölls inför FN:s generalförsamling 23.9.2020
President Niinistö svarade på pressens frågor på presidentens slott efter att ha hållit sitt tal inför FN:s generalförsamling Sauli Niinistö spelar in sitt videotal som hölls inför FN:s generalförsamling 23.9.2020 Bild: Lehtikuva Sauli Niinistö