Hoppa till huvudinnehåll

Chefsläkare: Det kan knaka i fogarna, men vi klarar det - Lojo sjukhus beredd på större mängd patienter då samjouren inleds i oktober

Tom Löfstedt och Ville Pursiainen utanför jouren vid Lojo sjukhus.
Både chefsläkare Tom Löfstedt och direktör Ville Pursiainen är övertygade om att Lojo sjukhus klarar övergången den 1 oktober då patienter från Västra Nylands sjukvårdsområde ska till samjouren i Lojo. Tom Löfstedt och Ville Pursiainen utanför jouren vid Lojo sjukhus. Bild: Marica Hildén / Yle Lojo,Västnyland,Ville Pursiainen

Samjouren vid Lojo sjukhus är beredd att ta emot patienter från Västra Nylands sjukvårdsområde från oktober. Det blir en stor förändring i arbetsmängden, säger chefsläkaren Tom Löfstedt.

Ingångarna vid Lojo sjukhus är märkta med bokstäver, så man vet vart man ska . Bokstaven B är på tapeten just nu: det är där man går in till samjouren.

En ambulans är parkerad utanför jouren vid Lojo sjukhus.
Lojo sjukhus sköter samjouren från och med oktober. En ambulans är parkerad utanför jouren vid Lojo sjukhus. Bild: Marica Hildén / Yle Lojo,Västnyland,ambulans västnyland

Lojo sjukhus tar emot jourpatienter från Västra Nylands sjukvårdsområde från och med den 1 oktober. Det är inte längre Raseborgs sjukhus som tar hand om mera akut och krävande specialiserad sjukvård. Där öppnar i stället en dygnet runt-primärvårdsjour.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt beslöt att samjouren vid Raseborgs sjukhus stängs den 30 september 2020. Det här var ingen överraskning, konstaterar Tom Löfstedt, chefsläkare vid Lojo sjukhus.

- Det hade ju förberetts en tid, men sist och slutligen kom beskedet ganska plötsligt. Det kommer att innebära en radikal förändring.

Förändringen handlar mest om ökad arbetsmängd, men en del patienter kommer att vara gamla bekanta. Sjukhusen har nämligen redan gemensamma verksamhetsområden.

- Vi har haft gemensamma patienter inom neurologi och kardiologi. Ögonverksamheten tjänar både Lojo sjukvårdsområde och Västra Nylands sjukvårdsområde. Så vi har haft mycket samarbete.

Tom Löfstedt.
Chefsläkaren Tom Löfstedt säger att Lojo sjukhus inte gjort något speciellt med lokalerna på jouren, men en renovering av jouren har varit på tal i flera år. Från oktober blir volymen av patienter större, men väggarna och golven räcker till, säger han. Tom Löfstedt. Bild: Marica Hildén / Yle Lojo,Västnyland,tom löfstedt

Den största frågan är hur Lojo sjukhus klarar av den ökade arbetsmängden, säger Tom Löfstedt.

Från och med den 1 oktober är verksamheten på Lojo sjukhus 1,3 gånger större än i dag.

- Det är en klar volymökning jämfört med den nuvarande situationen, men vi har fått löfte om mera resurser.

Flera läkare behövs

Den 24 september behandlar nämnden för Lojo sjukvårdsområde ett ärende där förslaget är att fyra specialiserade läkare anställs till jouren samt de operativa och medicinska avdelningarna i Lojo.

Ville Pursiainen, direktör för Lojo sjukvårdsområde, säger att det behövs mera personal än fyra läkare.

- Vi kommer troligen behöva minst en anestesiläkare till år 2021. Drygt 20 sjukskötartjänster överförs från Raseborgs sjukhus till Lojo sjukhus i år, och det behövs några sjukskötartjänster till även nästa år.

- Personalen jobbar inte bara på jouren, utan även på andra avdelningar, så det är kanske fem till sju sjukskötare per avdelning.

Den 24 september låter som ett sent datum med tanke på att samjouren inleds den 1 oktober. Borde Lojo sjukhus ha inlett rekryteringen tidigare?

Det kan låta lite sent, medger Pursiainen.

- Rekrytering tar tid, men patienterna har ökat gradvis. Antalet patienter från Raseborgs sjukhus började öka redan för två år sedan och vi fick ännu flera patienter från Raseborg då operationerna avslutades där i våras. Det är inte bråttom att få alla tjänster fyllda till den 1 oktober, vi klarar det bra.

