Hoppa till huvudinnehåll

Yle beställer utomstående utvärdering av oberoende för andra gången

Yleisradion liput liehuvat, taustalla Ylen linkkitorni.
Yleisradion liput liehuvat, taustalla Ylen linkkitorni. Bild: Petteri Bülow / Yle Yle,Länktornet i Böle,flaggor

Yle följer regelbundet med sin verksamhets oberoende. Utvärderingen blir klar vid årsskiftet.

Som public service-bolag är det viktigt för Yle att verksamheten är oberoende av utomstående påtryckning. För att oberoendet ska förverkligas och stärkas beställer Yle nu för andra gången en utvärdering. Yles styrelse fattade beslut om att beställa utvärderingen på sitt möte 17.9.2020.

“Utvärderingen är Yles eget initiativ för att säkerställa kvaliteten. Den förra utvärderingen av Yles oberoende utfördes av Olli Mäenpää år 2017. Då bestämde Yles styrelse att det finns skäl att utföra utomstående utvärderingar regelbundet, ungefär med tre års mellanrum”, säger public service-direktör Ismo Silvo.

Utvärderingen utförs av filosofie magister Juhani Pekkala och juris doktor, arbetslivsprofessor Hannele Pokka. Oberoendeutvärderingen görs under hösten 2020 och den ska vara klar vid årsskiftet 2020-2021. Utvärderingen gäller hela Yles journalistiska verksamhet. Yle ger administrativt stöd i arbetet, men själva utvärderingen görs som ett självständigt arbete. Resultatet av auditeringen publiceras efter att den överlämnats.

Målet med utvärderingen är att granska Yles journalistiska beslutsfattande och arbetskultur ur ett oberoendeperspektiv, såsom journalistreglerna anvisar. Utvärderarna kan också ge de ansvariga redaktörerna utvecklingsförslag.

Yle utvärderar ständigt hur oberoendet förverkligas inom bolaget och de ansvariga redaktörerna rapporterar om sina iakttagelser till bolagets styrelse. Dessutom utvärderas Yles oberoende av en utomstående aktör med två till tre års mellanrum.

Oberoendet har förstärkts i bolaget också genom att grunda Journalistakademin på Yle, som erbjuder personalen utbildning i att känna igen och motverka påverkansförsök. Personalen har även blivit tillfrågad om påverkansförsök genom en enkät om trakasserier och påtryckningar riktad till programarbetare på Yle. Inom bolaget har man också utarbetat riktlinjer för en säker dialog.