Hoppa till huvudinnehåll

Sex nya fall vid Vasa sjukvårdsdistrikt – smittspårningen leder tillbaka till studentevenemang i Helsingfors

Fimlabin koronavirustestauspiste Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa.
Fimlabin koronavirustestauspiste Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa. Bild: Antti Eintola / Yle Coronatestning,COVID-19,Drive-in,Tammerfors mäss- och idrottscentrum,Fimlab

På torsdagsförmiddagen har man bekräftat sex nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Två nya fall har bekräftas i Södra Österbotten.

Vasa sjukvårdsdistrikt meddelade på torsdag att man har bekräftat sex nya fall av coronaviruset inom distriktet.

Fyra personer har blivit smittade av en person som deltagit i det studentevenemang som hölls föregående vecka i Helsingfors.

Det femte fallet är kopplat till ett fall där en person fått smittan utomlands.

Alla ovanstående fem smittade personer har redan tidigare varit satta i karantän på grund av att de har blivit utsatta för coronaviruset.

De smittade personerna har lindriga symtom och är hemma i isolering.

Ursprunget till det sjätte smittfallet är inte känt, men den smittade personens närkontakter har kartlagts och dessa personer har satts i karantän.

Antalet bekräftade coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt är nu 99.

Två nya fall inom Södra Österbotten

Inom Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt har det sedan onsdag bekräftats två nya fall av coronaviruset.

Ett av fallen kommer från utlandet. Det andra kan kopplas till den senaste smittkedjan inom distriktet.

Under det senaste dygnet testades 518 personer. Antalet bekräftade fall i Södra Österbotten är nu 72.