Hoppa till huvudinnehåll

Stor arbetslöshet bland närvårdare trots stor efterfrågan – lärare vid Axxell: ”Fasta anställningar saknas”

En äldre person flyttas från säng till stol med hjälp av hjälpmedel, en slags lyftanordning.
Efterfrågan på närvårdare är stor. Men på närvårdarnas fackförbund har man noterat visstidskontrakt och vikariat som inte förnyas. På vissa orter har närvårdare blivit permitterade. En äldre person flyttas från säng till stol med hjälp av hjälpmedel, en slags lyftanordning. Bild: Eleni Paspatis / Yle äldreomsorg,äldreboende,äldrearbete,äldrecentraler,omvårdnad ,rehabilitering,långtidsvård,motionshandledning,närvårdare

Söker du jobb som närvårdare är det så gott som garanterat att du får det. Det finns näst mest jobb för närvårdare i hela landet. Men det finns en överraskande detalj: i augusti var närvårdare den femte största arbetslösa yrkesgruppen i landet.

– Jag har aldrig hört om det här förut, säger Johanna Lind som är lärare inom vårdämnen vid yrkesskolan Axxell.

Så vitt Lind vet jobbar de flesta närvårdare inom branschen. Men statistiken kan påverkas av andra faktorer, till exempel av en hurdan anställning närvårdarna har.

En person som är mellan jobb definieras som arbetslös. Närvårdarbranschen präglas av korta arbetskontrakt och vikariat.

– Det är ett tungt jobb, på grund av sjukledigheter finns det mycket vikariat. Det är fasta anställningar som saknas, säger Lind.

Silja Paavola
Det finns inte mycket utrymme för besparingar, men det finns plats för utveckling, säger Silja Paavola som är fackförbundet Supers ordförande. Silja Paavola Bild: Elsa Vihmari-Henttonen / Super Silja Paavola,super

Arbetskontrakt ett problem

Silja Paavola, som är ordförande för fackförbundet Super, är till skillnad från Lind inte förvånad över statistiken.

– Kommuner med dålig ekonomi förnyar inte närvårdarnas visstidsanställningar. Det finns inte resurser för det, säger hon.

Problemen med korta arbetskontrakt gäller både den offentliga och privata sektorn.

– Alla vet att kommunernas situation just nu är katastrofal. Men det borde inte få påverka deras lagstadgade vårduppgifter, säger Paavola.

Paavola säger att kommunerna borde få mera stöd av staten, speciellt eftersom staten är den som gett kommunerna ansvaret för vården.

Inte bara ekonomiska skäl

Som närvårdare får du lätt jobb - ifall du är okej med korta arbetskontrakt. Det finns ändå fler orsaker än kontrakt till att statistiken visar så många arbetslösa närvårdare i Finland.

– Jobbet är tungt. Obekväma arbetstider och helgjobb lockar inte alla, säger Johanna Lind.

En annan möjlig orsak till att närvårdare är en av de största arbetslösa yrkesgrupperna i landet är att de utbildar sig i ett annat yrke eller väljer att byta jobb.

Lind säger att närvårdarutbildningen kan fungera som ett alternativ för gymnasiet för de som vill söka vidare till utbildning på tredje stadiet, vilket kan påverka statistiken.

Efterlyses: bättre anställningsförhållanden

Det skulle behövas en morot för att övertala närvårdare att inte byta bransch: högre lön och en tydligare arbetsbeskrivning.

– Speciellt inom äldrevården brukar närvårdare vara tvungna att göra saker som inte hör till deras arbetsbeskrivning, säger Paavola.

Det händer lätt att närvårdaren börjar agera kock, personlig inköpare och städare.

Obekväma arbetstider och helgjobb lockar inte― Johanna Lind

Silja Paavola säger att anställningsförhållandena och arbetsbeskrivningen borde förbättras och förtydligas.

– Arbetsgivare måste få närvårdare att stanna kvar på arbetsplatserna. Om de har bra och kunniga anställda ska de hålla i dem med näbbar och klor.

Paavola ser positivt på framtiden. Från och med oktober kommer en lag som ska minska på arbetsbördan för närvårdare inom äldreomsorgen träda i kraft stegvis.

Läs också