Hoppa till huvudinnehåll

Grundtryggheten i Sjundeå klarar inte budgetramen för nästa år

En äldre person går ute med en rullator.
Sjundeåborna blir allt äldre och behöver mera service, det kostar. En äldre person går ute med en rullator. Bild: Kalevi Rytkölä / Yle äldreservice,äldreomsorg,äldrearbete,åldringar,äldre,ålderdom,Rollator,Vanda,vår

Kommunstyrelsen i Sjundeå har gett de olika sektorerna i kommunen klara direktiv för hur mycket pengar man får göra av med nästa år. Grundtrygghetsnämnden säger ändå att det inte går att hålla sig till den summa styrelsen vill ge.

Nästa år förväntas kostnaderna för köptjänster, i synnerhet den specialiserde sjukvården, stiga mer än väntat.

Befolkningen blir allt äldre och har därmed ett större behov av service. Dessutom har kommunerna alltfler skyldigheter, konstaterar grundtrygghetsnämnden.

Många faktorer är också osäkra till exempel när det gäller coronapandemin.

För att uppnå budgetramen måste man i så fall skära i tjänster som social- och hälsovården i Sjundeå erbjuder, säger nämnden och presenterar ett budgetförslag på omkring 1,6 miljoner euro mer än styrelsens ram.

Apotti syns i investeringarna

På investeringssidan föreslår grundtrygghetsnämnden att det reserveras 220 000 euro för att kommunen ska kunna ta i bruk det nya klient- och patientdatasystemet Apotti.

Tandvården behöver också skaffa utrustning för 35 000 euro nästa år, säger grundtrygghetsnämnden.