Ville Pursiainen.
Ville Pursiainen, direktör för Lojo sjukvårdsområde, säger att förändringen på Lojo sjukhus från och med 1 oktober inte är så stor. Sjukhuset har redan i två år tagit emot patienter från Raseborgs sjukhus. Ville Pursiainen. Bild: Marica Hildén / Yle Lojo,Västnyland,Ville Pursiainen

Tom Löfstedt säger att det kommer att krävas att personalen är flexibel.

- Vi kanske inte ska springa snabbare, men jobba effektivare på vissa ställen. Det kan knaka i fogarna en bit in på nästa år, men jag ser inte att vi inte skulle klara av det. Värre saker har vi klarat av.

Coronapandemin har dessutom lett till att antalet jourpatienter i Lojo har minskat. Ville Pursiainen berättar att sjukhuset uppnådde cirka 80 procent av den vanliga volymen i juni och juli. Nu är volymen cirka 85 procent.

- Det har inte forskats grundligt i det här, men troligen oroar sig patienter för coronasmitta och överväger noggrant om sjukdomen ska behandlas på vårdcentralen.

En ambulans kör förbi en skylt där det står jour.
Samjouren i Lojo sjukhus finns vid ingång B. En ambulans kör förbi en skylt där det står jour. Bild: Marica Hildén / Yle Lojo,Västnyland,lojo sjukhus jour

När ska man då söka sig till samjouren i Lojo sjukhus och när ska man söka sig till den nya primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus i Ekenäs?

På HUS webbplats kan man läsa att den nya primärvårdsjouren i Ekenäs endast vårdar sådana patienter som plötsligt blivit sjuka eller skadats och som behöver jourvård inom ett dygn.

Det kan till exempel vara frågan om plötslig svullnad i benet, outhärdlig ryggsmärta eller näsblod som inte slutar.

samjouren vid Lojo sjukhus vårdas exempelvis bröstsmärtor, stora skador och benbrott eller svår huvudvärk som börjar plötsligt.

Man ska ringa jourhjälpen 116 117 innan man besöker samjouren. Jourhjälpen ger råd om vart man ska söka sig eller om det räcker med egenvård. I nödfall ringer man 112.

"Man blir inte bortjagad från samjouren i Lojo även om man inte ringer först"

Chefläkaren Tom Löfstedt vid Lojo sjukhus tycker att det är svårt att säga exakt var gränserna går för var man ska vårdas.

- Det är bäst att ringa 116 117 först. Man blir inte bortjagad om man kommer till samjouren i Lojo utan att ringa först, men allt blir klarare om man ringer på förhand.

Löfstedt vill inte ge exempel på sjukdomar som hör till Raseborgs sjukhus eller Lojo sjukhus, trots att det finns direktiv på webben.

- Det är ganska svårt att ge specifika exempel, då allt är individuellt. Jag tror jag gör oss en björntjänst om jag rabblar upp vad som hör till Lojo och vad som hör till Raseborg. Man ska ringa 116 117 eller 112, man gör fel om man inte tar kontakt.

Drygt hälften kan svenska

Hur är det med vård på svenska i Lojo sjukhus då antalet svenskspråkiga patienter nu ökar?

Tom Löfstedt berättar att sjukhuset gjorde en utredning i somras för att få veta hur det är med kapaciteten att ge vård på svenska.

En enkät skickades ut till personalen, drygt 300 av 500 anställda svarade på enkäten.

- 61 procent av dem som svarade säger att de kan betjäna på svenska, vilket är för litet. Vi hade det här på känn, men nu har vi klara siffror.

I enkäten frågade man också vad personalen gör om de inte kan betjäna på svenska. Då ber de om hjälp eller använder digitala hjälpmedel.

- Vi kan inte betjäna på svenska till 100 procent, men det ska vara målsättningen. Vi ökar på möjligheterna att delta i vård på svenska-utbildningar, för det är klart att svenskspråkiga patienter ska få vård på svenska.

14 procent av dem som svarade på enkäten uppgav att de har svenska som modersmål.

Uppdatering 24.9.2020:
Nämnden för Lojo sjukvårdsområde beslöt på mötet den 24 september att inrätta fyra nya tjänster som specialiserade läkare vid Lojo sjukhus från 1 oktober 2020.


Läs också